Ruh Adam

Hüseyin Nihal Atsız'ın romanı.
Roman, iki farklı olay üzerine kurgulanmıştır. Bunlardan ilki romanın hemen başında anlatılan Uygur masalı iken diğeri asıl olay örgüsünü oluşturur. Birbirinden farklı görünen bu iki olay örgüsünün temelde birbiri üzerine inşa edildiği anlaşılır.
Otuz bir bölümlük romanın ilk bölümünde anlatılan Uygur masalı kısaca şöyledir: "Evli olan Yüzbaşı Burkay, buna rağmen Açığma-Kün adlı bir genç kadına aşık olur ancak karşılık alamaz. Derdine çare bulması için gittiği Şeytanlar başı Madar, Burkay'dan karısını ejderler kağanı Naranta'ya kurban etmesi ister. Burkay, sevdiği kadına kavuşmak için karısını tereddüt etmeden kurban eder. Burkay'ın karısı ölmeden önce: “Kıyamete kadar dünyaya her gelişinde ruhun ızdırap içinde çalkalansın!” diyerek beddua eder. Bu bedduanın Tanrı tarafından kabul edilmesiyle Yüzbaşı Burkay'ın ruhu kıyamete kadar dünyaya her dönüşünde ıstırap çekecektir. Yüzbaşı, sevdiği kıza kavuşmuş olsa da bir türlü mutlu olamaz."

Romanda asıl vurgulanmak istenen nokta, masalda beddua kısmında söylenen "ruhun tekrar dünyaya dönüşü"dür. Uygur masalı, romanda bu açıdan önem taşır çünkü romanın başkişisi olan Yüzbaşı Selim Pusat, aslında masaldaki Yüzbaşı Burkay'ın tekrar dünyaya dönmüş halinden başkası değildir.
Romandaki asıl olay, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonraki zaman diliminde geçer. Yüzbaşı Selim Pusat, eski rejim taraftarı olduğu için vatan hainliğiyle suçlanır ve toplum tarafından dışlanır. Selim Pusat’ın hayatında saygı duyduğu tek insan aynı suçlamadan ötürü beraber hapis yattığı arkadaşı Yüzbaşı Şeref’tir. Ancak Şeref Bey, hapisten çıktıktan sonra yaşadıklarını kaldıramayıp intihar eder. Tüm bu yaşananlar Selim'in daha da içine kapanmasına neden olur. Selim'in eşi Ayşe, her şeye rağmen kocasını tekrar kazanmak için çabalar. Ancak Selim, başka bir kadına âşık olarak onun çabalarını boşa çıkarır. Ayşe'nin öğrencilerinden biri olan Güntülü, çalışkanlığı, zekiliği ve güzelliğiyle sınıftaki diğer arkadaşları arasında hemen fark edilir. Selim Pusat, kendisinden çok küçük olan Güntülü'nün güzelliğinden etkilenerek ona âşık olur. Bu yaptığının doğru olmadığını düşünse de kendisini engelleyemez. Uzun bir süre Güntülü’ye hislerini açma konusunda tereddütler yaşar. Daha sonra bir mektupla ona aşkını ilan eder. Ancak Güntülü’nün mektubu tekrar ona yollamasıyla yeni bir yıkım yaşar. İntihar etmiş olan Yüzbaşı Şeref roman içerisinde birçok kez Selim Pusat’a görünerek Güntülü’ye âşık olmaması gerektiğini söyler. Selim'i ikna edemeyen Şeref, sembolik olarak arkadaşını terk eder. Bu aşkın içerisinde çıkmazlara giren Selim Pusat, romanın sonunda esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur.


İlgili Sayfalar

Türk Edebiyatı Konuları


Yararlanılan Kaynaklar

Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam Romanında Yer Alan Tip ve Karakterlerin İncelenmesi, Ahmet Evis
Hüseyin Nihal Atsız'ın Romanlarında Fantastiğin İzleri, Ahmet Evis

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.