AYT Edebiyat

Milli Edebiyat Konu Testi 3

—, milliyetçi görüşleri savunduğu şiirleriyle ünlüdür. Edebiyat yaşamına — döneminde başlamış olmasına rağmen ilk kitabı — ile büyük bir ilgi gördü. Aruz ölçüsünün ön planda olduğu bu dönemde anlayışın dışında kalarak hece ölçüsünü kullandı. Yalın bir dil kullanan şair, Türk edebiyatına halkın sesini getiren şair olarak tanınmıştır.
1. Parçada bırakılan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Akif Ersoy, Milli Edebiyat, Safahat
B) Mehmet Emin Yurdakul, Servetifünun, Türkçe Şiirler
C) Ziya Gökalp, Servetifünun, Kızıl Elma
D) Ali Canip Yöntem, Fecriati, Geçtiğim Yol
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver, Fecriati, Dağ Yolu

Hirrename

Günümüz Türkçesi

Kedimin her gece böbrekle dolardı sepeti
Yok idi nimetinin rahatının hiç adedi
Şehla gözleri, ayırt ederken kötüyü iyiyi
Sardı etrafını bin türlü düşman türedi
Kedimi talihsizlik faresi gafletle yedi
Buna yandı yüreğim ah kedi vah kedi

Özdeyiş

 • Bilgece söylenmiş ve kime ait olduğu bilinen kısa sözlerdir.
 • Özdeyiş yerine başta vecize olmak üzere özlü söz, aforizma, ülger, motto gibi sözcükler de kullanılmaktadır.
 • Vecizenin eski dildeki karşılığı "cümle-i hikemiye" veya "kelam-ı kibar"dır.

Şiir Bilgisi Karma Test 8

Yenik düşüyor her şey zamana
Biz büyüdük ve kirlendi dünya
1. Dizelerdeki altı çizili söz aşağıdaki edebî sanatlardan hangisine örnek olabilir?
A) Tevriye
B) Kinaye
C) Mecazımürsel
D) Teşbih
E) Teşhis

Koçi Bey (17.yüzyıl)

 • 17.yüzyıl devlet adamı, risale yazarı, düşünür. 
 • Ününe rağmen hayatı hakkında kesin ve açık bir bilgi yoktur.
 • Aslen Arnavut olup devşirmedir.
 • Enderun’da çeşitli hizmetlerde bulunmuş, Has Oda'ya kadar yükselmiştir.

Balad Türü ve Özellikleri

 • Batılı bir nazım şeklidir.
 • Baladlar, Orta Çağ'da danslara eşlik eden lirik şiirlerdir.
 • Bu tür, Batı'daki sözlü geleneğin önemli bir parçasıdır.
 • En önemli özelliği bir olay anlatmasıdır.
 • Bu nazım şekli ile masal, söylenti, efsane niteliğindeki olaylar anlatılmıştır.
 • Bu olaylar; çoğu zaman acıklı, kimi zaman da gülünç bir tarzda ele alınmıştır. 
 • Çağdaş edebiyatta biçim ve içerik değiştirilerek düşünsel ya da duygusal yönü ağır basan modern baladlar da yazılmıştır.
 • Bu nazım şekli edebiyatımızda pek yaygın değildir.

Edebiyat Karma Test 3

Dünyada medeniyet kurmuş birçok milletin destanı vardır. Bunların en eskisi olan — tahminen MÖ 1800 yıllarında yazıya geçmiştir. Destanda Uruk kenti kralının yaşam serüveni ve ölümsüzlüğe ulaşmak için verdiği mücadele anlatılır.
1. Parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ramayana
B) Oğuz Kağan
C) Şehname
D) Gılgamış
E) Nibelungen

Erdal Öz (1935 - 2006)

Erdal Öz
 • Öykü ve roman yazarı, yayımcı.
 • 1935'te Sivas'ta doğdu.
 • 1969'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
 • Siyasi görüşleri nedeniyle üç kez tutuklanarak yargılandı ve aklandı.
 • Yaralısın romanı ile üne kavuştu.
 • Uzun yıllar kendi kurduğu Can Yayınlarını yönetti.
 • 6 Mayıs 2006'da İstanbul'da öldü.
 • Ölümünün ardından adına bir edebiyat ödülü kondu.

Cümle Türleri Konu Testi 3

1. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?
A) Böyle bir soruyla karşılaşmak beni şaşırttı.
B) Bence çayı görmeden paçalarını sıvama.
C) Bu iki taraf için de sıcak, solgun bir bakıştı.
D) İhtiyar kadın, duraktaki başka bir kadına haykırdı.
E) Nihayet tembel, isteksiz, dumanlı bir alev belirdi.