Mehmet Fuat Köprülü (1890 - 1966)

Fuat Köprülü
 • Ordinaryüs profesör, edebiyat tarihçisi, siyaset ve devlet adamı.
 • 1890'da İstanbul'da doğdu.
 • 17.asırda Osmanlı İmparatorluğuna parlak bir devir yaşatmış olan Köprülüler sülalesine mensuptur. 
 • 1907'de Mercan İdadisinden mezun oldu. Üç yıl okuduğu Mekteb-i Hukuku terk ederek kendi kendini yetiştirmeyi uygun buldu. Evindeki zengin kütüphaneden yararlanarak tarih ve edebiyat okudu. Özel derslerle Fransızcasını ilerletti.
 • 1909'da Fecriati topluluğuna girdi. Bu sıralarda Servetifünun dergisinde şiirleri ile edebi sorunlara dair yazıları çıktı.
 • 1910'dan itibaren üç yıl boyunca İstanbul'da çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı.
 • İlk zamanlar "Yeni Lisan" hareketini dile müdahale olarak görerek eleştirdi. Ziya Gökalp’in etkisiyle Milli Edebiyat Akımını desteklemeye başladı.
 • Bu tarihten sonra şiirlerinde aruz yerine heceyi tercih eden Köprülü, yazdığı şiirlerin dilinde de sadeleşmeye gitti.
 • Üniversite hocalığı sonrasında şiirden uzaklaşacaktır. 
 • 1913'te Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Türk Edebiyatı müderrisliğine atandı.
 • Üniversitedeki çalışmalarıyla Türk edebiyatı ile ilgili araştırmaları modern ve ilmi metotlara bağlamayı başardı. Başka bir ifade ile Fuat Köprülü modern edebiyat tarihçiliğinin ülkemizdeki kurucusudur.
 • Türk edebiyatını başlangıçtan 20.yüzyıla kadar ilk defa bir bütün halinde inceleyip meydana çıkaran odur.
 • 1919'da ilk büyük ilmî eseri "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar" yayımlandı.
 • 1933'te ordinaryüs profesörlüğe yükseldi.
 • Dünyanın önde gelen birçok üniversitesinde konferans ve seminerler verdi.
 • 1935'te Kars milletvekili olarak Meclise giren Köprülü 1943'e kadar İstanbul ve Ankara Üniversitelerindeki derslerine devam etti.
 • 1945'te Demokrat Partinin kurucuları arasında yer aldı. 1950'de Demokrat Partinin iktidara gelmesinden sonra iki defa Dışişleri Bakanı oldu.
 • 1957'de partisinden istifa etti. 27 Mayıs Askerî Darbesi (1960) sonrasında tutuklanarak Yassıada'ya gönderildi. Dört ay tutuklu olarak kaldıktan sonra beraat etti. 
 • 1965 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında iyileşemeyerek 28 Haziran 1966'da öldü.
Özet Anlatım
 • Türk edebiyatına daha çok "edebiyat tarihçisi" olarak hizmet etti.
 • Edebiyata Fecriati ile başladı.
 • Daha sonra Milli Edebiyata dahil oldu.
 • Dilini sadeleştirerek şiirlerini hece ölçüsüyle yazmaya başladı.
 • Akademik çalışmaları nedeniyle şiirden uzaklaştı.
 • Modern edebiyat tarihçiliğinin ülkemizdeki kurucusudur.
 • Türk edebiyatını ilk defa bir bütün halinde inceleyip meydana çıkaran odur.
Önemli Eserleri  
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarihi, Türk Saz Şairleri Antolojisi, Türk Saz Şairleri (I-IV), Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar, Nasreddin Hoca, Erzurumlu Emrah, Gevheri, Erzurumlu Emrah...
İlgili Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
 • Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Kenan Akyüz
 • TDV İslam Ansiklopedisi, M.Fuat Köprülü Maddesi, Ömer Faruk Akün 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.