Açık Oturum

 • Güncel bir konunun, birbirinden farklı bakış açılarına sahip uzman kişiler tarafından bir topluluk önünde ele alınıp tartışılmasıdır.
 • Açık oturum, dinleyiciler önünde bir salonda yapılabileceği gibi televizyonda yayınlanması için stüdyoda da yapılabilir. Günümüzde televizyonda özellikle günlük siyasi olayların tartışıldığı açık oturumlar çok izlenmektedir.
 • Konuşmacı sayısı genelde 3 ila 6 arasında değişir.
 • En belirleyici özelliği aynı konuda farklı görüşlere sahip insanları bir araya getirmesidir. Farklı görüşlerin özgürce ifade edilebilmesi demokrasinin bir gereğidir. Çok sesliliğe izin vermeyen baskıcı rejimlerde gerçek bir açık oturum yapılması mümkün değildir.
 • Açık oturumda asıl amaç, seçilen konu hakkında kamuoyunu aydınlatmaktır. Aynı konu hakkındaki farklı görüşler, izleyicilerin konuya daha geniş bir açıdan bakabilmelerini sağlar.
 • Açık oturumda konuşmacı düşüncelerini açık, akıcı ve canlı bir şekilde ifade etmelidir. 
 • Konuşmacı bir iddia da bulunuyorsa kaynağını gösterip kanıtlarını ortaya koymak zorundadır.
 • Konuşmacılar diğer görüşleri eleştirirken üsluplarına dikkat etmelidir. Tartışmanın münakaşaya dönüşmeden karşılıklı saygı çerçevesinde devam etmesi esastır. 
 • Katılımcılar birbirinin sözünü kesmemeli. Kendi görüşlerini de verilen süre içerisinde ifade etmelidir.
 • Konuşmacılar açık oturumun süresine göre sırayla iki üç tur konuşurlar. 
 • Açık oturumlar bir başkan tarafından yönetilir. 
Başkanın Nitelikleri ve Görevleri
 • Başkan en az konuşmacılar kadar açık oturumun konusuna hakim olmalıdır.
 • Bunun yanında konuyla ilgili görüşü ne olursa olsun tarafsız ve adil olması gerekir.
 • Oturumun başında konuyu açıklayıp oturumun amacını ortaya koyar. 
 • Sonra tek tek konuşmacıları tanıtır.
 • Sırayla konuşmacılara sorularını yöneltir, gerektiğinde değerlendirmeler yapar.
 • Tartışma kurallarını uygulayarak tartışmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi sağlar.
 • Konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlar. 
 • Konu dışına çıkılmasına izin vermez.
 • Açık oturumun sonunda konuyu özetleyerek toplantıyı sonlandırır.
Açık Oturum - Panel Farkı
 • Panel ile açık oturum birbirine yakın özellikler gösterir. 
 • Ancak açık oturumda konu, farklı görüşe sahip uzmanlarca tartışılırken panelde konunun farklı yönleri uzmanlarca ayrı ayrı ele alınır.
 • Başka bir ifade ile panelde tartışma havası yoktur, daha çok bilgilendirmek esastır.
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.