Sıfatlarda Yapı

Her sözcük türünde olduğu gibi sıfatlar da yapılarına göre üçe ayrılır:
1. Basit Sıfatlar
2. Türemiş Sıfatlar
3. Birleşik Sıfatlar
Basit Sıfatlar: Yapım eki almayan veya birleşik olmayan sözcüklerdir: kara yazı, çirkin sözler, iri güller, bol para...
Türemiş Sıfatlar: Yapım ekleriyle kurulmuş sıfatlardır. Türemiş sıfatlar, ad ve eylem kök ve gövdelerine yapım eki getirilerek kurulur: bilgili adam, tatsız şerbet, inatçı çocuk, dünkü maç, içten söz, korkak adam, çürük diş, evcil hayvan, çalışkan öğrenci, durgun su, ikiz kardeş, üçüncü sınıf...
Uyarı: Cümlede hem yan cümlecik kurup hem de cümlede sıfat görevi yapabilen sıfat-fiillerin hepsi türemiş sözcüktür. Bütün fiilimsi ekleri fiilden isim yapan yapım ekidir: görünen köy, okumuş adam, geçmiş mesele, geçer akçe, atılacak adımlar, eli öpülesi kadın, tanıdık sima...
Birleşik Sıfatlar: İki ya da daha çok sözcüğün birleşmesinden oluşan sıfatlardır. Birleşik sıfatlar yapılışları bakımından ikiye ayrılır:
a) Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar
b) Kurallı Birleşik Sıfatlar
a) Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar: Birden fazla sözcüğün anlamca ve biçimce kaynaşıp birleşmesiyle oluşan sıfatlardır. Başka bir deyişle bitişik yazılan tüm birleşik sıfatlar, kaynaşmış birleşik sıfattır:
açıkgöz kadın
Palabıyık Remzi
Cingöz Recai
boşboğaz adam
birtakım insanlar
başıboş hayvan
soğukkanlı kadın
olağanüstü olay
b) Kurallı Birleşik Sıfatlar: Belli kurallara bağlı kalınarak oluşturulan sıfatlardır. Kurallı birleşik sıfatlar ayrı yazılan birleşik sıfatlardır. Bu sıfatlar aşağıda verilen kurallara göre kurulur: 
 • Sıfat tamlamalarının sonuna -li (-siz) eki getirilerek yapılır: 
kısa saçlı çocuk
yüksek duvarlı bahçe
beş parasız adam
 • Sıfat tamlamalarında adla sıfatın yeri değiştirilerek ada bir uygun bir iyelik eki getirilerek yapılır:

  yıkık duvar ⟶ duvarı yıkık bahçe
  ağır uyku ⟶ uykusu ağır insan
  geniş balkon ⟶ balkonu geniş ev
  tüten baca ⟶ bacası tüten ev
 • Asıl sayı sıfatlarıyla kurulmuş sıfat tamlamalarına -lik eki getirilerek kurulur: 
kırk yıllık dostum
iki günlük tatil
bir aylık ihtiyaç
üç günlük bebek
 • İkilemelere -li (-siz) eki getirilerek kurulur:
akıllı uslu çocuk
evli barklı adam
derli toplu ev
evsiz barksız insanlar
tatsız tuzsuz yemek
 • Renk isimleri sıfatlarla ek almadan birleşerek birleşik sıfat olur:
açık mavi elbise
koyu siyah saçlar
 • Kimi isim tamlamaları sıfat görevinde kullanılabilir:
deniz mavisi gözler
başımın tacı annem
saman sarısı saçlar
dünya tatlısı torunum
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.