Zamir Konu Testi 1

(I) Bu dili daha hızlı, daha iyi nasıl öğrenirim diye düşündü ve önce düzenli olarak Ulus gazetesi almaya başladı. (II) Birkaç ay sonra da daktilo kursuna yazıldı. (III) Birçok şey gibi daktilo öğrenmesinin de (IV) bir gün gelip (V) ona ekmek parası kazandıracağını bilmiyordu.
1. Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

Taksici milletinin başına ne geleceği belli olmaz. Bizim iş pis. Sabahları dört gibi arabayı şoförden almak için evden çıkmadan bebeleri öperim. Mışıl mışıl uyurlar. Hatun, kapı ağzından sevgi dolu gözlerle bakar. Belki de çocuklara düşkünlüğüme seviniyordur. Bilmez tabii, çıkarken "Allah'ım," derim içimden "Yarın da burada olmamı nasip eyle!"
2. Parçada örneği olmayan zamir (adıl) türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşaret zamiri
B) Soru zamiri
C) Kişi zamiri
D) Belgisiz zamir
E) İyelik zamiri

Çocuğu çok dövmüşler. (I) O da bildiği adların (II) hepsiyle bir olmuş. Çukurova’da Komünist Partisi kurmuş. (III) Ben de o kurucular arasındaydım. Bir sabah jandarmalar geldiler. Şangır şungur, ellerinde kelepçeler, (IV) birini bana taktılar. Savcıya, sorgu yargıcına götürdüler, (V) oradan da doğru hapishaneye. Kadirli Hapishanesinde on beş gün kaldım.
3. Parçadaki numaralanmış zamirler türleri bakımında eşleştirilse hangisi dışarıda kalır? 

A) I       B)II       C) III       D) IV       E) V

Bu romanın alegorisi, beş aşağı beş yukarı insanlığın yaşamıdır. İnsanoğlu, anasını, yükünü, yüzyıllardan beri öyle taşımıştır. Adını Ortadirek koymam da bundan. Yaşamın ortadireği yaşamın direncidir. Geçen gün Norveç’ten bir yazar geldi, benimle konuşmak için. "Bütün romanlarınızda istediğiniz nedir?" dedi. Saniyesinde söyledim, bir tek sözcükle: "Direnç" dedim. Ortadirek insanlığın direncidir. İnsan gücüdür. Yılmayan insan. O korkunç salgınlardan, kırımlardan, yokluklardan, açlıklardan buraya kadar insanlığı getiren, insan direncidir; benim hayran kaldığım, destanını yazmak istediğim odur. Onun alegorisidir Ortadirek.
4. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) 
Ayrılma durum eki almış işaret zamiri 
B) Belirtme durum eki almış belgisiz zamir 
C) Yönelme durum eki almış işaret zamiri
D) Tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlaması
E) Ek eylem almış bir soru zamiri

Görüyorsun işte küçük adamları
Köhnemiş silahlarıyla saldıran sana
Kimi tutsak düşmüş kendi dünyasına
Kimisi düpedüz halk düşmanı
Diren öyleyse, diren, yılma
Yürüt daha bir inatla kavganı
5. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Dönüşlülük zamiri
B) Tamlayanı zamir olan isim tamlaması
C) Yönelme eki almış kişi zamiri
D) Belgisiz zamir
E) Soru zamiri

Birkaç gün sonra mahalledeki diğer arkadaşlarla da tanıştırdım Cezmi'yi. Herkesin ilk etapta kanı kaynadı. Ama ne zaman ki onunla deneme amaçlı kendi aramızda ufak çaplı bir maç yaptık. İşte o zaman Cezmi oldu, Sokrates Cezmi. Bizim takım diğer takımı, Cezmi'nin attığı, ikisi frikikten beş golle hallaç pamuğu gibi dağıttı.
6. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İlgi zamiri
B) Belgisiz zamir
C) Kişi zamiri
D) Dönüşlülük zamiri
E) İyelik zamiri

Sakın bir söz söyleme... Yüzüme bakma sakın!
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın,
Anan bile okşarsa benim bağrım kan olur
7. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
B) Bulunma durum eki almış kişi zamiri
C) 
Soru zamiri 
D) Birleşik zamanlı eylem
E) Tamlayanı kişi zamiri olan isim tamlaması

Nedir bu benim çilem
Hesap bilmem
Muhasebede memurum
En sevdiğim yemek imambayıldı
Dokunur
Bir kız tanırım çilli
Ben onu severim
O beni sevmez
8. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Öznesi kişi zamiri olan fiil cümlesi
B) Birleşik sözcük
C) Hem iyelik hem durum eki almış sözcük

D) Belirtme eki almış birden fazla zamir
E) Ek eylem almış soru zamiri

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türdeki sözcüklerin altı çizilmiştir? 

A) Çekilmiş direklere kaç ölüm sessizliği
     Çizgisi batıp çıkmış kim bilir kaç güneşin
B) Sana hiçbirimiz taş değiliz diyorum
     Ama hangimiz ayrı düştük cesaretten
C) Şimdi sen kalkıp gidiyorsun, git
     Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar, gitsinler
D) Kim yeryüzünün neresinden gelmiş ne zaman
     Kim karışmış kimin kanına ne kadar
E) Onu sen büyüt de söğüt boyunca
     Kendini ellere versin o gonca

Yıkılma sakın geçerken günler
Yaralayarak (I) gençliğini
Onurlu, güzel (II) geleceklerin
Biziz (III) habercileri düşün ki
Ve (IV) halkın (V) bağrında bir inci gibi
Büyüyüp gelişmektedir zafer
10. Dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri iyelik eki almamıştır?
A) I, III      B) III, V      C) IV, V      D) II, IV       E) I, II

İşim gücüm budur benim,
Gökyüzünü boyarım her sabah,
Hepiniz uykudayken
Uyanır bakarsınız ki mavi.
11. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İyelik eki
B) Ek eylem almış işaret zamiri
C) Birleşik zaman çekimi
D) Belgisiz zamir
E) Tamlayanı şahıs zamiri olan isim tamlaması

I. Siz kimi aradınız, diye çıkışıverdi.
II. Genel kurul, kimi itirazları da yok saydı.
III. Kimi sevsem sensin, hayret
IV. İlk şiirleri kimi yerel dergilerde görüldü.
V. Kimi benim gibi sever gönülden
12. Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde "kimi" sözcüğü zamir göreviyle kullanılmamıştır?
A) I - III      B) II - V      C) I - IV      D) II - IV       E) III - V

Oranın sıcaklığı havasındadır
Ben gidince bir şey değişmedi, biliyorum
Şad olsunlar hepsi suları, alabalıkları ile
O köy yine kendi rüyasındadır
13. Bu dizelerde zamir türünde kaç sözcük vardır?
A) 4     B) 5     C) 6      D) 7       E) 8

14. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde “-ki” eki, ilgi zamiri olarak kullanılmamıştır?
A) Derdimiz bize yeterken
     Komşularınki de tuz biber eker
B) Senin yiyeceğin kalaylı kapta;
     Benimki aslan ağzında
C) 
Ben içimdeki seni
     Sevmişim anlasana

D) Tahta şairin halini
     Çocuğunkine benzetti
E) Tencere dibin kara
     Seninki benden kara

15. Aşağıdakilerden hangisinde "neden" sözcüğü soru zamiri olarak kullanılmıştır?
A) Neden saçların beyazlamış arkadaş?
B) Herkes bir şeyden korkar, siz neden korkarsınız?
C) Neden böyle davrandığını anlayamadık.
D) Size neden güveneyim peki?
E) Toplantıya neden geç kaldınız?

16. Aşağıdakilerin hangisinde işaret zamiri kullanılmamıştır?
A) Buraya kardeşimi görmek için geldim.
B) Oranın kışı da yazı da çekilmez.
C) Öteki daha zor gibi geldi bana.
D) Başkası olsa sana yardım etmezdi.
E) Şurası eskiden yemyeşildi.

Leyla ile Mecnun hikayesi üzerine birçok şairimiz eser vermiştir. Ama bunlardan ancak Fuzuli'ninki yaşamakta ve gerçek bir değer taşımaktadır. Baudlaire, Kötülük Çiçekleri'ndeki şiirlerinin pek çoğunun konusu Montepin'in "Alçıda Kızlar" adlı bayağı şiir kitabından almıştır. Fakat bugün Montepin'in şiirlerini kim hatırlıyor? Aynı konular Baudlaire'de yaşayarak yepyeni içeriklerle zenginleşmemiş midir?
17. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İlgi zamiri
B) Soru zamiri
C) Belgisiz zamir
D) Dönüşlülük zamiri
E) İşaret zamiri

Zamirler, isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan olabilir.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma bir örnek yoktur?
A) İnsanların çoğu, hayali şeylerle değil, gerçeklerle ilgilenir.
B) Romanın bir bölümü okunarak da onun hakkında bir yargıya varılabilir.
C) Bakışın ömre bedel, ne renk senin gözlerin?
D) Çizgi romanın sanat olup olmadığı çoğu Batı ülkesinde tartışılmıyor bile.
E) Senin dudakların pembe, ellerin beyaz.


Nasrettin Hoca fıkraları didaktiktir. (I) Çoğu kısadır. Bazen girişte yer ve zaman belirtilir, kişiler tanıtılır; ikinci bölümde Hoca’ya bir şey söylenir ve sonunda (II) onun bizi güldüren ama aynı zamanda düşündüren cevabı beklenir. (III) O son cümle, (IV) birçok defa atasözüne ya da deyime dönüşüvermiştir. Hoca’nın (V) çok geniş bir coğrafyada başka başka uluslarca benimsenmiş olmasını da fıkralarındaki bu özelliklere bağlayabiliriz.
19. Parçadaki numaralanmış sözcükler türleri bakımından ikişerli eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I       B)II       C) III       D) IV       E) V

"Ne" sözcüğü yerine göre soru zamiri, soru sıfatı, soru zarfı ve bağlaç olarak kullanılabilir.
20. Buna göre aşağıda verilen dizelerin hangisinde "ne" sözcüğü zamir olarak kullanılmıştır?
A) Ne ötersin dertli dertli
     Dayanamam zara bülbül
B) Ne zaman seni düşünsem,
     Bir ceylan su içmeye iner
C) Ne içindeyim zamanın
     Ne de büsbütün dışında
D) Şimdi ne söyleseler, aşka dair bilinen

     Şu yalan dünyada ne var yaşamadan bilinen
E) Ne vakte kadar sen

     Böyle avarelik şiirleri yazacaksın


Cevaplar

1.E   2.D   3.E   4.B   5.E   6.A   7.B   8.C   9.A   10.D   11.C   12.D   13.A   14.C  15.B  16.D  17.D   18.D   19.E   20.D

Test çöz!

Zamir Konu Kavrama Testi 1

İlgili Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.