Yedi Meşaleciler Konu Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Cumhuriyet döneminin ilk edebî topluluğudur.
B) "Sanat sanat içindir." anlayışıyla yola çıkan topluluk sanat gayesi olarak "daima yenilik" ilkesini benimser.
C) Topluluğun özellikle hecenin beş şairine tepki olarak ortaya çıktıkları görüşü yaygındır.
D) Altı şair ile bir hikayeciden oluşan grup söz sanatları ve imgeyi gereksiz görmüştür.
E) Topluluğun şair olarak ünlenen ve bunu devam ettirebilen tek ismi Ziya Osman Saba'dır.

Modern Türk şiirinde hüzünlü söyleyişi, ince ve kırılgan dünya görüşü, karamsar bakışı, ölüm ve ahiret arzusu, mutasavvıf duruşu, eve sığınışı, ev ve aileden kaynaklanan küçük mutlulukları dile getirişiyle kendine özgü bir şairdir. Meşale dergisinin kapanmasından sonra, başta Varlık olmak üzere, birçok dergide yayımlanan şiir ve hikâyeleriyle edebiyatımızda kalıcı bir yer edinmeyi başarmıştır.
2. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Ziya Osman Saba
C) Kenan Hulusi Koray
D) Muammer Lütfi Bahşi
E) Cevdet Kudret

Hece vezniyle daha çok günlük yaşamla ilgili ayrıntıları dile getiren şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde eşyayı, hayatı ve onları çerçeveleyen mekânları, dışavurumcu bir anlatımla canlandıran şairin tek şiir kitabı "Sofalar ve Odalar"dır. 1936’dan sonra şiir yazmayı bırakan sanatçı bilimsel çalışmalara ağırlık vermiştir.
3. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vasfi Mahir Kocatürk
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Cevdet Kudret
D) Sabri Esat Siyavuşgil
E) Ziya Osman Saba

Türk edebiyatında genellikle araştırmacı, eleştirmen, edebiyat tarihçisi ve denemeci yönleriyle bilinir. Adını ilk kez Yedi Meşaleciler arasında duyuran sanatçı; şiir, roman, öykü ve tiyatro türlerinde de eserler vermiştir. Roman ve öykülerinde realist bir anlayış yansıtan sanatçı, çeşitli dergilerde ve farklı tarihlerde yayımladığı öykülerini "Sokak" adı altında bir araya getirdi.
4. Parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevdet Kudret
B) Ziya Osman Saba
C) Yaşar Nabi Nayır
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Mehmet Fuat Köprülü

(I) Cumhuriyet döneminin beyannâme ile ortaya çıkan ilk edebî topluluğu olan Yedi Meşaleciler (II) ilk önce Servet-i Fünûn dergisi etrafında bir araya gelir. (III) 1928 yılında çıkardıkları Yedi Meşale adlı kitap ile tanınan topluluk altı şair, bir hikâyeciden oluşmaktadır. (IV) Kitabın yayımlanmasından birkaç ay sonra Meşale adıyla bir de dergi çıkarmaya başlarlar. (V) Türk edebiyatının en uzun ömürlü dergilerinden biri olan Meşale'nin yayın hayatı 1977'de son bulur.
5. Parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I      B) II      C) III      D) IV       E) V

Adlarını ilk kez Yedi Meşale ile duyuran bu iki sanatçı, birçok türde eser verseler de daha çok edebiyat tarihçisi olarak tanındılar.
6. Parçada sözü edilen iki sanatçı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Vasfi Mahir Kocatürk - Muammer Lütfi Bahşi
B) Yaşar Nabi Nayır - Ziya Osman Saba
C) Cevdet Kudret - Vasfi Mahir Kocatürk
D) Muammer Lütfi Bahşi - Ziya Osman Saba
E) Cevdet Kudret - Yaşar Nabi Nayır

7. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşale'nin üyelerinden biri değildir?
A) Muammer Lütfi Bahşi
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Vasfi Mahir Kocatürk
D) Kenan Hulusi Koray
E) Sabri Esat Siyavuşgil

Yaşar Nabi Nayır'ın 1933’te çıkarmaya başladığı edebiyat, sanat ve fikir dergisidir. Derginin yayımını ölümüne kadar sürdüren sanatçı 1946'da aynı isimle bir de yayınevi kurmuştur.
8. Parçada sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akbaba    B) Aydede     C) Varlık      D) Dergah      E) Ağaç

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) Nefes Almak
B) Sebil ve Güvercinler
C) Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi
D) Geçen Zaman
E) Birinci Defter

Yedi Meşaleciler topluluğunun hikayeci olarak anılan tek yazarıdır. Askerlik görevi sırasında, henüz 37 yaşındayken ölen sanatçının, sayısı 175 bulan kısa hikayesi gazete ve dergi sayfalarında kalmıştır.
10. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara aittir?
A) Süleyman'ın Dünyası
B) Osmanoflar
C) Adem ile Havva
D) Değişen İstanbul
E) Yıldız Yağmuru

İki şairin Galatasaray Lisesinde başlayan dostlukları ölümlerine dek sürmüştür. Hayatın getirdiği askerlik, yurt dışında eğitim vb. gibi birtakım durumlara bağlı olarak ayrı kaldıkları dönemlerde bile birbirlerinden kopmamışlar, düzenli olarak mektuplaşmışlardır. Mektupların ana konusu ise daha çok şiir olmuştur. Bu mektupların bir kısmı 1957'de Ziya'ya Mektuplar" adıyla basılacaktır.
11. Parçada sözü edilen şairler hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Yaşar Nabi Nayır - Yusuf Ziya Ortaç
B) Ziya Gökalp - Cevdet Kudret
C) Ziya Osman Saba - Cahit Sıtkı Tarancı
D) Vasfi Mahir Kocatürk - Halit Ziya Uşaklıgil
E) Safveti Ziya - Muammer Lütfi Bahşi

Şair, oyun yazarı, edebiyat tarihçisi ve çevirmen olan sanatçı, 1907’de Gümüşhane’de doğmuş, 1961’de Ankara’da ölmüştür. Sanatçının Büyük Türk Edebiyatı Tarihi adlı kitabı edebiyat tarihçiliğinin önemli çalışmalarından biridir. Kırktan fazla kitabın yazarı olan sanatçı adını ilk kez Yedi Meşaleciler grubunun bir üyesi olarak duyurmuştur.
12. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Tunç Sesleri 
B) Geçmiş Geceler 
C) Bizim Türküler 
D) Ergenekon 
E) Onar Mısra


İlgili Sayfa


Cevaplar 

1.D  2.B  3.D  4.A  5.E  6.C  7.B  8.C  9.E  10.B  11.C  12.E

2 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.