Noktalama İşaretleri Konu Testi 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) doğru kullanılmıştır?
A) Çömlekçinin parmak izleri çanağa nasıl yapışıp kalırsa, anlatıcı da hikâyesinde öyle bir iz bırakır.
B) Zili Zarife adlı oyun hem geleneksel, hem de epik tiyatrodan yararlanılarak sergilenir.
C) Romanın bir sanat eseri olduğu görüsünden yola çıkıp, romanlarını ağır ve süslü bir dille kaleme almıştır.
D) Namık Kemal’in etkisinde kalarak romana başlayan Servetifünun yazarlarının, romantizmden sıyrılmaları kolay olmamıştır.
E) O, bir hikâyecinin toplumsal meselelere yer verirken estetik bir endişe taşıması gerektiğine inanıyordu.

Nasrettin Hoca (I) dini şahsi çıkarlarına basamak yapanlara (II) dinî inançları sömürenlere (III) halka zulmedenlere (IV) hak yiyenlere zekasıyla karşı koyan Anadolu insanını temsil eder. O (V) Anadolu halkının hayata bakışı ile mizah anlayışının sembol ismidir.
2. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I.     B) II.     C) III.      D) IV.       E) V.

Yıldız Ecevit , (I) anlatı içinde anlatı ya da kurmacanın kurmacası olarak değerlendirilen üst kurmacayı şu şekilde tanımlar: “Bu eğilim , (II) yazma ediminin kurmaca metnin içinde kurgulanması demektir. Bu , (III) yazarın metnini nasıl yazdığını o metnin içinde anlatması , (IV) yazma sorunlarını metninin ana konusu durumuna getirmesi ve kimi kez de okurunu metnin içine sokarak , (V) romanını nasıl oluşturduğunu onunla paylaşması anlamına gelir."
3. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden (,) hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I.     B) II.     C) III.      D) IV.      E) V.

Bir nehir roman yazma tasarım vardı (I) Kitabı basacak olan yayınevi beni desteklemedi. Ne var ki bir Karadenizli olarak bu bölgeyi ırmak roman yazacak zenginlikte (II) kaynakları verimli bir yurt parçası olarak görmekteydim. Karadeniz (III) doğası (IV) insanları (V) yaşam tarzıyla incelemeye değerdi.
4. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?
A) I      B) II      C) III       D) IV       E) V

Kimse dinlemiyorsa beni ( ) ya da istediğim gibi dinlemiyorsa ( ) günlük tutmaktan başka çare kalmıyor ( ) Canım insanlar ( ) Sonunda bana bunu da yaptınız ( )
5. Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? 
A) (,) (,) (.) (!) (.)
B) (;) (,) (.) (...) (?)
C) (-) (-) (;) (!) (.)
D) (:) (,) (—) (...) (.)
E) (,) (,) (:) (!) (!)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Türk'e Türk'ten başka dost bulamadım.
B) Merkür Güneş’e en yakın gezegendir. 
C) Ankara'da çalışırken epeyce bir çalışmıştım Türkçeye.
D) Atatürk, Türk Dil Kurumu'nun kuruluşuna öncülük etmiştir.
E) TSK'nin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir çalışma var.

Doğu ve Batı ( ) dünyanın iki yarısını paylaşıyorlardı ( ) iyi ile kötü, ak ile kara, şeytan ile melek gibi bütünüyle birbirinin tersi, reddi, karşıtıydılar. Bu iki alemin ( ) hayalperestlerin sandığı gibi  ( ) birbirleriyle uzlaşıp barış içinde yaşamalarına imkân yoktu hiç ( )
7. Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (;) (.) (;) (,) (.)
B) (:) (;) (,) (,) (...)
C) (,) (;) (,) (,) (.)
D) (-) (-) (;) (,) (...)
E) (,) (;) (-) (-) (...)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül (;) farklı bir nedenle kullanılmıştır?
A) Batı; pozitivist, akılcı, demokratik ve özgür yapısıyla idealize edilerek örnek alınabilecek yegâne hedef olarak belirlenmişti.
B) Ninelerinin anlattığı masallar, küçükken öksüz kalan iki kardeşin yetişmesinde çok etkili olmuş; çocukluk düşleri, masallardaki öğütlerle şekillenmişti.
C) Serim, düğüm ve çözüm gibi bir sıra takip etmeyen hikaye; kahramanın oradan oraya atlayan anılarıyla oyalanması üzerine kuruludur.
D) Bu; düşene tekmenin vurulmadığı, günahkârın tövbe ettiği, gençlerin bilimle uğraştığı ve komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu bir dünyadır.
E) Eserdeki çift; uzun süre yurt dışında kalmış, kendi kültürlerine yabancılaşmış ve konuşmalarına sık sık İngilizce kelimeler katan tiplerdir.

9. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti (^) gereksiz kullanılmıştır?  
A) Sonra subay salonunda, askerî sorgu yargıcının karşısına çıkardılar.
B) Takım, gelecek hafta da sahaya çıkmazsa bunun hukukî boyutu ortadadır; sonuçlarına katlanır.
C) Herkes; vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
D) Bulunduğumuz yer resmî bir dairenin bürosudur, dedi.
E) Gazete idaresinde biriken edebî mecmuaların yapraklarını karıştırıyorum.

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır.
B) Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.
C) Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine üç nokta konur.
D) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül konur.
E) Sonunda nokta bulunan kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

11. Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) eş görevli sözcük gruplarını ayırmak için kullanılmıştır?
A) Yattığı yerden çocuklarının nefeslerini dinliyor, bağırmamak için alt dudağını ısırıyordu.
B) Yazar, kent yoksulluğunu kurguladığı öykülerinde özellikle çocuklar ve kadınların bedeninde somutlaşan yoksulluğa odaklanır.
C) Toplumun geniş bir kesimi; savaş yıllarını yokluk, açlık ve hastalık içinde geçirdi.
D) Şairin ortaokulu Şam’da okuduğu, Selânik’te özel bir okula gittiği, burada Fransızca
öğrendiği, özel öğretmenlerden Arapça ve Farsça dersleri aldığı bilinmektedir.
E) Şair için ev, içindeki eşyalarla birlikte, insana geçmişle bugün arasında muhasebe yaptıran bir yüzleşme mekânıdır.


12. Aşağıdakilerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir noktalama işareti vardır?
A) Şablon sunum; projenizle ilgili bilgi, görsel ve tanıtım filmi vb’den oluşan en geniş sunumdur.
B) Sunumlardaki veriler -özellikle karşılaştırmalı olanlar- aynı cinsten ifade edilmelidir.
C) Kendinize “Bu sunum benim ilgimi çeker miydi?” diye sorun.
D) İnsanlar öğrendiklerinin %75’ini görerek, %13’ünü ise duyarak öğrenir.
E) Soru-cevap bölümünde gelebilecek soruları sunum öncesinde düşünün.

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili SayfalarCevaplar

1.E  2.A  3.E  4.C  5.A  6.D  7.C  8.B  9.B  10.B  11.D  12.A7 yorum:

 1. inşallah sınavlar burdan sorulur emeğe saygı

  YanıtlaSil
 2. çok güzel olmuş elinize sağlık bu soruları çözümleriyle birlikte verebilir misiniz.

  YanıtlaSil
 3. 11 neden C değil D?

  YanıtlaSil
 4. 11 neden B değil D?

  YanıtlaSil
 5. 12 de E şıkkı yanlış değil mi erek arak zarf fiili var?

  YanıtlaSil
 6. 12 de D şıkkı yanlış değil mi erek arak zarf fiili var

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dikkatli bakarsanız birden fazla zarf-fiil var. Bu durumda (Zarf-fiil grubu) eş görevli sözcük gruplarını ayırmış oluyor. Konu anlatımı kısmında bu konuya değinmiştik, oraya da bakabilirsiniz.

   Sil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.