Sultan Murat Göç Eylemiş Geliyor

Hazır ol vaktına ey Acem şâhı
Sultan Murat göç eylemiş geliyor
Elinden alacak tâc ile tahtı
Yer götürmez asker almış geliyor

Elli bin mızraklı yüz bin Hindî’dir
Kaçar ısan âhir vaktin şimdidir
Bak Sultan Murat Han gelen kendidir
Al yeşil sancağın açmış geliyor

Elli bin de benâm benim deyici
Altmış bin de şirin câna kıyıcı
Yetmiş bin de kara postal geyici
Seksen bin de ehl-i tımar geliyor

Bu Ömer eydür kim cenge doyulmaz
Ceng içinde şirin câna kıyılmaz
Gökteki yıldızdan çoktur sayılmaz
Hacı Bektaş göç eylemiş geliyor

Aşık Ömer

Ölçü: 11'li (6+5) hece ölçüsü
Nazım şekli: Koşma
Nazım türü: Koçaklama / Yürüyüş Destanı
Yürüyüş Destanı olarak bilinen bu şiirler, düşman üzerine yürüyen orduyu daha heybetli göstermek ve askere gayret vermek için yazılırdı.
Uyak şeması: abab / cccb / dddb / eeeb

Sözcükler

âhir: son
benâm: ünlü, meşhur
tımar: Osmanlı Devleti’nde belirli bir hizmet karşılığında kişilere tahsis edilen toprak parçası.
ehl-i tımar: tımar sahibi
eydür: der, söyler, der ki

İlgili Sayfa

👉 Halk Şiiri Örnek Metinler

Yararlanılan Kaynak

Aşık Ömer Divanı'na Katkılar I, Yakup Karasoy-Orhan Yavuz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.