20 Mart 2017 Pazartesi

Aşık Ömer (17.yy)

 • Karacaoğlan ve Gevheri ile birlikte 17.yüzyılın en önemli âşıklarından biridir.
 • Bir ordu şairi olan Âşık Ömer, Konya doğumludur.
 • Eline sazını alıp çok genç yaşlarda sefere çıktı.
 • Âşık Ömer’in uzun bir yaşamı olduğu ve çok gezdiği şiirlerinden anlaşılmaktadır.
 • Saz şairleri arasında en çok şiiri olan odur. (1500 - 2000)
 • Dili diğer halk şairlerinden biraz ağırdır.
 • Ona asıl ününü sağlayan Koşma, semai, varsağı türlerinde sazıyla söylediği şiirlerdir.
Elâ gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin, sayamadım ben
Aşkın ateşidir sinemi yakan,
Lütfuna erer mi cevrini çeken.
Kollarım boynuna dolanmış iken,
Seni öpmelere kıyamadım ben.
 • Bir medrese eğitimi almamıştır. Buna rağmen Farsça ve Arapçayı öğrenmiş ve başta Fuzulî olmak üzere klâsik edebiyatın önemli şairlerini okumuştur.
 • Divan şiirinin etkisiyle yazmış olduğu tevhid, naat, gazel, kaside ve murabbaları vardır. Kusurları olsa da aruz veznini kullanmakta başarılıdır.
 • Şiirlerini topladığı bir Divan'ı vardır.
 • Hayatının son zamanlarında yazdığı Şairnâme isimli eserinde saz şairlerinin yanında divan şairlerine de yer vererek bu konudaki bilgisini ortaya koymuştur.
Şairname Nedir?
 • Saz şairleri tarafından yazılır. 
 • Genellikle on birli hece ölçüsü ve destan nazım şekli ile yazılır.
 • Bu tür eserlerde saz şairi, çağdaşı ya da kendisinden önce yaşamış şairlerin birtakım özelliklerine yer verir.
 • Şairnâmeler, divan şairlerinden bahseden şuarâ tezkirelerine benzer. Onlar kadar olmasa da şairlerin memleketi, tarikatı, fiziki özellikleri ve kişiliklerini anlatmaları bakımından önemlidir.  
Şairnâme'den bir dörtlük ...
Sultan Nesîmî’dir cümleye serdâr
Esrâr-ı aşkı ol eyledi izhâr
Derisin yüzdüler etmedi inkâr
Cânâna erince terk etti canı
Âşık Ömer'in gazelinden ...
Kaçma menden, sevdigim, yamane vermem men seni
Tende canım bar eken, duşmane vermem men seni

Açılmamış gonce gulsin, men bilirim kadrini,
Cenetin bagındaki meyvaye vermem men seni
İlgili Sayfalar 
Yararlanılan Kaynaklar
Kaynakça

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.