Murabba (Fuzuli)

Perîşân-hâlin oldum sormadın hâl-i perîşânım
Gamından derde düştüm kılmadın tedbîr-i dermânım
Ne dersen rûzgârım beyle mi geçsün güzel hânım
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Esîr-i dâm-ı aşkın olalı senden vefâ görmen
Seni her kande görsem ehl-i derde âşinâ görmen
Vefâ vü âşinâlık resmini senden revâ görmen
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Değer her dem vefâsız çerh yayından bana bin ok
Kime şerh eyleyem kim mihnet ü endûh u derdim çok
Sana kaldı mürüvvet senden özge hiç kimsem yok
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Gözümden dem-be-dem bağrım ezüp yaşım gibi gitme
Seni terk etmezem çün men meni sen dahi terk etme
İken hem zâlim olma men gibi mazlûmı incitme
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Katı gönlün neden bu zulm ile bîdâde râgıbdır
Güzeller sen gibi olmaz cefâ senden ne vâcibdir
Senin tek nâzenîne nâzenîn işler münâsibdir
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Nazar kılmazsın ehl-i derd gözden akıdan seyle
Yamanlıkdır işin uşşâk ile yahşi midir söyle
Gel Allâh’ı seversen âşıka cevr etme lutf eyle
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Fuzûlî şîve-i ihsânın ister bir gedâyındır
Dirildikce seg-i kûyun ölende hâk-i pâyındır
Gerek öldür gerek ko hükm hükmün re’y râyındır
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Fuzuli

Günümüz Türkçesi

1. Bent

Perîşân-hâlin oldum sormadın hâl-i perîşânım
Gamından derde düştüm kılmadın tedbîr-i dermânım
Ne dersen rûzgârım beyle mi geçsün güzel hânım
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Halinin perişanı oldum perişan halimi sormadın
Kederinden derde düştüm dermanıma tedbir kılmadın
Güzel hanım, ne dersin, günlerim böyle mi geçsin?
Gözüm, canım efendim, sevdiğim, devletli sultanım!

2. Bent

Esîr-i dâm-ı aşkın olalı senden vefâ görmen
Seni her kande görsem ehl-i derde âşinâ görmen
Vefâ vü âşinâlık resmini senden revâ görmen
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Aşkının tuzağına esir düşeli senden vefa görmedim
Seni her nerede görsem dert ehline yakınlık duymam
Vefa ve yakınlık göstermeni senden bekliyor değilim
Gözüm, canım efendim, sevdiğim, sultanım!

3. Bent

Değer her dem vefâsız çerh yayından bana bin ok
Kime şerh eyleyem kim mihnet ü endûh u derdim çok
Sana kaldı mürüvvet senden özge hiç kimsem yok
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Vefasız feleğin yayından her an bana bin ok
Kime açıklayım sıkıntım, kasvetim ve derdim çok
Kurtuluşum sana kaldı senden başka hiç kimsem yok
Gözüm, canım efendim, sevdiğim, devletli sultanım!

4. Bent

Gözümden dem-be-dem bağrım ezüp yaşım gibi gitme
Seni terk etmezem çün men meni sen dahi terk etme
İken hem zâlim olma men gibi mazlûmı incitme
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Gözümden zaman zaman bağrımı ezen yaşım gibi gitme
Ben seni terk etmem öyleyse sen de beni terk etme
(Hal böyle) iken zalim olma, benim gibi mazlumu incitme
Gözüm, canım efendim, sevdiğim, devletli sultanım!

5. Bent

Katı gönlün neden bu zulm ile bîdâde râgıbdır
Güzeller sen gibi olmaz cefâ senden ne vâcibdir
Senin tek nâzenîne nâzenîn işler münâsibdir
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Katı gönlün niçin bu zulüm ve haksızlığa isteklidir
Güzeller senin gibi olmaz senden eziyet gerektiren nedir
Senin gibi narine narin davranışlar yaraşır
Gözüm, canım efendim, sevdiğim, devletli sultanım!

6. Bent

Nazar kılmazsın ehl-i derd gözden akıdan seyle
Yamanlıkdır işin uşşâk ile yahşi midir söyle
Gel Allâh’ı seversen âşıka cevr etme lutf eyle
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Dert erbabının gözden akıttığı sele bakmazsın
Âşıklarla muamelen kötülüktür (yoksa) iyilik midir söyle
Allah aşkına gel, sevene acı çektirme, lütufta bulun
Gözüm, canım efendim, sevdiğim, devletli sultanım!

7. Bent

Fuzûlî şîve-i ihsânın ister bir gedâyındır
Dirildikce seg-i kûyun ölende hâk-i pâyındır
Gerek öldür gerek ko hükm hükmün re’y râyındır
Gözüm cânım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Fuzuli cömertlik tavrı bekleyen bir fakirindir
Hayattaysa semtinin köpeği, ölmüşse ayağın toprağıdır
İster öldür, ister bırak; hüküm hükmün, seçim seçimindir.
Gözüm, canım efendim, sevdiğim, devletli sultanım!

İlgili Sayfa

👉 Divan Şiiri Örnekleri

👉 Fuzuli

Yararlanılan Kaynak

Fuzûlî’nin Bir Murabbâsı Üzerinde Şerh Çalışması, Ömer Demirbağ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.