Ömr-i Muhayyel (Günümüz Türkçesi)

Bir ömr-i muhayyel... Hani gülbünler içinde
Bir kuşçağızın ömr-i baharisi kadar hoş;
Bir ömr-i muhayyel… Hani göllerde, yeşil, boş
Göllerde, o safiyet-i vecd-âver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zail ü muğfel
Bir ömr-i muhayyel!

Yalnız ikimiz, bir de o: ma’bûde-i şi’rim;
Yalnız ikimiz, bir de onun zıll-ı cenâhı;
Hâkîlere bahş eyleyerek hâk-i siyâhı
Dûşunda beyaz bir bulutun göklere âzim

Her sahn-ı hakikatten uzak, herkese meçhûl;
Bir savfet-i ma’sûmenin âğûş-i terinde,
Bir leyle-i aşkın müteenni seherinde
Yalnız ikimiz sayd-ı hayâlât ile meşgul

Savtmdaki eş'ar-ı pür-aheng ile mâlî,
Şi'rimdeki elhân-ı muhabbetle nağam-saz,
Ah istiyorum, göklere âmâde-i pervâz
Bir lâne-i âvârede bir ömr-i hayâli...

Bir ömr-i hayâli... Hani gülbünler içinde
Bir kuşcağızın ömr-i bahârîsi kadar hoş;
Bir ömr-i hayâli...Hani göllerde yeşil, boş
Göllerde, o 
safiyet-i vecd-âver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zâil ü hâli
Bir ömr-i hayalî!

Günümüz Türkçesi

I. Bent

Bir ömr-i muhayyel... Hani gülbünler içinde
Bir kuşçağızın ömr-i baharisi kadar hoş;
Bir ömr-i muhayyel… Hani göllerde, yeşil, boş
Göllerde, o safiyet-i vecd-âver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zail ü muğfel
Bir ömr-i muhayyel!

Hayalî bir ömür... Hani gül fidanları içinde
Bir kuşçağızın baharlık ömrü kadar hoş;
Hayalî bir ömür... Hani göllerde; yeşil, boş
Göllerde, o kendinden geçiren saflığın içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar geçici ve aldatıcı
Hayalî bir ömür...

II. Bent

Yalnız ikimiz, bir de o: ma’bûde-i şi’rim;
Yalnız ikimiz, bir de onun zıll-ı cenâhı;
Hâkîlere bahş eyleyerek hâk-i siyâhı
Dûşunda beyaz bir bulutun göklere âzim

Yalnız ikimiz bir de o: şiirimin perisi
Yalnız ikimiz, bir de onun kanadının gölgesi
Kara toprağı topraktakilere bağışlayarak
Beyaz bir bulutun omzunda göklere yükselişi

III. Bent

Her sahn-ı hakikatten uzak, herkese meçhûl;
Bir savfet-i ma’sûmenin âğûş-i terinde,
Bir leyle-i aşkın müteenni seherinde
Yalnız ikimiz sayd-ı hayâlât ile meşgul

Her hakikat sahnesinden uzak, herkese meçhul;
Bir masum saflığın taze kucağında
Bir aşk gecesinin temkinli sabahında
Yalnız ikimiz hayalleri avlamakla meşgul

IV. Bent

Savtmdaki eş'ar-ı pür-aheng ile mâlî,
Şi'rimdeki elhân-ı muhabbetle nağam-saz,
Ah istiyorum, göklere âmâde-i pervâz
Bir lâne-i âvârede bir ömr-i hayâli...

Sesindeki ahenkli şiirlerle dolu
Şiirimdeki aşk ezgileriyle şakıyan
Ah istiyorum göklere uçmaya hazır
Başıboş bir yuvada hayali bir ömür

V. Bent

Bir ömr-i hayâli... Hani gülbünler içinde
Bir kuşcağızın ömr-i bahârîsi kadar hoş;
Bir ömr-i hayâli...Hani göllerde yeşil, boş
Göllerde, o 
safiyet-i vecd-âver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zâil ü hâli
Bir ömr-i hayalî!


Hayalî bir ömür... Hani gül fidanları içinde
Bir kuşçağızın ilkbaharı kadar hoş;
Hayalî bir ömür... Hani göllerde, yeşil, boş
Göllerde, o heyecan veren durgunluk içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar geçici ve boş
Hayalî bir ömür...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.