Yazım Yanlışları Konu Testi 4 Çözümlü

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?  
A) İçerde ona da aynı şeyi sormuşlar.
B) Fırının biraz ilerisinde küçük bir dükkânı vardı.
C) Onunla son kez burada görüşmüştük.
D) Çocuk üç saattir yukarıda seni bekliyor.
E) Müdür dışarıdan bir müdahaleye izin vermez.

Çözümü

İçeri, dışarı, ileri, şura, bura, ora, yukarı, aşağı gibi yer-yön bildiren sözcükler ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlüler düşmez: içerde değil içeride, dışardan değil dışarıdan, ilerde değil ileride, şurda değil şurada, burda değil burada, orda değil orada, yukarda değil yukarıda vb.
Cevap A

Doğru akımı bulan Edison, 1880’lerin sonunda (I) ABD’de yüz civarında üretim ve dağıtım şirketi kumuştu. Ancak doğru akım (II) 3 km.den uzağa iletilemiyordu. Geçmişte Edison’un (III) laboratuvarında çalışan Nikola Tesla, alternatif akımı icat edince (IV) elektriğin uzak mesafelere iletilebilmesi için alternatif akımın şart olduğunu düşünen Westinghouse ile (V) iş birliği yaptı.
2. Parçadaki altı çizili sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

Element ve ölçülere ait kısaltmaların sonunda nokta kullanılmaz. "3 km'den" şeklinde yazılmalıydı.
Cevap B

(I) Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni bir padişahın tahta çıkması, tahrire (II) tabi olmuş bölgenin gelir kaynakları ya da dirliklerinin dağılımında önemli bir değişikliğin yaşanması veya ıslahatların yürürlüğe konması halinde gerçekleştirilmiş olan tahrirler, (III) direkt olarak (IV) merkezî iradenin (V) insiyatifi ile gerçekleştirilebildiği gibi taşradan gelen arz ve şikâyetler doğrultusunda da gerçekleştirilebilmiştir.
3. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

I — Devlet adlarının her sözcüğü büyük harfle yazılır, gelen ek de kesme işaretiyle ayrılır.
II — Bağımlı, başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan anlamındaki "tabi" sözcüğü doğru yazılmıştır. Sözcükteki "a" uzun okunur ancak "düzeltme işareti" başka bir sözcükle karışma ihtimali olmadığı için kullanılmaz.
III — Aracısız anlamındaki bu sözcüğün yazımı doğrudur: direkt.
IV — Merkezde olan, merkezi oluşturan anlamındaki "merkezî" sözcüğünde düzeltme işaretinin kullanılması doğrudur. Nispet ekinin (î) belirtme durumu ve üçüncü şahıs iyelik ekiyle karışma ihtimali varsa kullanılması gerekir.
V — Doğru yazımı "inisiyatif" olmalıydı.
Cevap E

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 
A) Akşam ikram edilen büsküvi kimseye yetmedi.
B) Hoparlör yapmak için mıknatıs ve bobin gerekir.
C) Dün apartman sakinleri bizden şikâyetçi olmuş.
D) Arkeolog için buluntunun ele geçtiği ortam da önemlidir.
E) Dün psikiyatri servisinde yaşananlar nedeniyle çok üzgündü.

Çözümü

Sözcüğün doğru yazımı "bisküvi" olmalıydı.
Cevap A

5. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Ailenin büyüğü olarak Ahmet amcaya da haber vermek gerekir.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim'de toplanır.
C) Kıbrıs'ta şehit düşen Yüzbaşı Cengiz Topel törenlerle anıldı.
D) Osman Hamdi'nin Kaplumbağa Terbiyecisi Tablosu üzerine konuştuk.
E) Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe adlı eseri sahneleyeceğiz.

Çözümü

A — İsimlerden sonra kullanılan akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar.
B — Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar, gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılır: 1 Ekim'de
C — Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar: Yüzbaşı Cengiz Topel
D — Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Ancak burada "tablosu" sözcüğü eser adına dahil olmadığı için küçük yazılmalıydı.
E — Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır: Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe
Cevap D

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bugün maalesef hiç kimseyi memnun edemedik.
B) Haberi nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci beraat etti.
C) Kurallar konusunda hiçbir müsamaha gösterilmeyecek.
D) Muhafiyet sınavımız önümüzdeki haftaya ertelendi.
E) Biz burada kanaatlerimizi açıkça söyleriz.

Çözümü

Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama anlamındaki "muafiyet" sözcüğü yanlış yazılmıştır.
Cevap D

7. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Dünya'nın kendi etrafında dönme hareketi yer çekimini doğurur.
B) Geleneksel Batı kültürü, Eski Yunan ve Roma kültürlerini içerir.
C) Karadeniz Bölgesi'nin birçok açıdan gelişmekte olduğunu söylemeliyim.
D) Keşke yazarın Denizli'ye de yolu düşseydi diye iç geçirdim.
E) Ben, o meydanda göğüs göğse bir savaşın acılarını tattım.

Çözümü

Ünlü düşmesi görülen kimi sözcüklerle oluşturulan ikilemelerde ikinci kelimenin dar ünlüsü düşmez: ağız ağıza, burun buruna, koyun koyuna (yatmak), omuz omuza, göğüs göğüse gibi.
Cevap E

(I) İzmir kentinin mimari evriminde (II) Konak Meydanı'nda yapılan (III) Saat Kulesi’nin özel bir önemi vardır. Kule, kentin ilk modern simgesi olacak ve o güne kadar kale, (IV) camii, (V)  hükûmet binası gibi geleneksel simgelerle yetinen kente yeni bir dönemin başladığını haber verecekti.
8. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

I — Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar.
II — Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar.
III — Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün sözcükleri büyük harfle başlar.
IV — "Cami" sözcüğü cümlede yanlış yazılmıştır. Cami sözcüğü isimle birlikte kullanıldığı zaman iyelik eki görevi yapan ikinci "i" gelebilir: Ayasofya Camii ya da Ayasofya Camisi.
V — "Hükûmet" sözcüğü doğru yazılmıştır. (TDK güncel)
Cevap D


9. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Volga Nehri’nden sonra Avrupa’nın ikinci büyük nehridir.
B) Sanatçı, Galata Kulesi'nin bir tasvirini de yapmıştır.
C) Türk Tarih Kurumu'nun yurt dışında üyesi olduğu birçok kuruluş var.
D) MÖ 8. yüzyılda Çin’in kuzeyinde yaşamıştır.
E) 23 Mart 1889’da Haydarpaşa Garı'nın yapımı için Almanlara imtiyaz verilmiştir.

Çözüm

Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: "Türk Tarih Kurumunun" şeklinde yazılmalıydı.
Cevap C

Birleşme sırasında sözcüklerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik sözcükler ayrı yazılır.
10. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Kara dul dünyanın en zehirli örümceğidir.
B) Bal arısı kolonisinde üç tip arı bulunur.
C) Deve kuşu dünyada yaşayan en büyük kuştur.
D) Sümüklü böcek mantar, ot ve sebze ile beslenir.
E) Kılıç balığının tüketimi oldukça yaygındır.

Çözüm

İkinci sözcük anlam değişikliğine uğradığı için "karadul" bitişik yazılmalıydı.
Cevap A

11. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Elektrik enerjisi, birçok kaynaktan elde edilebilir.
B) İlerleyen zamanlarda ise herşey açıklığa kavuşmuştu.
C) Yarışın sonuna doğru hızını biraz da olsa artırdı.
D) Yolcuların birçoğu bu konuda kaptanı haklı buldu.
E) Genç adam, birkaç saat sonra ailesine kavuşacaktı.

Çözüm

"Her şey" ayrı yazılır.
Cevap B

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Akşamüzeri köye varmış oluruz, dedi.
B) Bu akşam olağanüstü bir gösteri izleyeceğiz.
C) Annem ayakaltında dolaşmamızı istemiyor.
D) Gözaltına alınan adam akşama doğru serbest kalmış.
E) Yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülke sayılırız.

Çözüm

A, B, C, D — Soyut anlamda kullanılan alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: akşamüzeri, olağanüstü, ayakaltında, gözaltına
E — Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: yer altı
Cevap E

13. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
(I) İtalyan Edebiyatı'nın (II) 14. yüzyıla ait en önemli (III) düzyazı yazarlarından Giovanni Boccaccio (IV) başyapıtı sayılan Decameron’da (V) Orta Çağ edebiyatına özgü yapısal bir çerçeve görülür.
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

"İtalyan edebiyatının" şeklinde yazılmalıydı.
Cevap A

14. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin (') yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
A) Ne mutlu Türk'üm diyene.
B) Türkçe'nin güncel sorunları üzerine bir konuşma yaptım.
C) Bu olaydan Ahmet Bey'e de bahsettik.
D) Karac’oğlan der inşallah / Görenler desin maşallah
E) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 23.maddesini oku lütfen.

Çözüm

A — Özel isimlere getirilen çekim ekleri -çokluk eki dışında- kesme işaretiyle ayrılır: Türk'üm
B — Özel adlara getirilen yapım ekleri ile bu ekten sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz: "Türkçenin" şeklinde yazılmalıydı.
C — Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur: Ahmet Bey'e
D — Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır: Karac’oğlan der inşallah
E — Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin...
Cevap B

15. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik eylemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Geçmişten süregelen her şeyi alaşağı ediyoruz.
B) Demin de arzettiğim gibi bu kişiyi tanımıyorum.
C) Bir kere düşmeyegör kimseyi bulamazsın yanında.
D) Bir hafta sonra da yanında bir çocukla çıkageldi.
E) Babam dün akşam yine kanepede uyuyakalmış.

Çözüm

Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak gibi yar­dımcı eylemlerle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: arz etmek
A, C, D — Yapılışı kurallı birleşik eylemlere benzeyen görmek ve gelmek eylemleriyle yapılan birleşik eylemler de bitişik yazılır: düşmeyegör, ölmeyegör, süregelmek, çıkagelmek gibi.
E — Kurallı birleşik eylemler bitişik yazılır: uyuyakalmak (sürerlik eylemi)
Cevap B


(I) Kuşların ilk bahar göçü Haziran ayına kadar sürmektedir. (II) Kuşların göçleri hayatta kalma içgüdüsü ile gerçekleşmektedir. (III) Her yıl ikiyüz binden fazla yırtıcı kuş, Doğu Karadeniz'den (IV) Türkiye’ye girerek Çoruh nehri üzerinden Doğu Anadolu’daki sulak alanlara yayılır. (V) Şüphesiz ki bu uzun göç maratonunda göçmen kuşların yaşamı tehdit eden birçok faktör mevcuttur.
16. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

İlk cümlede "ilkbahar" bitişik yazılmalıydı. Belirli tarih bildirmediği için de "haziran" sözcüğü de küçük harfle yazılmalı.
Cevap A

(I) 20.yy. âşık edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Âşık Veysel, (II) 1894'te Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde ailesinin beşinci çocuğu olarak doğmuş; (III) yedi yaşında iken yakalandığı çiçek hastalığı sebebiyle sağ gözünü, bir kaza neticesinde de sol gözünü kaybetmiştir. (IV) Sanatçı, akciğer kanserine yenik düşerek 21 Mart 1973’de doğduğu köyde vefat etmiştir. (V) Sanatçının etkilediği âşıklar içinde Orta Anadolu’da yaşayan âşıklar başta gelir.
17. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

"21 Mart 1973’te" şeklinde yazılmalıydı.
Cevap D

18. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Niğbolu Savaşı'na birçok Fransız şövalyesi iştirak etmiş. 
B) Repertuarını klasik dönem bestecileriyle çeşitlendirmiştir.
C) Bu dinozor türü 140 milyon yıl önce Kuzey Amerika’da yaşamış.
D) Almanya akıl almaz bir çabuklukla ekonomisini güçlendirmeyi başardı.
E) Bu kriterleri sağlayamayan adayların başvurusu kabul edilmeyecekti.

Çözüm

"Repertuvar" şeklinde yazılmalıydı.
Cevap B

Birden fazla sözcük bir araya gelip yeni bir kavramı karşıladığında birleşik sözcük meydana gelir. Birleşik sözcükler belirli kurallar çerçevesinde bitişik ya da ayrı olarak yazılır.
19. Aşağıdakilerin hangisinde bitişik yazılması gereken birleşik sözcük ayrı yazılmıştır?
A) Çocuk koşar adım yanımızdan uzaklaştı.
B) Adam yasa dışı birçok olaya karışmış.
C) 
Bizi dün akşam masada yüz üstü bıraktı. 
D) Aslında hafta sonu için bir planımız yoktu.
E) Süt dişleri sürekli dişlerden daha küçüktür.

Çözüm

A — -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle kurulan sıfat tamlaması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır: koşar adım
B — Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve terimler ayrı yazılır: yasa dışı
C — Zamanla ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılır: hafta sonu
D — Soyut anlamda kullanılan alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: "yüzüstü" bitişik yazılmalıydı.
E — İki sözcük de gerçek anlamda kullanılmış ayrı yazılması doğru: süt dişi
Cevap D

20. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik eylemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Küçük bir bavulla bir akşam çıkageldi. 
B) Benim için hiçbir şey farketmez, dedi.
C) Bizi sevmediği için terk etmedi.
D) Bence bunu bulduğumuza şükretmeliyiz.
E) Ona hak ettiği parayı veremedik.

Çözüm

Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak gibi yar­dımcı eylemlerle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: fark etmek
Cevap B


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.