Yazım Yanlışları Konu Testi 4

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) İçerde ona da aynı şeyi sormuşlar.
B) Fırının biraz ilerisinde küçük bir dükkânı vardı.
C) Onunla son kez burada görüşmüştük.
D) Çocuk üç saattir yukarıda seni bekliyor.
E) Müdür dışarıdan bir müdahaleye izin vermez.

Doğru akımı bulan Edison, 1880’lerin sonunda (I) ABD’de yüz civarında üretim ve dağıtım şirketi kumuştu. Ancak doğru akım (II) 3 km.den uzağa iletilemiyordu. Geçmişte Edison’un (III) laboratuvarında çalışan Nikola Tesla, alternatif akımı icat edince (IV) elektriğin uzak mesafelere iletilebilmesi için alternatif akımın şart olduğunu düşünen Westinghouse ile (V) iş birliği yaptı.
2. Parçadaki altı çizili sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

(I) Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni bir padişahın tahta çıkması, tahrire (II) tabi olmuş bölgenin gelir kaynakları ya da dirliklerinin dağılımında önemli bir değişikliğin yaşanması veya ıslahatların yürürlüğe konması halinde gerçekleştirilmiş olan tahrirler, (III) direkt olarak (IV) merkezî iradenin (V) insiyatifi ile gerçekleştirilebildiği gibi taşradan gelen arz ve şikâyetler doğrultusunda da gerçekleştirilebilmiştir.
3. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 
A) Akşam ikram edilen büsküvi kimseye yetmedi.
B) Hoparlör yapmak için mıknatıs ve bobin gerekir.
C) Dün apartman sakinleri bizden şikâyetçi olmuş.
D) Arkeolog için buluntunun ele geçtiği ortam da önemlidir.
E) Dün psikiyatri servisinde yaşananlar nedeniyle çok üzgündü.

5. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Ailenin büyüğü olarak Ahmet amcaya da haber vermek gerekir.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim'de toplanır.
C) Kıbrıs'ta şehit düşen Yüzbaşı Cengiz Topel törenlerle anıldı.
D) Osman Hamdi'nin Kaplumbağa Terbiyecisi Tablosu üzerine konuştuk.
E) Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe adlı eseri sahneleyeceğiz.

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bugün maalesef hiç kimseyi memnun edemedik.
B) Haberi nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci beraat etti.
C) Kurallar konusunda hiçbir müsamaha gösterilmeyecek.
D) Muhafiyet sınavımız önümüzdeki haftaya ertelendi.
E) Biz burada kanaatlerimizi açıkça söyleriz.

7. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Dünya'nın kendi etrafında dönme hareketi yer çekimini doğurur.
B) Geleneksel Batı kültürü, Eski Yunan ve Roma kültürlerini içerir.
C) Karadeniz Bölgesi'nin birçok açıdan gelişmekte olduğunu söylemeliyim.
D) Keşke yazarın Denizli'ye de yolu düşseydi diye iç geçirdim.
E) Ben, o meydanda göğüs göğse bir savaşın acılarını tattım.

(I) İzmir kentinin mimari evriminde (II) Konak Meydanı'nda yapılan (III) Saat Kulesi’nin özel bir önemi vardır. Kule, kentin ilk modern simgesi olacak ve o güne kadar kale, (IV) camii, (V)  hükûmet binası gibi geleneksel simgelerle yetinen kente yeni bir dönemin başladığını haber verecekti. 
8. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Volga Nehri’nden sonra Avrupa’nın ikinci büyük nehridir.
B) Sanatçı, Galata Kulesi'nin bir tasvirini de yapmıştır.
C) Türk Tarih Kurumu'nun yurt dışında üyesi olduğu birçok kuruluş var.
D) MÖ 8. yüzyılda Çin’in kuzeyinde yaşamıştır.
E) 23 Mart 1889’da Haydarpaşa Garı'nın yapımı için Almanlara imtiyaz verilmiştir.

Birleşme sırasında sözcüklerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik sözcükler ayrı yazılır.
10. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Kara dul dünyanın en zehirli örümceğidir.
B) Bal arısı kolonisinde üç tip arı bulunur.
C) Deve kuşu dünyada yaşayan en büyük kuştur.
D) Sümüklü böcek mantar, ot ve sebze ile beslenir.
E) Kılıç balığının tüketimi oldukça yaygındır.

11. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Elektrik enerjisi, birçok kaynaktan elde edilebilir.
B) İlerleyen zamanlarda ise herşey açıklığa kavuşmuştu.
C) Yarışın sonuna doğru hızını biraz da olsa artırdı.
D) Yolcuların birçoğu bu konuda kaptanı haklı buldu.
E) Genç adam, birkaç saat sonra ailesine kavuşacaktı.

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Akşamüzeri köye varmış oluruz, dedi.
B) Bu akşam olağanüstü bir gösteri izleyeceğiz.
C) Annem ayakaltında dolaşmamızı istemiyor.
D) Gözaltına alınan adam akşama doğru serbest kalmış.
E) Yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülke sayılırız.

13. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
(I) İtalyan Edebiyatı'nın (II) 14. yüzyıla ait en önemli (III) düzyazı yazarlarından Giovanni Boccaccio (IV) başyapıtı sayılan Decameron’da (V) Orta Çağ edebiyatına özgü yapısal bir çerçeve görülür.
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

14. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin (') yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
A) Ne mutlu Türk'üm diyene.
B) Türkçe'nin güncel sorunları üzerine bir konuşma yaptım.
C) Bu olaydan Ahmet Bey'e de bahsettik.
D) Karac’oğlan der inşallah / Görenler desin maşallah
E) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 23.maddesini oku lütfen.

15. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik eylemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Geçmişten süregelen her şeyi alaşağı ediyoruz.
B) Demin de arzettiğim gibi bu kişiyi tanımıyorum.
C) Bir kere düşmeyegör kimseyi bulamazsın yanında.
D) Bir hafta sonra da yanında bir çocukla çıkageldi.
E) Babam dün akşam yine kanepede uyuyakalmış.

(I) Kuşların ilk bahar göçü Haziran ayına kadar sürmektedir. (II) Kuşların göçleri hayatta kalma içgüdüsü ile gerçekleşmektedir. (III) Her yıl ikiyüz binden fazla yırtıcı kuş, Doğu Karadeniz'den (IV) Türkiye’ye girerek Çoruh nehri üzerinden Doğu Anadolu’daki sulak alanlara yayılır. (V) Şüphesiz ki bu uzun göç maratonunda göçmen kuşların yaşamı tehdit eden birçok faktör mevcuttur.
16. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

(I) 20.yy. âşık edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Âşık Veysel, (II) 1894'te Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde ailesinin beşinci çocuğu olarak doğmuş; (III) yedi yaşında iken yakalandığı çiçek hastalığı sebebiyle sağ gözünü, bir kaza neticesinde de sol gözünü kaybetmiştir. (IV) Sanatçı, akciğer kanserine yenik düşerek 21 Mart 1973’de doğduğu köyde vefat etmiştir. (V) Sanatçının etkilediği âşıklar içinde Orta Anadolu’da yaşayan âşıklar başta gelir.
17. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

18. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Niğbolu Savaşı'na birçok Fransız şövalyesi iştirak etmiş. 
B) Repertuarını klasik dönem bestecileriyle çeşitlendirmiştir.
C) Bu dinozor türü 140 milyon yıl önce Kuzey Amerika’da yaşamış.
D) Almanya akıl almaz bir çabuklukla ekonomisini güçlendirmeyi başardı.
E) Bu kriterleri sağlayamayan adayların başvurusu kabul edilmeyecekti.

Birden fazla sözcük bir araya gelip yeni bir kavramı karşıladığında birleşik sözcük meydana gelir. Birleşik sözcükler belirli kurallar çerçevesinde bitişik ya da ayrı olarak yazılır.
19. Aşağıdakilerin hangisinde bitişik yazılması gereken birleşik sözcük ayrı yazılmıştır?
A) Çocuk koşar adım yanımızdan uzaklaştı.
B) Adam yasa dışı birçok olaya karışmış.
C) 
Bizi dün akşam masada yüz üstü bıraktı. 
D) Aslında hafta sonu için bir planımız yoktu.
E) Süt dişleri sürekli dişlerden daha küçüktür.

20. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik eylemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Küçük bir bavulla bir akşam çıkageldi. 
B) Benim için hiçbir şey farketmez, dedi.
C) Bizi sevmediği için terk etmedi.
D) Bence bunu bulduğumuza şükretmeliyiz.
E) Ona hak ettiği parayı veremedik.
Cevaplar

1.A  2.B  3.E  4.A  5.D  6.D  7.E  8.D  9.C  10.A  11.B  12.E  13.A  14.B  15.B  16.A  17.D  18.B  19.C  20.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.