Edebi Sanatlar Konu Testi 2

Şiir dilini gündelik dilden ayıran en önemli unsurlardan biri de edebî sanatlardır. Türk şiirinin hemen her döneminde şairler, edebî sanatların büyüleyici gücünden faydalanarak şiirlerine canlılık ve çağrışım gücü katmışlardır.
1. Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılanlara örnek olamaz?
A) Bir zamanlardı bu gamhânede bir dem vardı
Gece sahilde sular fecre kadar çağlardı
B) Laleliden dünyaya giden bir tramvaydayız
Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun
C) Yıldızlar görse bendeki güzelliğini
Birer birer düşerler içimdeki denize
D) Merhametin ta kendisiydi gözlerin
Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu
E) Duysalar öldüğünü alacaklılar
Haklarını helal ederler elbet

2. “Keçiboynuzu”, “devetabanı”, “kuzukulağı”, “hanımeli” gibi bitki ve çiçeklere verilen bu tür isimler aşağıdaki söz sanatlarından hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Mecazımürsel
B) Kinaye
C) İstiare
D) Teşhis
E) Tenasüp

3. Aşağıdaki dizelerin hangisi ayraç içinde verilen sanata örnek olamaz?
A) Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar (Tezat)
B) Senin yüzündür güzel kılan evleri
Cömert köyleri, unutkan şehirleri (Hüsnütalil)
C) Dinmiş denizin şarkısı, rüzgâr uyumakta
Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur uzakta (Teşhis)
D) Görmeyen göz açılır dönse sana
Görse kalkar kötürüm sanki seni (Mübalağa)
E) Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi (İrsalimesel)

"Bana ol gonca dem-serd olduğundan ağlamam amma
Bahar eyyamıdır fasl-ı zemistan gösterir kendin"
Bu beyitte "gonca" sözü gerçek anlamı olan "açılmamış gül" anlamında değil de ince, narin, genç, güzel sevgili anlamında kullanılmıştır.
4. Buna göre "gonca" sözüyle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açık istiare
B) Kapalı istiare
C) Yaygın istiare
D) Güzel benzetme
E) Mecazımürsel

Hakkınız var, güzel değildir ihtimal
Mübalağa sanatı kadar
Varşova’da ölmesi on bin kişinin
Ve benzememesi
Bir motörlü kıtanın bir karanfile
“Yârin dudağından getirilmiş”
5. Bu şiirin tırnak içinde verilen son dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrsalimesel
B) İktibas
C) Akrostiş
D) Tenasüp
E) Mübalağa

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
6. Bu dizede aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur?
A) Mecazımürsel
B) Teşhis
C) Tezat
D) Kapalı istiare
E) Nida

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis yoktur?
A) Bütün eşyaya hazan indi. Sular dermansız
Şimdi bir gölgeyi bekler, gezerim ben yalnız
B) Hayat bir ölümdür aşk bir uçurum
Ben geldim geleli açmadı gökler
C) Durmaz gece gündüz ağlar zikreder
İnanmıştır ol Rahman'a çiçekler
D) Selviler secdeye varmış hoş kaddi yay keman olmuş
Ağaçlar gibi kıyamda gözün arşa diker ağlar
E) Çamlar hüzünlü, yollara düşmüş söğüt, çınar
Yaprak döküp huzura kapanmıştı sonbahar

Girdik on beş yaşımıza
Ağu düştü aşımıza
Neler geldi başımıza
Ben bilirim Mevla bilir
8. Bu dörtlükte altı çizili sözle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih
B) Tezat
C) Hüsnütalil
D) Kinaye
E) İstiare

Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm
Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm
9. Bu dizelerde öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekrir
B) Telmih
C) Cinas
D) İstifham
E) Teşbih

"Dalgalanan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal"
İlk mısrada Türk bayrağının bir parçası olan “hilâl” söylenerek onun ait olduğu bütün, yani ay yıldızlı bayrak kastedilmektedir.
10. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir söz sanatı vardır?
A) Hayır o dönmeyecek; bak şu karşı dağlardan
Esen hava ne kadar şanlı müjdeler veriyor
B) Uzak bir iklimin ılık havasında
Güneş, yer, gök, deniz iç içe kaynaşır
C) Öldük, ölümden bir şeyler umarak
Bir büyük boşlukta bozuldu büyü
D) Yâre mektup okur şirin dillerim
Yazı bilmez kalem tutmaz ellerim
E) Her gün arar, sorarsam akrabaları
Kırk yılda bir defa selam gelir bana

Gül gülse daim ağlasa bülbül acep degül
Zira kimine ağla demişler kimine gül
11. Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur?
A) Cinas
B) Teşhis
C) Kapalı istiare
D) Tezat
E) Hüsnütalil

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih sanatı yoktur?
A) Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak
Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı
B) İklimlere hükmetmiş olan sultanı
Bir gözleri ahuya esir eylersin
C) Ve ölüm, kapımda kişner, sabırsız
Bir at oldu nihayet
D) Çocuk düşerse ölür çünkü balkon
Ölümün cesur körfezidir evlerde
E) Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri
Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet semeri

Bir sinek bir kartalı
Kaldırdı vurdu yere
Yalan değil gerçektir
Ben de gördüm tozunu
13. Bu dizelerde öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntak
B) Tezat
C) Mübalağa
D) Teşbih
E) Hüsnütalil

Aç mısın yok mudur ekmeğin aşın
Odan ne karanlık yok mu ataşın
Hanidir güveğin hani yoldaşın
Hani kapın bacan yolların hani?
14. Bu dörtlükte öne çıkan sanatlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) İstifham, tecahülüarif, tekrir
B) Hüsnütalil, istifham, teşbih
C) Tecahülüarif, tekrir, hüsnütalil
D) Teşbih, 
istifham, tekrir
E) İ
stifham, teşbih, tecahülüarif

"Baki çemende hayli perişan imiş varak
Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan"
(çemen: çimen, varak: yaprak, rüzgar: 1. zaman, devir 2. yel)
15. Bu dizelerde altı çizili sözcükle yapılan söz sanatı hangisidir?
A) Tevriye
B) Teşbih
C) Mecazımürsel
D) Kinaye
E) İstiare

Kanadın yayılmış çırpınmak için
Bu kış yolculuk var diyorsa için
16. Bu dizeler aşağıdaki söz sanatlarından hangisine örnek olabilir?
A) Telmih
B) Cinas
C) İktibas
D) İstifham
E) Teşhis

17. Aşağıdaki dizelerin hangisi ayraç içinde verilen sanata örnek olamaz?
A) Gün bitti ağaçta neşe söndü
Yaprak ateş oldu, kuş da yakut (Tenasüp)
B) Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur (Leffüneşir)
C) O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör (Telmih)
D) Eskiden vardım ben, simdi hiçim ben
Şimdi bir hiçim ben, eskiden vardım (Akis)
E) Eylülde melul oldu gönül soldu da lâle
Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle (Mecazımürsel)


İlgili SayfalarCevaplar

1.E  2.C  3.E  4.A  5.B  6.C  7.B  8.D  9.A 10.D 11.E 12.E 13.C 14.A 15.A 16.B  17.C

2 yorum:

  1. 17. soruda Telmih yok ama Hüsnütalil de bulamadım. Açıklayabilir misiniz?

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Yok zaten, teşekkür ederim "akis" yazılmalıydı.

      Sil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.