Sözcükte Yapı Konu Testi 4

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş bir eylem değildir?
A) 
Bir süredir Bodrum'da yaşıyor.
B) Bu konuda çok ilerledik.
C) 
Eli hâlâ kanıyordu.
D) Hava artık erken kararıyor.
E) Sorulardan biri yanlıştı.

(I) Bahçeli bir evde büyüyen bir çocuğun hayal dünyası çok geniş olur. Ben (II) çocukluğumun bütün güzel günlerini o köşkte (III) geçirdim diyebilirim. Daha sonraları oturduğumuz köşkte bir (IV) yangın çıktı ve biz tekrar Erenköy’de başka bir eve kiracı olarak (V) geçtik.
2. Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi "fiilden fiil yapan yapım eki" almıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

I. Yeni elemandan verim alamadık.
II. Ödevim tam beş sayfa tuttu.
III. Ben bu konuda çok rahatım.
IV. Vatandaş geçim derdine düşmüş.
V. Üç gün daha sargıda kalacak elim.
3. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin aldığı "-im" ekleri görevleri bakımında eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

(I) Güneşin (II) doğması ile dünya (III) nasıl (IV) aydınlığa kavuşursa (V) sevgilinin 
görünmesiyle de âşığın dünyası aydınlanır.
4. Numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) I   B) II   C) III    D) IV    E) V

Yattığın yerden senin de
Bulutlar görünür mü
Seyret gökyüzünü
Bir cam genişliğinde
5. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Belirtme durum eki
B) Yaklaşma durum eki
C) Birleşik eylem
D) Hem iyelik hem yapım eki almış sözcük
E) Fiilden fiil yapan yapım eki

Yalnız akrep kuyruğu gibi bükülmüş pomatlı ibrişim bıyıklar zıddıma gidiyor.
6. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İsimden isim yapan yapım eki
B) Sıfat-fiil eki
C) Türetilirken ünlü kaybına uğramış sözcük
D) Fiilden fiil yapan yapım eki
E) Duyulan geçmiş zaman kip eki

(I) Gece, yeryüzü varıp (II) uykuya
(III) Issızlıkta ay inince suya
(IV) Benzedin odamda bir (V) sabaha
7. Altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

İnsanın bilim ve teknoloji yardımıyla doğayı kendi ihtiyaçlarına uygun yollarda etkilemesi sürecinin sonu gelmez.
8. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Fiilden isim yapan yapım eki
B) İsimden fiil yapan yapım eki
C) Fiilden fiil yapan yapım eki
D) Ad durum eki
E) İyelik eki

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır?
A) O, bu okulun kurucu müdürüydü.
B) Seyyar satıcı giremez, diyor.
C) 
Mektupta alıcı kısmı boş bırakılmış.
D) 
Bizi gerici olmakla suçladı.
E) Bize kalıcı bir çözüm gerekiyor.

Siz (I) ölümsüz çiçeği taşırsınız (II) göğsünüzde
(III) Karanlığın ormanında iman (IV) güneşidir gözünüz
Soluğunuz, (V) umutsuz ceylanların gözyaşına sünger
10. Bu dizelerde altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük birden fazla yapım eki almıştır.
B) II. sözcük türetilirken ünlü kaybına uğramıştır.
C) III. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.
D) IV. sözcük ek eylem almıştır.
E) V. sözcüğün kökü eylemdir.

Şair doğan kişi beyninde taşıdığı (I) aşırı sevgi yüzünden bütün (II) yatırımını şiire verir. Yani bir ağacın kökleri nasıl toprağın altından kendi (III) güçlü olması için bir şeyler (IV) emerse, şair de her şeyi şiire dönüştürmek için hayatının her safhası, her anı kesilse yine oradan şiir 
sevgisi (V) fışkırır.
11. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV    E) V

Antik döneme kadar hastalıkları tedavi etmek ya da kötü ruhları bedenden çıkarmak için kullanılan hızlı, yavaş, sert ya da yumuşak melodiler ile ikna ve etki edici sözlerden oluşan şarkılar müzikle tedavinin temelini oluşturmuştur.
12. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) İsimden isim yapan yapım ekine
B) Fiilden isim yapan yapım ekine
C) Fiilden fiil yapan yapım ekine
D) Sıfat-fiil ekine
E) Üçüncü çoğul kişi iyelik ekine

Her yerde ırkımızın izi, her yerde geçmişim
Her yerde ceddimin bana bir ders olan sesi
Toprakta, dalgalarda ve mermerde geçmişim
Her yerde Türklüğün o büyük ruhu, gölgesi

13. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Fiilden türemiş isim
B) İsimden türemiş isim
C) Birden fazla isim tamlaması
D) Birden fazla yapım eki almış bir sözcük
E) Birden fazla çekim eki almış bir sözcük

İnsan dilini diğer işaret sistemlerinden ayıran bir başka önemli özellik de üretken olmasıdır.
14. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sesteş kök
B) İsim tamlaması
C) Fiil gövdesinden türemiş isim
D) Türemiş sıfat
E) Ortak kök

Şiir (I) insanların en derin duygu, (II) düşünce ve hayallerinin (III) kelimelerle ifadesidir. Erdem Bayazıt, şiirsiz bir toplumun düşünülemeyeceğini söyler. Ona göre şiir, insanoğlunun asla kapatılması mümkün olmayan (IV) özgürlük penceresidir. İnsan, ufku şiirle (V) gözler; aklın ötesine şiirle geçer.
15. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
A) I   B) II  C) III   D) IV   E) V

İslamoğlu (I) derler benim (II) adıma
(III) Dayanılmaz ince (IV) bıçağımın tadına
Üç yüz (V) atlı gelemiyor yanıma
16. Dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi ikisi yapısı bakımından basittir?
A) I ve II   B) II ve IV   C) III ve V   D) I ve III   E) IV ve V

Dil, (I) bireylerin erken (II) yaşlardan itibaren özel bir çaba harcamadan edindiği, (III) yazılı veya sözlü biçimiyle hemen hemen her insanın herhangi bir biçimde (IV) sürekli kullandığı doğal bir (V) iletişim aracıdır.
17. Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
A) I    B) II   C) III   D) IV   E) V

Hastane (I) önünde incir (II) ağacı
Doktor (III) bulamadı (IV) bana ilacı
Baştabip geliyor (V) zehirden acı
18. Dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Zile'nin yolları dardır geçilmez
Soğuktur suları bir tas içilmez
Anadan geçilir yârdan geçilmez
19. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Fiilden türemiş isim
B) Belirtme durum eki almış isim
C) Birden fazla ek eylem
D) İsim tamlaması
E) Fiilden türemiş fiil

Öldük ölümden bir şeyler umarak
Bir büyük boşlukta bozuldu büyü
20. Bu dizelerdeki türemiş sözcük sayısı kaçtır?
A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6


👉 Ayrıntılı çözümler için tıklayınız.

İlgili SayfalarCevaplar

1.E  2.C  3.C  4.C  5.B  6.E  7.E  8.C  9.D 10.B 11.D 12.E  13.D  14.E  15.E  16.A  17.A  18.C  19.B  20.D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.