Yusuf Akçura (1876-1935)

Yusuf Akçura
 • Türkçülük akımının önde gelen düşünürü, siyaset adamı, tarihçi, yazar.
 • 1876 yılında Volga kıyısında bulunan Simbrisk'te doğdu.
 • Harbiye Mektebinde okudu, 1897 yılında kurmay subay oldu. Jön Türklerle ilişkisi yüzünden askerlikle ilişkisi kesilerek Fizan'a sürüldü. Ancak bir süre sonra Trablusgarp'ta rütbeleri geri verildi.
 • 1899'da Fransa'ya kaçtı, Paris'te siyasal bilgiler okudu. Mezun olduktan sonra Kazan’da tarih, coğrafya ve Türk edebiyatı okuttu.
 • Buradayken meşhur "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesini kaleme aldı (1904).
 • II. Meşrutiyet’in ilanına kadar Kazan’da kalarak yazılarıyla Rusya'daki Türklerin mücadelelerine destek verdi.
 • İstanbul’da Türk Ocağı’nın kurucuları arasında yer aldı. 
 • Uzun yıllar Türk Yurdu dergisini yönetti.
 • Bunun yanı sıra çeşitli okullarda tarih öğretmenliği yaptı.
 • 1920'de Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele’ye katıldı.
 • 1923'te İstanbul milletvekili olarak Meclise girdi.
 • 1933'te İstanbul Üniversitesinde profesör ünvanıyla Siyasi Tarih dersleri vermeye başladı.
 • Kuruluşunda bulunduğu Türk Tarih Kurumunda başkanlık yaptı (1932-35).
 • Kars milletvekili iken 11 Mart 1935’te İstanbul’da öldü.
Önemi
 • Türkçülük akımının öncü isimlerindendir.
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve millî devlet anlayışının oluşmasında önemli katkılar yapmıştır.
 • Kurucuları arasında bulunduğu birçok Türkçü örgüt ve bunlara bağlı yayınlar, dönemin politik-ideolojik merkezleri durumuna gelmiştir.
 • Yazar, özellikle 1904 yılında yayımlanan "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesiyle tanınmıştır. Bu makalede Osmanlı İmparatorluğu’nun eski gücüne kavuşabilmesi için benimseyebileceği üç düşünceyi (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) incelemiştir.
 • Bu makalede Osmanlıcılık fikrini uygulanabilir görmedi. İslamcılık ile Türkçülük fikirleri üzerine değerlendirmeler yapıp kararı okuyucuya bırakmıştır.
 • "Siyaset ve İktisat" adlı eserinde de Türk milletinin İstiklal Savaşı sırasında verdiği mücadele, çektiği sıkıntılar ve takip edilmesi gereken yolları ele almıştır.
Önemli Eserleri: Ulum ve Tarih, Üç Tarz-ı Siyaset, Siyaset ve İktisat, Muasır Avrupa'da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikrî Cereyanlar
İlgili Sayfalar
👉 Milli Edebiyata Giriş
Yararlanılan Kaynaklar
 • Cumhuriyet Donemi Fikir Hayatında Yusuf Akçura'nın Yeri, Kemal Şenoğlu
 • Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp, Sayim Türkman
 • TDV İslam Ansiklopedisi Yusuf Akçura Maddesi, Nuri Yüce
 • Yusuf Akçura'nın Din ve Toplum Anlayışı, Halil İbrahim Akkuş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.