Bana Gül Diyorlar

Bana gül diyorlar neme güleyim
Ağlamak şanıma düştü n’yleyim
İlin gülü açmış al ile yeşil
Şu benim güllerim soldu n’yleyim

Karadan çaldırdım nerre bâzımı
Arşa çıkardılar âh u sûzumu
Elimden aldırdım yavru kuzumu
Firkati bağrımı deldi n’yleyim

Haberin alayım seher yelinden
Ördek kalkar m’ola kendi gölünden
Korkum ayrılıktan fikrim ölümden
Geldi çattı beni buldu n’yleyim

Ulu sular gibi çeşmim çağlayan
Mahrum kalmaz özün Hakk’a bağlayan
Yâr yitirmiş yana yana ağlayan
Akıbet başıma geldi n’yleyim

Pir Sultan Abdal’ım kırklar yediler
Bu yolu erkânı anlar kodular
Allah verdiğini almaz dediler
Bana verdiğini aldı n’yleyim

Pir Sultan Abdal

Sözcükler

neme: neyime
ilin: elin, başkalarının
nerre: erkek
bâz: doğan, yırtıcı bir kuş türü
arş: göğün en yüksek katı
âh u sûz: iç çekip yanma
firkat: ayrılık
seher: sabahın güneş doğmadan önceki zamanı
çeşm: göz
akıbet: bir iş veya durumun sonu, sonuç
kırklar yediler: Âlemdeki manevi düzeni korumakla görevli veliler zümresi. Genelde "üçler yediler kırklar" şeklinde ifade edilir. İnanca göre bu kişiler (erenler) sıradan insanlar gibi görünseler de
insanların idrak edemeyeceği güçlere sahiptirler.
erkân: yol yöntem, tarikat kuralları
anlar: onlar
kodular: koydular

İlgili Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.