İnsan İnsan Derlerdi

İnsan insan derler idi
İnsan nedir şimdi bildim
Can can deyi söylerlerdi
Ben can nedir şimdi bildim

Kendisinde buldu bulan
Bulmadı taşrada kalan
Müminin kalbinde olan
İman nedir şimdi bildim

Takva ehlinin sattığı
Müminlere ok attığı
Münkirlerin şek ettiği
Gümân nedir şimdi bildim

Sohbette sözünü bilmez
Sözünün yüzünü bilmez
Ne gafil özünü bilmez
Hayvan nedir şimdi bildim

Bir kılı kırk yardıkları
Birin köprü kurdukları
Erenler gösterdikleri
Erkân nedir şimdi bildim

Muhammet dinimin direği
Ali'dir gönlüm çerağı
Cümle şey Hakk'ın durağı
Mekân nedir şimdi bildim

Sıfat ile zât olmuşam
Kadr ile berât olmuşam
Hak ile vuslat olmuşam
Mihman nedir şimdi bildim

Özümü kılmışam zelil
İnayet eyledi celil
Dil içinde bana delil
Burhan nedir şimdi bildim

Muhyiddin aydur Hak kâdir
Görünür her şeyde hazır
Ayan nedir pinhan nedir
Nişan nedir şimdi bildim

Muhyiddin Abdal (16.yy.)

Ait olduğu gelenek: Tekke edebiyatı
Nazım türü: nefes
Ölçü: 8'li hece ölçüsü
Uyak: a b c b / d d d b / e e e b...

Sözcükler

taşra: dışarı
takva: dinin yasak ettiği şeylerden çekinip buyurduklarını yerine getirmek
takva ehli: takva mensubu, takva sahibi
münkir: inkar eden, dinsiz
şek: şüphe
gümân: şüphe
kılı kırk yarmak: titiz ve ayrıntılı biçimde incelemek
gafil: dikkatsiz, iyi düşünmeyen
erkân: esaslar, yol yöntem
cümle: herkes
çerağ: kandil, ışık
berât: rütbe, nişan
zât: kişi, hürmete layık kimse
kadr: kadir, kıymet
vuslat: kavuşma, erişme
mihman: misafir
zelil: alçak
inayet: yardım
celil: büyük, ulu
burhan: delil, kanıt
aydur (eydür): der, der ki
Hak: Tanrı, Allah
kâdir: bir işi yapmaya gücü yeten, her şeye gücü yeten (Allah)
ayan: belli, açık
pinhan: gizli
nişan: iz

Not: Nefesin üç dörtlüğü aşağıdaki haliyle Fazıl Say tarafından bestelenmiştir.

İnsan insan derler idi
İnsan nedir şimdi bildim
Can can deyü söylerlerdi
Ben can nedir şimdi bildim

Muhyiddin eder Hak kâdir
Görünür her şeyde hâzir
Ayan nedir pinhan nedir
Nişan nedir şimdi bildim

Kendisinde buldu bulan
Bulmadı taşrada kalan
Canların kalbinde olan
İnanç nedir şimdi bildim


İlgili Sayfa

👉 
Halk Edebiyatı Şiir Örnekleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.