Eser Özetleri Testi 4

"Dar Zamanlar" adlı üçlemenin ilk kitabıdır. Roman, Cumhuriyet devrimleriyle büyüyen bir neslin zaman içerisindeki değişimini konu edinmiştir. Romanda Atatürk devrimleri doğrultusunda yetiştirilen, İkinci Dünya Savaşı'nın siyasal ve ekonomik çalkantıları içinde büyüyen, kültürel ikilemde kalarak bocalayan ve giderek ideolojik kamplara ayrılan Aysel ve kuşağının 1968'e değin süren öyküsü anlatılır.
1. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Garipler Sokağı
B) Safran Sarı
C) Arzu Sapağında İnecek Var
D) Ölmeye Yatmak
E) 47'liler

Füruzan'ın bu uzun hikayesinde burjuva aile kızı Mesaadet merkeze alınarak olay ve durumlar onun bilincinden yansıtılmıştır. Mesaadet’in ailesi bazı yönleriyle aristokrat ailelere benzese de onların bakış açıları daha çok burjuva sınıfını andırır. Zaten Mesaadet’in sevgilisi Rüştü Şahin’in ölümünden sonra ani kararla evlendiği Sermet Vasıf’ın hayata bakışı ve yaşama biçimi de tipik burjuva örneğidir. Hikâyede Mesaadet’in trajedisi kendi dilinden aktarılırken onun şahsında burjuva sınıfının ötekine/yoksul kesime bakışı olabildiğince ironik bir dille yansıtılır.
2. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benim Sinemalarım
B) Gül Mevsimidir
C) Yürekte Bukağı
D) Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu
E) Rozalya Ana

Romana adını veren mahalle, gelenekleri ve insancıl değerleri sürdüren halk sınıfını; Hilmi ve arkadaşları devrimci aydınları; konak ve çevresi ise yozlaşmış yönetici sınıfı temsil eder. Güzel sesli Rabia’nın hafız olarak bütün bu çevrelere girebilmesi sayesinde bu çevreler bir olay örgüsü etrafında toplanır ve yerlerini alırlar.
3. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözde Kızlar
B) Sahnenin Dışındakiler
C) Sarı Yazma
D) Bir Sürgün
E) Sinekli Bakkal

Romanda üç kuşağın yaşadığı çatışmalar; Naim Efendi, damadı Servet Bey, torunu Seniha ve yeğeni Hakkı Celis’in hayata bakış açılarıyla ortaya çıkar. Tanzimat senelerinin ortaya çıkardığı alafranga tiplerden biri olan Servet Bey, kızı Seniha ve oğlu Cemil’i kültürel özlerinden uzak bir biçimde yetiştirmiştir. Geleneğin son temsilcisi gibi duran Naim Efendi ise Servet Bey için kendisini geçmişten kurtulmasına engel olan kişidir.
4. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sonsuz Panayır
B) Fatih-Harbiye
C) Yaban
D) Bugünün Saraylısı
E) Kiralık Konak

Namık Kemal’in — adlı eserinde fon olarak kullanılan Çamlıca Tepesi romantizmin etkisindedir. Babasını kaybeden ve baba sevgisinden mahrum büyüyen Ali Bey, içe kapanık bir yaşam sürer. Bu hâlinden rahatsız olan annesi onun sosyal hayata karışarak kendisine gelmesini ister. Ali Bey’in Çamlıca gezintisi bu anlamda romantizmdeki doğaya kaçışın bir örneğidir.
5. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Gülnihal
B) Kara Bela
C) İntibah
D) Akif Bey
E) Cezmi

Yaşar Kemal’in "Bir Ada Hikâyesi" adlı dörtlemesinde her cilt hem roman karakterleri hem de olay örgüsü bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Dörtleme, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra alınan mübadele kararları gereği, Anadolu Rumlarının terk etmek zorunda kaldığı bir adaya, Yunanistan’dan gönderilen Türklerin yanı sıra Anadolu’dan savaşlar başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı gelip yerleşen insanların yeni bir toplum inşa etmeye çalışmalarını konu alır.
6. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen dörtlemeyi oluşturan romanlardan biri değildir?
A) Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana
B) Karıncanın Su İçtiği
C) Tan Yeri Horozları
D) Çıplak Deniz Çıplak Ada
E) Kuşlar da Gitti

Sevinç Çokum'un bu romanında ülkenin parçalanması, çaresizliği, yoksulluğu, yeniden kurtuluşu ve dirilişi anlatılmaktadır. Olaylar Milli Mücadele yıllarında Söğüt ve civarında geçer. Söğüt, Osmanlı Devleti'nin beşiğidir. Yeni Türk devletinin de kuruluşu oradan başlamalıdır. Romanda sık sık bu tem işlenir. İki Türk devleti arasında, mekân vasıtasıyla bağlantı kurulur ve mekân, manevi ve sembolik bir boyut kazanmış olur. Bölge halkının zaman zaman aklı karışsa da vatanın kurtulması için düşmanla mücadele etmek herkesin birleştiği temel fikirdir.
7. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karanlığa Direnen Yıldız
B) Deli Zamanlar
C) Hilal Görününce
D) Ağustos Başağı
E) Kırmalı Etekler

Kurmaca bir salgınının anlatıldığı romanda olaylar 1901’de Akdeniz’deki Osmanlı’nın 29. vilayeti olarak tanıtılan kurmaca bir adada geçmektedir. Sultan II. Abdülhamit tarafından Minger Adası’na gönderilen karantina heyeti salgını modern yöntemlerle kontrol altına almaya çalışırken kendilerini iktidar oyunlarının arasında bir cinayeti çözmekle uğraşırken bulur.
8. Parçada sözü edilen eserin adı ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir
B) Veba Geceleri - Orhan Pamuk
C) Karanlığın Günü - Leyla Erbil
D) Bir Cinayet Romanı - Pınar Kür
E) Bir Ada Hikayesi - Yaşar Kemal

Nezihe Meriç’in — romanı, iki kız arkadaşın yetişmeleri, eğitim hayatları, dünyaya bakış tarzları ve evlilikleri konusu üzerinde duran, Türk toplumunda modern kadın kimliğinin oluşmasını işleyen bir roman olarak önemli kadın edebiyatı metinleri arasında sayılmaktadır. Romanda, Meli ve Berni adlı iki arkadaşın başlangıçta ortak olan hikâyelerinin benzer yetişme koşulları ve farklı kişisel özellikler doğrultusundaki öyküleri ele alınmaktadır.
9. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tuhaf Bir Kadın
B) Korsan Çıkmazı
C) Tehlikeli Oyunlar
D) Kırmalı Etekler
E) Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı

Eser, Almanya’ya çalışmaya giden işçi Bayram’ın tatil için köyüne dönüşü esnasında yaşadıklarını anlatan bir yol romanıdır. Bayram, sadece kendi çıkarlarını düşünen, sevgi temelli ilişkiler kurmayan ve her türlü dayanışmayı reddeden biridir. Bayram’ın fiziksel ve içsel yolculuğunu konu edinen roman, aynı zamanda 50'li yıllardan 70'li yıllara kadar Türkiye'nin geçirdiği sosyal, ekonomik ve politik koşulları da anlatmaktadır.
10. Parçadan sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fikrimin İnce Gülü
B) Aylak Adam
C) Vatan Dediler
D) Azap Toprakları
E) Baba Evi

Ankara’ya 100 km uzaktaki çorak topraklara sahip Tozak köyünün sakinleri, köyün öğretmeni eğitmen Rıza öncülüğünde aylarca çalışarak verimsiz toprakları bağ haline getirirler. Susuz ve kurak Tozak köyüne nihayet bir bereket gelmiştir. Her şey iyi giderken köye toprakları ölçmek için kadastro komisyonu gelir. Komisyon 120 dönümlük arazinin ve tüm bağların devlete ait olduğunu söyler. Devlet adına çalışan hiç kimse köylülere yardımcı olmaz. Sonunda el konulacağını düşündükleri bağlarını sığırlarına talan ettirirler. Köy eski bakımsız haline döner.
11. Parçada özeti verilen romanın adı ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Karartma Geceleri - Rıfat Ilgaz
B) Kurt Kanunu - Kemal Tahir
C) Kaplumbağalar - Fakir Baykurt
D) İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali
E) Zübük - Aziz Nesin

Roman, Türkler tarafından esir düşürülen Venedikli bir kölenin çok benzediği efendisiyle yaşadıklarını anlatan farklı disiplinlerden faydalanarak oluşturulmuş bir anlatıdır. Doğu-Batı sentezi oluşturan efendi-köle ilişkisi zamanla şekillenir, değişir ve sadakate dönüşür.
12. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyaz Kale
B) Yeni Hayat
C) Kara Kitap
D) Kar
E) Benim Adım Kırmızı

Eser, bireyin varoluş sorununu merkeze alarak kişilerin yaşadığı dünyayı anlamlandırma kaygısını anlatır. Modernist romana özgü teknikleri kullanarak kaleme alınan roman, temelde iki karakter üzerine kurulmuştur. İlki romanın başkişisi Turgut Özben, diğeri ise romanın başında çoktan ölmüş olan ancak Turgut'un benliğinde varoluşunu sürdüren Selim Işık'tır. Bu iki karakterde modern insanın bunalımlarını görmek mümkündür.
13. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tutunamayanlar
B) Anayurt Oteli
C) Yüksek Gerilim
D) Bir Cinayet Romanı
E) Sevgili Arsız Ölüm

—, Kalpaklılar romanının devamıdır. Romanda Kurtuluş Savaşı’nın son evresi; Milli Mücadele hareketinin örgütlenme çabaları, düzenli ordunun I. ve II. İnönü Savaşları’nı kazanması, Büyük Taarruz'un kazanılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması ve yurdun düşman işgalinden kurtuluşu Kalpaklılar’da olduğu gibi kronolojik sırayla anlatılmaktadır.
14. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yaban
B) Küçük Ağa
C) Doludizgin
D) Yorgun Savaşçı
E) Ateşten Gömlek

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar


Cevaplar

1.D  2.B  3.E  4.E  5.C  6.E  7.D  8.B  9.B  10.A  11.C  12.A  13.A  14.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.