Sözcükte Yapı Konu Kavrama Testi 1

Camları (I) tozlu, (II) küçücük mahalle (III) bakkalının karşısındaki (IV) yangın yerinin arkasından deniz (V) görünüyordu.
1. Cümledeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki almıştır?
A) Oldukça etkin bir elemandır.
B) Bilgin yoksa yorum yapma.
C) Bana çok solgun göründü.
D) Bence baskın bir renk yok.
E) Bitkin ve tükenik bir hali vardı.

Hem isim hem de fiil kökü olarak kullanılabilen köklere ortak (kökteş) kök denir. Kullanıldığı yere göre isim ya da fiil kökü olabilen bu kökler arasında anlam ilgisi açıktır.
3. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ortak kök değildir?
A) Ekşi   B) Tat   C) Kart   D) Güven   E) Şiş

I. Yazılarında suya sabuna dokunmazdı. 
II. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.
III. Yolu kömür taşıyan kamyon tıkamış.
IV. İlk önce anneme soralım, dedi.
V. Doğa bize sonsuz seçenek sunmuş.
4. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi "fiilden fiil yapan yapım eki" almıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Sana bir sorum olacak.
B) Bilim insanlarına ihtiyacımız var.
C) Benim görevim çözüm bulmak.
D) Dizim dünden beri ağrıyor.
E) Uyum sürecini çabuk atlattı.

(I) Kavram öğrenme birey (II) dünyaya geldiğinde (III) başlar, ölünceye kadar devam eder. Yaş (IV) ilerledikçe daha (V) karmaşık kavramlar öğrenilir. (yksedebiyat.org)
6. Parçadaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Sayımız b
eşten büyük olmalı.
B) Üçlük atarsak maç bizim.
C) 
Birer çay daha içer miyiz?
D) İkinci soruyu boş bıraktım.
E) Üçlü koltuğu eve götürmüş.

8. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik eylem yoktur?
A) Çocuğu kapıda görünce bakakaldı.
B) Tanıştığımıza çok memnun oldum.
C) Sınavda kimseye göz açtırmadı.
D) Babam sizi kardeş zannetmiş.
E) Polis gelmeyince maçı başlatmadı.

Soğutma, maddenin ısısını tutuşma derecesinin altına düşürme (I) yöntemidir. Soğutma (II) etkisi, su veya kimyasal püskürtme ya da (III) yanıcı maddeyi dağıtma şeklinde olabilir. Akaryakıt yangınlarında bu yöntem (IV) yangının büyümesine neden olacağı için (V) uygun değildir.
9. Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki almıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Panel, bir (I) başkanı olan küçük bir uzmanlar grubunun belli bir (II) konunun değişik yönlerini bir masa etrafında oturarak tartıştıkları, (III) izleyenlerin de soru sorarak veya (IV) tartışma ile katılabildikleri (V) toplantıdır.
10. Parçadaki numaralandırılmış sözcüklerden hangilerinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) I ve III   B) I ve V   C) II ve IV   D) II ve III   E) IV ve V

Sen ki her zaman (I) yazgımıza (II) yoldaşlık ettin. Öfkeni üzerimizde denemedin. Fırtınalarını gemilerimizin önüne (III) çıkarmadın. Güçlü (IV) yabanı bize karşı kullanmadın. Denizleri uysal, merhametli ve (V) bereketli kıldın.
11. Parçadaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türetilirken ünlü düşmesine uğramıştır?
A) Bence sen bir kanarya besle.
B) Hemen göreve başla bence.
C) Sen çayı demle biz geliyoruz.
D) Bence erken gelip sınıfı süsle.
E) Çocukları bahçede dikkatli izle.

13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki almıştır?
A) Bu krem yüzde kalıcı bir etki bırakıyor.
B) Bakıcı kadın üç gündür işe gelmiyor.
C) Odadaki tarayıcı yine çalışmıyor.
D) Çarşıda yeni bir tatlıcı keşfettim.
E) Satıcı ile yüz yüze gelemedik bir türlü.

14. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik eylemler türleri bakımından eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) Telefon etmeyince merak ettik seni.
B) Bu sorunu başka türlü çözebilirdik.
C) Beklemediğim bir anda adımı okuyuverdi.
D) Evde yalnız kalmama ses çıkarmadı.
E) Arabayı bizim evin önüne park etmiş.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapıca basit bir sözcüktür?
A) Babam gün ağarmadan evden çıkardı.
B) Tüm sorularınızı cevaplayacağım.
C) Üç günlük yoldan gelmiş gibi görünüyorsun.
D) Bu döner bence kıymadan yapılmış.
E) Bankamatik şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde "-den" eki tamlayan eki yerine kullanılmıştır?
A) Sıradan insanlar, sadece gündem ile uğraşır.
B) Sorulardan birini öğretmen derste çözmüştü.
C) Senin yüzünden çaydan da soğuduk.
D) Sudan bahanelerle işi erteleyip duruyor.
E) Sokaktan gelen silah sesleriyle uyandık.

17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Güreşçilerimiz birer birer elendi.
B) Çocuğun elleri soğuktan morarmıştı.
C) Bana bakıp cebinden bir kart çıkardı.
D) Parasız kalmaktan çok korkardı.
E) Bu devirde çalar saat kullanan kaldı mı?

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik eylem kullanılmıştır? 
A) Çiçekler damlıyor gecenin parmaklarından
B) 
Öteki kapımdan gel bunu açamazsın
C) Dudaklarımda eski bir mektep türküsü
D) Karanlıkta sana doğru uzanmış ellerim
E) Şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) Bu yaz yaylaya birlikte çıkarız.
B) Biri bunu kapımıza bırakmış.
C) Bizim nesil sokaklarda büyüdü.
D) Haber alır almaz size döneriz.
E) Bu konuda dayanışma içindeyiz.

En az bir yapım eki almış olan sözcükler yapıca türemiştir. Kökün yapım eki almış bu yeni haline ise gövde denir.
20. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövdeden türemiştir?
A) Adımlarını düşünerek atmalısın.
B) Bu alanın sayılı uzmanlarından biridir.
C) Testin ikinci sorusunda bir hata var.
D) Şehir batıya doğru hızla büyüyor.
E) Bilgisayar oyunları eğitici de olabilir.

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar


Cevaplar

1.C  2.B  3.C  4.C  5.D  6.C  7.A  8.E  9.A  10.C  11.B  12.A  13.D  14.D  15.A  16.B  17.D  18.B  19.A  20.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.