Cümle Türleri Konu Testi 3

1. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?
A) Böyle bir soruyla karşılaşmak beni şaşırttı.
B) Bence çayı görmeden paçalarını sıvama.
C) Bu iki taraf için de sıcak, solgun bir bakıştı.
D) İhtiyar kadın, duraktaki başka bir kadına haykırdı.
E) Nihayet tembel, isteksiz, dumanlı bir alev belirdi.

2. Aşağıdakilerden hangisi yapıca bir birleşik cümle değildir?
A) Emine; zayıf, çelimsiz bir kadındı fakat çirkin değildi.
B) Kaybedenlerin gönlünü almak için uğraşıyordu.
C) Bu akşam meseleyi açarız, yazık canım, acıyorum!" dedi.
D) Sizi bu akşam misafirliğe çağırsak gelir misiniz?
E) Haluk yerinden kalkıp son kuvvetini sarf etmek istiyordu.

3. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit bir cümledir?
A) Ömrümün sonuna kadar burada kalmaya mecburdum.
B) Yüksek bir tepe üzerinden Adana Ovası'nı seyrediyorum.
C) Yarının adamı olmak istiyorsan çok çalışmalısın.
D) Servis elemanı bize makinede hiçbir sorun yok, dedi.
E) Bana öyle geliyor ki bu iş senin üstüne kalacak.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
A) Melek, ihtiyar bir yemiş tüccarının son çocuğuydu.
B) Kalbimdeki hiddetin mecrası birdenbire değişti.
C) Defterime bir aydan beri el sürmemiştim.
D) Reşat Nuri’nin romanlarında aşk esas temadır.
E) Manzarayı görünce tüylerim diken diken oldu.

(I) Havada bir yağmur ağırlığı vardı. (II) Etraf bulanık bir sis içindeydi. (III) Vedia’da tuhaf bir durgunluk hissediyordum. (IV) İkide birde kuvvetle göğüs geçiriyor, asabi parmaklarıyla bileklerimi sıkıyordu. (V) Gecenin ağırlığı bana da sirayet etmiş gibiydi.
5. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle yüklemine göre isim cümlesidir.
B) II. cümle özne ve yüklemden oluşmaktadır.
C) III. cümlenin nesnesi bir sıfat tamlamasıdır.
D) IV. cümle yapıca bağlı cümledir.
E) V. cümlenin öznesi bir isim tamlamasıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumlu bir cümledir?
A) Düz anlatım için böyle bir örnek seçmem gereksizdi.
B) Türk dili derken yalnız yazın dilini düşünmüyorum.
C) O verdiği sözleri tutmayacak bir insan değildir.
D) Bu dönem yazarlarının halk diye bir kaygıları yoktur.
E) Onlar arasındaki yerimi belirleyen şey üslubumdu.

I. Kafasına göre gelip gider, kimseye hesap vermezdi.
II. Kış gelmeden arabanın lastiklerini değiştirmeliyiz.
III. Eskiden çocuklar sokaklarda özgürce oynardı.
IV. Sorunlarını bizimle paylaşırsan yardım edebiliriz.
V. Sporcularımız ülkemizi başarıyla temsil etti.
7. Yukarıdaki cümleler yapıları bakımından eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

8. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından bağlı bir cümledir?
A) Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
B) Sinek küçüktür ama mide bulandırır.
C) Dimyat'a pirince giden, evdeki bulgurdan olur.
D) Elti eltiden kaçar, görümceler bayrak açar.
E) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

9. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?
A) İki arkadaşın arası çoktan beri açıkmış.
B) Bu şiirlerin hiçbiri sayıklama ürünü değildir.
C) Bu, bazıları için içinden çıkılmaz bir yoldu.
D) Sofradaki ekmeklerin hepsi yanıktı.
E) Sitemizin emektarı bahçeyi günaşırı sulardı.

(I) Bizim bir şeyi güzel bulmamız, o şeyin ille de güzel oluşuna kanıt değildir. (II) Güzellik anlayışı da bir şartlanma sorunudur. (III) Dünün güzelliklerini alışkanlıklarımızla severiz. (IV) Ama alışkanlıklar bizi yabancılaşmaya götüren şeylerdir. (V) Bugünün güzelliğini kavrayabilmek için geleceğe dönük bir kafaya sahip olmak gerekir. (www.yksedebiyat.org)
10. Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi basit bir fiil cümlesidir?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

(I) İstasyon kahvesinin içi sıcak ve aydınlıktı. (II) Masaların tahtası silinmekten pırıl pırıldı, üstlerindeki sepetlerde jelatin torbalar içinde çörekler vardı. (III) Oymalı iskemlelerin oturacak yerleri aşınmıştı ama rahattı. (IV) Duvarda tahta oymalı bir saat, odanın öteki ucunda ise bir bar bulunuyordu. (V) Dışarıda da kar yağıyordu.
11. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle yapıca basit bir isim cümlesidir.
B) II. cümle bağımsız sıralı cümledir.
C) III. cümle yapıca bağlı bir cümledir.
D) IV. cümlede bir bağlaç kullanılmıştır.
E) V. cümlede yer-yön bildiren sözcük zarftır.

12. Aşağıdakilerden hangisi "sözde soru cümlesi" olamaz?
A) Bütün bu işler olurken ben neredeydim?
B) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış?
C) Ben zaten ne biliyorum ki?
D) Hastane memuru sık sık gelir mi buraya?
E) Bu kadar para harcamanın manası var mı?

13. Aşağıdakilerden hangisi girişik birleşik cümledir?
A) Ramazan Ağa, altmış beş yaşında acayip bir ihtiyardı.
B) Öğretmenimizin derste verdiği kâğıdı okulda unuttum.
C) Komşu kadınlar her gece bir başka evde toplanırlardı.
D) Ben Anadolu'yu bir köylü olarak gördüm ve anlattım.
E) Arkadaki masaya oturdu, önünde açık bir gazete vardı.

14. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı bir cümledir?
A) Beş numara bir gaz lambası, ortada boyalı tahtadan bir tabure üzerine konur veya duvarda bir çiviye asılırdı.
B) Kahvede, bir ağacın yapraklarının gölgesinde oturan yaşlı adamdan başka kimse kalmamıştı.
C) O; iç dünyanın, ruh âleminin tahlilinden çok dış dünyanın tasvirine önem veren bir romancıdır.
D) Havasız bir mahzene düşmüş gibi göğsüm tıkanıyor; ellerim, ayaklarım üşüyordu.
E) Meydanın karşı tarafındaki kahvenin kapısında bir garson durmuş, boş meydana bakıyordu.

(I) Bu resimde yer alan çocukların hepsi tek tek veya grup halinde oynamaktadırlar. (II) Oyun dışında kalıp bekleyen ya da oynamadan sadece seyreden hiçbir çocuk yoktur. (III) Resimdeki oyunlar; beceri oyunları, kurallı oyunlar ve rol yapma oyunları olmak üzere üç grupta toplanabilir. (IV) Tabloda yer alan oyuncaklar ise; topaç, tahta at, bebek, fırıldak gibi oyuncaklarla ve oyuncak haline getirilmiş fıçılar, fıçı çemberleri, tahta sopalardır. (V) Bu tabloyu değerlendirenlerden biri de Amerikalı sanat eleştirmeni Sandra Hindman'dır.
15. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur.
B) II. cümlede yan cümle temel cümlenin zarf tümlecidir.
C) III. cümle yapıca girişik birleşik olan bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümlenin öznesi bir sıfat tamlamasıdır.
E) V. cümle olumlu bir isim cümlesidir.

I. Pek çok şair; halkı yüceltmeyi, övmeyi toplumcu bir tutum sanıyordu.
II. Halkın acılarından, yoksulluğundan söz etmek; soylu bir istektir hiç kuşkusuz.
III. Toplumcu şiir sadece acıların, yoksullukların şiiri olarak düşünülemez.
IV. Doğada sevinçle büzün, umutla umutsuzluk, ölümle yaşam bir aradadır.
V. Önemli olan; sevinci, umudu, yaşamı haklı çıkarmak için girişilen çabadır.
16. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır?
A) I ve III   B) II ve IV   C) II ve V   D) III ve IV   E) I ve V

👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili SayfalarCevaplar

1.C 2.A 3.B 4.E 5.D 6.C 7.A 8.B 9.E 10.C 11.E 12.D 13.B 14.D 15.B 16.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.