Cümlenin Ögeleri Konu Testi 5

1. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması "özne" göreviyle kullanılmıştır?
A) Haberi bana mavi gözlü, küçük bir çocuk getirmişti.
B) Hangi sokakta oturduğunu aslında ikimiz de bilmiyorduk.
C) Bazı günler erkenden kalkıp tek başına yürüyüşe çıkardı.
D) Su bardağını bırakıp bir şey söyleyecekmiş gibi bana baktı.
E) Ağacın dalları evin ikinci kat balkonuna kadar uzanıyordu.

2. Aşağıdakilerin hangisinde "gerçek özne" kullanılmıştır?
A) Bu video sadece bir saatte yüzlerce kez izlenmiş.
B) Şehrin bütün sokakları bu bayram için süslenmişti.
C) Aradığımız adam kasabadan üç gün önce ayrılmış.
D) Bizim ihtiyar araba pazara çıktığı gün satılmış.
E) Ona göre malzemeler resmî bir yazı ile istenmeliymiş.

Göçmen kuşlar, dünyanın manyetik alanına karşı duyarlı oldukları için yönlerini kolayca bulabilir.
3. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Özne
B) Nesne
C) Zarf tümleci
D) Dolaylı tümleç
E) Yüklem

Toplumsal cinsiyet; içinde yaşanan kültüre göre değişen ve insanların cinsiyetlerine göre sahip olmaları beklenen sosyal rol, davranış ve fiziksel görünüşün bütününü ifade eder.
4. Bu cümledeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Özne, nesne, yüklem
B) Zarf tümleci, özne, yüklem
C) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem
D) Zarf tümleci, nesne, yüklem
E) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine ayrılırken bir yanlışlık yapılmıştır?
A) İhtiyar adam / bize / her göçmenin yeni gelen her yolcuya sorduğu haberleri / sordu.
B) Yahya Kemal / eski şiir geleneğini sürdüren bir şair olduğu için / sonbahar hakkındaki düşünceleri / öncekilerden / farklı değildir.
C) Doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olmayanların duygu ve düşünce dünyasında iz bırakacak buluşlara imza atması / zordur.
D) Bu macera / vaktiyle bizim kenar mahalledeki evimizin küçük odasında anamdan, babamdan dinlediğim hikayelere / benziyordu.
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu / yazdığı bütün eserlerde / yaşadığı dönemin güç şartlarını / büyük bir ustalıkla / kaleme almıştır.

Ortalık biraz serinledikten sonra dostlar bir akşam gezintisi yaptırmak; etraftaki bahçeleri, güzel manzaraları göstermek istediler.
6. Bu cümledeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Zarf tümleci, özne, nesne, yüklem
B) Özne, dolaylı tümleç, yüklem
C) Dolaylı tümleç, özne, nesne, yüklem
D) Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
E) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne, yüklem

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sıralanışı "dolaylı tümleç - özne - yüklem" şeklindedir?
A) Algı, insanın çevresinden duyu organları aracılığı ile aldığı ve bilincine vardığı bilişsel girdilerdir.
B) Tanpınar’ın romanları, eski kültürle yoğrulmuş insanımızın tanıştıkları yeni değerlere karşı takındıkları şaşkınlık tavrının resmidir.
C) Masumiyet filminde yer alan kahramanların ya da anti-kahramanların hikayesi trajiktir.
D) Şoförle kadın arasında, tuluat tiyatrolarına benzer bir eğlenceli ağız dalaşı başladı.
E) Bu, kasketini kulaklarına kadar geçirmiş kara donlu, kırmızı gömlekli bir delikanlıydı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sıralanışı "özne - dolaylı tümleç - yüklem" şeklindedir?
A) Bir ön yargıyı yok etmek, atomu parçalamaktan daha zordur.
B) İyi kitaplar okumak, iyi insanlarla dostluk kurmak gibidir.
C) En sağlam ve en zengin bilgi kaynağı kitaplardır.
D) Hülyalara dalmak için en uygun vasıta sularda sallanan kayıklardır.
E) Yaratılmış her eser titiz ve sabırlı bir çalışmanın ürünüdür.

Osmanlı toplumunun yaşadığı meskenlere uzaktan bakıldığında hemen hepsinin bir avlu ve bunun bir kenarına yapılmış evden meydana geldiği görülür.
9. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Dolaylı tümleç / özne / yüklem
B) Zarf tümleci / özne / nesne / yüklem
C) Zarf tümleci / özne / yüklem
D) Dolaylı tümleç / nesne / yüklem
E) Zarf tümleci / dolaylı tümleç / özne / yüklem

Nesneler geçişli eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde bulunur.
10. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde nesne kullanılmıştır?
A) İlk aylarda memur hayatı bana çok sıkıcı görünüyordu.
B) Bu törenlerde ağaç, insanı Tanrı'ya ulaştıran bir aracıdır.
C) Askerden sonra iki arkadaş İstanbul’da karşılaştılar.
D) Onu kasabadan daima kalabalık bir dost kafilesi uğurlardı.
E) En temel tutumların çoğu çocukluk yaşlarında oluşmaktadır.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sayısı diğerlerinden daha fazladır?
A) Senden uzak olmak bana verilmiş en büyük ceza.
B) Şiddetli fırtına gece kulübenin kapısını uçurmuş.
C) Yazılı kağıtlarını yıl sonunda idareye teslim edeceksiniz.
D) Bu, benim seyrettiğim en sıkıcı film olabilir, dedi.
E) Dün müşterilerden biri seni bölüm şefine şikayet etmiş.

1969 yılında dönemin parlak oyuncusu Münir Özkul ile kurdukları Bizim Tiyatro’da Sersem Koca’nın Kurnaz Karısı oyununu sahnelediklerinde, Taner’in amacı geleneksel tiyatro ile modern tiyatroyu birleştirebilmekti.
12. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Zarf tümleci / dolaylı tümleç / özne / nesne / yüklem
B) Zarf tümleci / özne / yüklem
C) Dolaylı tümleç / özne / nesne / yüklem
D) Özne / dolaylı tümleç / nesne / yüklem
E) Dolaylı tümleç / zarf tümleci / özne / yüklem

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sayısı diğerlerinden farklıdır?
A) Burası; olgun, dolu başakların baştan başa sapsarı ettiği dümdüz, tümseksiz, tepesiz, çıplak bir ova idi.
B) Kitaplar; dünden bugüne seçkin yazarların, şairlerin, bilginlerin, filozofların bilgi ve birikimlerini bize ulaştıran birer hazinedir. (yksedebiyat.org)
C) Pencerenin kenarına başını dayayarak karanlık sokağı seyreden kadın sorulara cevap vermiyordu. 
D) Gördüklerimizi ve duyduklarımızı yaşamak, onları iç deneyimlerimizle zenginleştirerek esere dönüştürmek kolay iş değildir.
E) Toplumsal bir olgu olan dil, bireylerin iletişim amacıyla kullandığı ve uzlaşım içinde olduğu ortak koddur.

(I) Şüpheli bir yere giderken bavulumda daima birkaç şişe su bulundururum. (II) Bazen bunlar birbirine çarpıp kırılır. (III) Bu türlü kazalar beni yalnız suyum eksildiği için müteessir eder. (IV) Geldiğim şehir, yedi sekiz ay evveline kadar vilayet merkeziydi. (V) Burada içecek su bulamayacağımı zannetmek ayıp olurdu.
14. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "özne" bir isim fiil grubudur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sıralanışı "özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - nesne - yüklem" şeklindedir?
A) 
İçeri, siyah bol çarşaflı, yazma peçesi inik, elleri pelerininin altında saklı ufak tefek, sıkılgan ve korkak bir kadın girdi.
B) Göktürk kağanları, atalarının anısına saygı olarak otağlarının önüne altından kurt başlı bir tuğ dikerlerdi.
C) Bu akşam, gökyüzü bana batıdan doğuya kadar dallarını uzatmış bir ağaç gibi göründü.
D) 2005 yılları arasında yapılan bir araştırmada iki familyaya ait üç kıkırdaklı balık türü ve otuz bir familyaya ait elli kemikli balık türü bulunmuştur.
E) Tarsus’tan Mersin’e giderken bir şoför: "Bu yolu dört sene evvel görmeliydiniz." dedi.

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar

Cevaplar

1.E  2.C  3.D  4.A  5.B  6.A  7.D  8.A  9.C  10.D  11.E  12.B  13.C  14.E  15.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.