Şiir Bilgisi Karma Test 8

Yenik düşüyor her şey zamana
Biz büyüdük ve kirlendi dünya
1. Dizelerdeki altı çizili söz aşağıdaki edebî sanatlardan hangisine örnek olabilir?
A) Tevriye
B) Kinaye
C) Mecazımürsel
D) Teşbih
E) Teşhis

Anılar söz dinlemiyor, anılar
Korkunun kol gezdiği
O yalnızlık saatlerinde
Sıralı kirpik gibi diziliyorlar
Gözlerimin çevresinde
2. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Serbest ölçüyle yazıldığı
B) Benzetmeye başvurulduğu
C) Somutlamaya yer verildiği
D) Anlamın şiirselliğe tercih edildiği
E) Yinelemeye yer verildiği

Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın
Benliğim bir kazan ve aklım kepçe
Deliler köyünden bir menzil aşkın
Her fikir içimde bir çift kelepçe
3. Yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ek halinde redif kullanıldığı
B) Somutlama yapıldığı
C) Tezat sanatına yer verildiği
D) Çapraz uyak kullanıldığı
E) Farklı uyak türleri olduğu

Halimden yalnız uyuyanlar anlar
4. Bu dizedeki altı çizili sözle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinas
B) Tekrir
C) Tevriye
D) Mecazımürsel
E) Teşbih

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır?
A) Yelkenliler, takalar, sıra sıra kayıklar
Rıhtım boylarında bir ağızdan sayıklar
B) Bir çoban parçasısın, olmasan bile koyun
Daima eğeceksin başkalarına boyun
C) Yıllarca gurbette çektiği çile
Canlanır yeniden gelerek dile
D) Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar
E) Bir çetin bilmece sorsam Paşadan
Söylemem memleket bağışlamadan

Siz bir ülkeden ötekine
Gümrük, denetim, vize
Biz de öyleyiz burda
Evden tarlaya köyden yaylaya
Asker, panzer, çevirme!..
6. Bu dizelerde öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tenasüp
B) Mecazımürsel
C) Leffüneşir
D) Cinas
E) Akis

Saltanat elinden yurt kayıp oldu
Ağlasak ne olur gülsek ne olur
Dinleyen yok dava dert kayıp oldu
Yaşasak ne olur ölsek ne olur
7. Yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır.
B) Anlatımda karşıtlıktan yararlanılmıştır.
C) Taşlama türünde yazılmıştır.
D) Birden fazla kafiye çeşidi kullanılmıştır.
E) Ahenk unsuru olarak redife yer verilmiştir.

gelen bayramdır… kızlara mendil
ayır hanım, oğlanlara para
elma ağacının dallarına sarılarak
büyüsün bahçemizdeki o narin asma
8. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İmgelere dayalı bir anlatım içerdiği
B) Düz yazıya yaklaşan bir havası olduğu
C) Sıradan, günlük olaylara yer verildiği
D) Serbest ölçüyle yazıldığı
E) Farklı cümle türlerine yer verildiği

Gül demedi
Elinde gül demedi
Yar beni çok ağlattı
Bir kere gül demedi
9. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cinaslı uyak kullanılmıştır.
B) Dramatik şiire örnektir.
C) İlk dize uyak oluşturma amacıyla kullanılmıştır.
D) Uyak düzeni aaba biçimindedir.
E) Kesik mani olarak adlandırılır.

Ölüm asude bahar ülkesidir her rinde
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter
10. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Divan mazmunlarından yararlanılmıştır.
B) Aliterasyona başvurulmuştur.
C) Benzetmeye yer verilmiştir.
D) Tunç uyak kullanılmıştır.
E) İronik bir anlatım tercih edilmiştir.

Herkes mâil oldu süse ziynete
Erenler çekildi künc-i vahdete
Bir ehil gelmiyor sadr-ı devlete
Feyz alacak sahip-himmet kalmadı
11. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik
B) Dramatik
C) Satirik
D) Epik
E) Didaktik

12. Aşağıdakilerin hangisi teşbih sanatına örnek olamaz?
A) Ellerim bir kanat gibi titrekti
Tutmasam gözümden yaş inecekti
B) İnsanın akıbeti; darlık ile tokluktur
Alemin akıbeti; varlık ile yokluktur
C) Yârin dudağından getirilmiş
Bir katre alevdir bu karanfil
D) Gül hasretinle yollara dutsun kulağını
Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar
E) Kükremiş aslan kesilir her nefer
Döktüğü kandan göğe vursun zafer

Atasözleri genel olarak mecaz anlamlıdır ancak birçok atasözünü gerçek anlamıyla da düşünmek mümkündür: (www.yksedebiyat.org)
13. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak verilemez?
A) İyilik eden iyilik bulur.
B) Balık baştan kokar.
C) Mızrak çuvala sığmaz.
D) Mum dibine ışık vermez.
E) Ağaç yaprağıyla gürler.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisi yay ayraç içinde verilen söz sanatına örnek olamaz?
A) İzin tozuna yüzlerin sürmeye
Döküldü saçıldı gül ü yasemin (hüsnütalil) 
B) Ben her akşam dolaşırdım bu yeşil sahilde
Aşinalar gibi karşımda gülümserdi sular (teşhis)
C) Cânâ ne var garibine etmezsin iltifat
Vuslat sizin diyarda âdet değil midir (istifham)
D) Erzurum’da geçit vermez kaşlarının ardında
Derindir karanlıktır ıssızdır gözleri (istiare)
E) Ak saçlı başını alıp
Kara hülyalara dal anneciğim (teşbih)

I.
Kökü bende bir sarmaşık
Olmuş dünya sezmekteyim
Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında yüzmekteyim

II.
Karanfilim ez beni
Tülbentlerden süz beni
Sen kağıt ol ben divit
Ak gerdana yaz beni

I. Hece ölçüsünün kullanılması
II. Uyak şemalarının aynı olması
III. Söz sanatlarından yararlanılması
IV. Nazım birimlerinin aynı olması
V. Benzer temaların işlenmesi
15. Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V.

16. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır?
A) Yunanı denize döker bu ordu
Dişini çabucak söker bu ordu
B) Kelebeği gördüm, uçtum güneşe
Pervaneyi gördüm, koştum ateşe
C) Orada yaşayalım, şen bir yuvamız olsun
Kapımızın önünde geniş ovamız olsun
D) Sultan odur rahm eyleye kuluna
Tabip odur derde derman buluna
E) Ben başı ağır gelmiş, boşlukta düşen fikir
Benliğin dolabında kör ve çilekeş beygir

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar

👉 Şiir Bilgisi Konu Testleri

Cevaplar

1.B 2.D 3.C 4.C 5.D 6.A 7.D 8.A 9.B 10.E 11.C 12.B 13.A 14.E 15.C 16.D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.