Sözcük Türleri Karma Test 8

(I) Adam konuşurken (II) kuş ona baktı, (III) ipi kollayamayacak kadar (IV) yorgundu. Zayıf ayakları ile (V) sımsıkı tutunduğu ipte dengesini bulmaya çalışıyordu.
1. Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

2. Aşağıdakilerin hangisinde zarf (belirteç) kullanılmamıştır?
A) Bu aşamada daha hızlı karar vermeliyiz.
B) Burada çok güzel anılar biriktirdik.
C) Kendisi artık bu adreste kalmıyormuş.
D) Nasıl bir ev aradığınızı sorabilir miyim?
E) Toplantıda onu görmeyi hiç beklemiyordum.

(I) Köyün dar sokakları içine girmiştik. (II) Evleri şimdi daha iyi görebiliyordum. (III) Rüzgârdan bir yana çarpılmış balıkçı kulübeleri vardı. (IV) Bu evler, ilk bakışta onları hatırlatıyordu. (V) Altlarında dört direkten ibaret ahırlar, üstlerinde asma merdivenle çıkılan bir iki oda.
3. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde birden fazla zarf kullanılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Bu, geniş odalı ve sofalı ve iki katından itibaren yüksek tavanlı, bütün kapıları ikişer kanatlı ve billur topuzlu, duvarları nakışlı, eski zamanın saffetli bir tarzda gösterişli evlerinden biriydi.
4. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz sıfat
B) Pekiştirme sıfatı
C) Basit sıfat
D) Türemiş sıfat
E) Kurallı birleşik sıfat

(I) Gelişim, tek yönlü bir süreçtir. (II) Aksi halde gerileme olur. (III) Psikolojik anlamda ele alındığında, gelişimin sonucu olarak kazanılan özellikler kazanılmamış duruma dönemezler. (IV) Ancak bazı olağanüstü, kaza gibi durumlarda böyle bir durumdan söz edilebilir. (V) Normal yollarla böyle bir durum meydana gelmez.
5. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi kurallı birleşik eylemdir?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Hayallerimiz, masallarımız, topraklarımız ve evlerimiz gibi kimliklerimiz de yavaş yavaş değişir hep. Kendimizi nasıl tarif edelim? Bilmiyorum. Ama en korkunç şeyin bir kimliğe zorlanmak olduğunu hepimiz biliriz.
6. Parçada aşağıdaki zarflardan hangisine örnek yoktur?
A) Zaman zarfı
B) 
Miktar zarfı
C) Soru zarfı
D) Durum zarfı
E) 
Yer-yön zarfı

Kapı kapandı. Sofada yalnız kaldım. Işık sönmüştü. O, karanlıklar içindeydi. Ben karanlıklar içindeydim. Odadan çıkar diye adamı bekledim ama çıkmadı.
7. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bağlaç
B) Durum zarfı
C) Kişi zamiri
D) Niteleme sıfatı
E) Edilgen eylem

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "zaman zarfı" yoktur?
A) Arkasına baktı demin ama göremedi.
B) 
Artık burada yaşamak istemiyorum. 
C) 
Ben geceyi gündüze tercih ederdim.
D) Bazı da çocuk gibi hissetmek istersin.
E) Önce düşünce suçunu tarif edelim.

Sabahattin iyi yürekli idi, insanları çok seven biriydi. Senelerden beri daima dama taşı gibi oynanan sanata verdiği emek, polisçe devamlı tedirgin edilmesi sinirlerini yormuş olacaktı ki kaçırma teklifi ona cazip gelmişti.
9. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla edat
B) 
Nicelik zarfı 
C) Belgisiz zamir
D) 
İlgi zamiri
E) Kişi zamiri

Bir senaryo (I) okumak (II) benzersiz bir deneyimdir. Roman, oyun ya da makale (III) okumaya benzemez. Okumaya ilk (IV) başladığımda sayfadaki bütün sözcükleri ağır ağır; bütün görsel tarifleri, karakter nüanslarını ve dramatik durumları (V) sindire sindire okurdum.
10. Parçadaki numaralandırılmış sözlerden hangisi eylemsi değildir?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Satır satır yazdım yaşadıklarımı
Ne saadetin ne güzel günün şairiyim
Kimse acımasın bana, istemem
Ben aşkın ve ölümün şairiyim
11. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla bağlaç
B) Ek eylem
C) İsim-fiil
D) Zarf görevinde ikileme
E) Belgisiz zamir

Bazı kişilerin ölümü insanda ayrı ve ek bir eksiklik duygusu yaratır. Ümit Yaşar’ınki böyle oldu bende. Eski arkadaşımdı. Son yıllarda pek az karşılaşıyorduk. Buna kendimi pek zor alıştıracağım.
12. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz zamir
B) İlgi zamiri
C) Dönüşlük zamiri
D) İşaret zamiri
E) Kişi zamiri

Bu bir "nasıl yazılır" kitabı değil. Kimseye senaryonun nasıl yazılacağını öğretemem. Bu zanaatı herkes kendine öğretir. Bütün yapabileceğim, başarılı bir senaryo yazmak için ne yapılması gerektiğini göstermektir.
13. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) 
Kişi zamiri 
B) Belgisiz zamir
C) 
İşaret zamiri
D) Soru zamiri
E) Dönüşlülük zamiri

Şehirde yeni bir çehre olduğum için beni merak etmiştir. Nereden ne zaman geldiğimi öğrenmek istiyor. Ben de onun postacı olmasından herkesi tanımasından ümitlenerek ona kendi sualimi soruyor, küçük kızı tarif ediyorum.
14. Parçada aşağıdaki zamir türlerinden hangisine örnek yoktur?
A) 
İşaret zamiri
B) 
Kişi zamiri
C) Belgisiz zamir
D) Soru zamiri
E) Dönüşlülük zamiri

(I) Bütün yazarlar eğitici olma kaygısı duyarlar. Bunu yedirebilmek (II) önemli. (III) Hiçbir zaman çocuk kitapları (IV) birer yardımcı ders kitabı değildir. Eğer çocuk kitapları (V) yardımcı ders kitabının yerini alırsa çocuk okumaktan bıkar ve okumaz.
15. Parçadaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

16. Aşağıdakilerin hangisinde adıla örnek yoktur?
A) Aslında klasik masalların en çetin silahıdır bu.
B) Zamanı gelince hepsi bir bir dönmüş evine.
C) İçlerinden biri, bir adım öne çıkarak söz aldı.
D) Bütün gün camda oturup gelene geçene bakardı.
E) Kimseyle muhatap olmaz, ustabaşına söylerdi.

(I) Romanın benim harcım olmadığını anladım. (II) Ama yüz sayfalık anlatılar yazabilirim. (III) Bunları eğlenceli postmodern metinlere dönüştürebilirim. (IV) Gerek edebiyatı gerek yazarı tiye alarak bunları yapabilirim. (V) Taormina, Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri ve Kuyu bunun sonucudur.
17. Numaralanmış yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede kişi zamiri isim tamlamasında tamlayandır.
B) II. cümlede kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır.
C) III. cümlede işaret zamiri kullanılmıştır.
D) IV. cümlede ilgeç kullanılmıştır.
E) V. cümlenin yüklemi belirtili ad tamlamasıdır.

Bergson, şakaya maruz kalanlar için "Bunlar da tıpkı koşarken düşenlere, takıldığımız saflara benzerler. Bunlar da ideal ardında koşarken gerçekliklere ayağa takılanlar, yaşamın kendilerine şeytanca pusu kurup beklediği saf, hayalci kişilerdir." der.
18. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Adlaşmış sıfat-fiil
B) 
Niteleme sıfatı
C) İşaret zamiri
D) Dönüşlülük zamiri
E) 
Zaman zarfı


👉👉 Bu testin ayrıntılı çözümü için tıklayınız.

İlgili SayfalarCevaplar

1.E  2.D  3.B  4.B  5.C  6.E  7.D  8.C  9.D  10.B  11.C  12.A  13.A  14.A  15.B  16.D  17.D  18.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.