Tanzimat Edebiyatı Konu Testi 12

Batı tarzı şiirin henüz tanınmadığı 1840’lı yıllarda yazılan Akif Paşa’nın — adlı eseri, geçmişteki örneklerinin aksine şairin ferdi sıkıntı ve ızdıraplarını yansıtan ve bu suretle gelenekten büyük ölçüde ayrılan bir şiirdir.
1. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Adem Kasidesi
B) Mihnet-i Keşan
C) Tabsıra
D) Vaveyla
E) Münâcât

Şinasi ile aynı nesle mensup olan —, sanat gücü bakımından daha üstün görünmesine rağmen, 1860’tan sonraki yeni Türk şiirinin oluşumunda onun kadar etkili olamamıştır. Bunda, onun Avrupa’da bulunduğu sırada, doğrudan doğruya divan edebiyatını sorgulamak amacıyla kaleme aldığı — adlı makalesi dışında hayatının sonuna kadar divan şiirine bağlı kalması büyük ölçüde rol oynamıştır.
2. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Namık Kemal, Tahrib-i Harabat
B) Ahmet Mithat, Avrupa'da Bir Cevelan
C) Ziya Paşa, Şiir ve İnşa
D) Recaizade Mahmut Ekrem, Tefekkür
E) Muallim Naci, Demdeme

3. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) Bunlar Odur
B) Pejmürde
C) Kudemadan Birkaç Şair
D) Takdir-i Elhan
E) Zemzeme

O, her romanında okuruyla el ele dolaşmaya, onunla sohbet etmeye alışmıştır. Kendisinin yol göstermeleri, uyarıları, tembihleri olmadan roman dünyasında dolaşamayacağına inandığı okurunu daima gözetir, kendi başına bırakmaz. Okurun gerçekmiş gibi görünen kurmacanın büyüsüne kapılmadan maddi gerçekliği görmesini ister. Bu nedenle de daha en başından okuruna anlattıklarının bir kurmaca olduğunu adeta bağırır.
4. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Şinasi
B) Namık Kemal
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Şemsettin Sami
E) Recaizade Mahmut Ekrem

1889'da II. Abdülhamit tarafından Stockholm Müsteşrikler Kongresi’ne gönderilen yazar, bu vesileyle Avrupa'nın birçok şehrini gezmiştir. İzlenimlerini 1000 sayfayı aşan eserinde aktaran sanatçının bu eseri gerek hacmi gerek içerik zenginliğiyle Tanzimat-Cumhuriyet arası dönemin en büyük seyahat eseridir.
5. Parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Direktör Ali Bey
B) Namık Kemal
C) Şemsettin Sami
D) Ahmet Mithat
E) Abdülhak Hamit Tarhan


Türk tarihine büyük ilgi gösteren —, Harizm Özbek Hükümdarı Ebülgazi Bahadır Han’ın — adlı eserini Anadolu Türkçesine aktarmıştır.
6. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmani
B) Şemsettin Sami, Kamus-u Türki
C) Ahmet Vefik Paşa, Şecere-i Türki
D) Şemsettin Sami, Kâmûs-ul Alâm
E) Şinasi, Müntehabat-ı Eşâr

Gözleme dayalı olan eserde vakalar ve kahramanlar olağanüstü özellikler taşımaz. Eserdeki tabiat ve eşya tasvirleri de kahramanların ruh hallerine ve temaya uygundur. Bunların yanı sıra hikayeye yabancı unsurların atıldığı eser, Türk edebiyatında Avrupai tarz küçük hikayenin ilk örneği sayılır.
7. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Letaif-i Rivâyât
B) Muhsin Bey
C) Muhayyelat
D) Müsameretname
E) Küçük Şeyler

8. Aşağıdakilerden hangisi Teodor Kasap tarafından çıkarılan gazete veya dergilerden biri değildir?
A) Diyojen
B) Çıngıraklı Tatar
C) Hayal
D) İstikbal
E) Karagöz

— ilk olarak 1859 yılında — adıyla Fransız şairlerinden seçip tercüme ettiği bazı şiirleri bir kitapçık hâlinde yayımlar. Bu sayede okuyucu eski şiirden farklı bir tabiat, aşk ve insan anlayışı ile karşılaşır.
9. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Ziya Paşa, Eşar-ı Ziya
B) Şinasi, Tercüme-i Manzume
C) Ziya Paşa, Defter-i Amal
D) Şinasi, Müntehabat-ı Eşâr
E) Recaizade Mahmut Ekrem, Talim-i Edebiyat

Avrupa’ya kaçması, Magosa zindanında yatması, piyeslerinin yasaklanması, sanata ve sanatçıya belli bir sosyal misyon vermesi gibi nitelikleriyle Hugo’ya yakınlaştığı hem kendisinin hem de dönem aydınının paylaştığı bir yargıdır.
10. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazar için söylenemez?
A) Vatan ve hürriyet şairi olarak bilinir.
B) Batı şiirinde görüp beğendiği şekilleri Türk şiirine getirmiştir.
C) Edebiyatın hemen her türünde eser vermiştir.
D) Aruz ölçüsünden vazgeçmese de hece ölçüsüyle de şiirler yazmıştır.
E) Şiirlerinde hürriyet, vatan, kanun, hak, adalet gibi temaları işlemiştir.

11. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanı için söylenemez?
A) Kahramanlar çoğu zaman ya hepten iyi ya da hepten kötüdür.
B) Olayların sonunda iyiler ödüllendirilirken kötüler cezalandırılmıştır.
C) Yer ve çevre tasvirleri çoğu zaman eseri süslemek için yapılmıştır.
D) Günlük hayatta görülemeyecek tesadüflere yer verilmemiştir.
E) Yazarların kişiliği gizlenmemiş, ikide bir okuyucuya seslenilmiştir.

12. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) Çok Bilen Çok Yanılır
B) Eyvah
C) Çerkes Özdenleri
D) Açıkbaş
E) Çengi yahut Daniş Çelebi

Tanzimat yıllarında tiyatronun tanıtılmasına hizmet edenlerden biri de odur. Doğu ve Batı kültürüne hâkim olan sanatçı; tiyatroyu iyi bilen, başarılı bir komedi yazarı olarak dikkat çeker. Kaleme aldığı telif ve uyarlamalarda Moliere tesiri açıktır. Özellikle Ayyar Hamza, Kokona Yatıyor uyarlama komedi oyunları ile Letafet adlı opereti ile tanınmıştır.
13. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Direktör Ali Bey
C) Namık Kemal
D) Şemsettin Sami
E) Ahmet Mithat Efendi

Tanzimat edebiyatında ismi etrafında büyük gürültüler koparılan şahsiyetlerinden biridir. Türk edebiyatındaki çağdaşlaşmanın eski edebiyatımız ile Batı edebiyatının seçkin eserlerinin örnek alınmasıyla mümkün olabileceğini düşünse de Batı etkisiyle şiire yeni bir anlayış getiren sanatçılarla giriştiği sert polemikler nedeniyle eski edebiyat anlayışının bayraktarı olarak tanınmıştır.
14. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Muallim Naci
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Ziya Paşa


I. Namık Kemal - Renan Müdafaanamesi
II. Şemsettin Sami - Islahat-ı Edebiyye
III. Recaizade Mahmut Ekrem - Takdir-i Elhan
IV. Şinasi - Durub-i Emsal-i Osmaniye
V. Direktör Ali Bey - Geveze Berber
15. Yukarıda numaralanmış yerlerde verilen eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V
İlgili SayfalarCevaplar

1.A  2.C  3.A  4.C  5.D  6.C  7.E  8.E  9.B  10.B  11.D  12.A  13.B  14.C  15.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.