Koca Ragıp Paşa (1699-1763)

 • Osmanlı devlet adamı, şair.
 • 1699'da İstanbul'da doğan şairin asıl ismi Mehmet'tir.
 • Mahlası "Ragıp" olsa da daha çok "Koca Ragıp Paşa" diye bilinir.
 • Devlet adamlığı ve şairliğinin yanı sıra ilim, kültür ve imar faaliyetlerine verdiği önemle tanınmıştır.
 • Kendi adına İstanbul'da bir kütüphane yaptırmış, bütün eserlerini de buraya bağışlamıştır.
 • Nükteleri, hazırcevaplığı ve sohbetleri ile dikkat çeken biridir.
 • 1763'te İstanbul'da ölmüştür.
Edebi Şahsiyeti
 • 18. yüzyıl divan şairi.
 • Nedim ve Şeyh Galip'ten sonra bu yüzyılın en önemli ismidir.
 • Nabi'den sonra Hikemi şiirin en önemli şairidir.
 • Ancak Nabi'deki çok yönlülük ve derinlik onda yoktur.
 • Şiirlerinde sıkça atasözlerine ya da atasözü değeri taşıyabilecek özlü sözlere yer vermiştir (irsalimesel).
 • "Bir giden bir dahi gelmez aceb ne hikmettir", "Söyle derd-i dilini her ne çıkarsa kısmet" gibi mısralar onun üslubunda önemli bir yer tutmaktadır.
 • Asıl başarısını gazel türünde göstermiştir.
 • Abartılı ifadelerden uzak doğal bir söyleyişe sahiptir.
 • Koca Ragıp Paşa'nın şiirleri ölümünden sonradan tanzim edilerek Divan haline getirilmiştir.
Şiirlerinden Seçme Beyitler
Miyân-ı güft ü gûda bed-meniş îhâm eder kubhun
Şecaat arz ederken merd-i Kıpti sirkatin söyler
Açıklaması: Kötü huylu insanlar, dedikodu yaparken kendi iç dünyalarını ele verir. Çingene de kahramanlığını anlatırken farkında olmadan yaptığı hırsızlıkları anlatır.
Nâdir bulunur tıynet-i kâmilde kusûr
Kem-mâyeden eyler ne kim eylerse zuhur
Açıklaması: Olgun kimselerde kusur nadir bulunur. Her kötülük mayası bozuk olan kimselerden çıkar.
Var ise bir hünerin arz ile isbât eyle
Olamaz mahz-ı mübâhât bu davaya delil
Açıklaması: Bir hüner sahibi isen onu ortaya koyarak ispat etmelisin. Sadece övünmek bu davaya delil olamaz.
Olma gâfil havaya sarf etme
Nakd-i enfâsı bil hisâb iledir
Açıklaması: Bedavaya alıp verdiğin nefeslerin bir hesabı var; gafil olma ve zamanını boşuna harcama!
İlgili Sayfalar
👉 Hikemi Tarz
👉 18. Yüzyıl Divan Edebiyatı
Yararlanılan Kaynaklar
 • XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını
 • Koca Ragıp Paşa’nın Şiirlerinde Kültürel Bellek Yansımaları Süleyman Solmaz
 • Belgrad Hakkında Râgıp Paşa’ya Ait Bir Risale:Fethiyye-İ Belgrad (1739) Fatma Çiğdem Uzun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.