Geleneksel Türk Tiyatrosu Konu Testi 2

Esas itibarıyla —, Karagöz’ün perdeden meydana taşınan; — ise orta oyununun meydandan sahneye çıkarılan hâlidir. Bu geçişlilik; kaynak, yapı, tipler ve icra teknikleri bakımından her üç sanat dalının sahip olduğu ortaklıkları açıklamaya yeterlidir.
1. Parçada bırakılan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) köy seyirlik oyunları, tuluat tiyatrosu
B) orta oyunu, meddah
C) köy seyirlik oyunları, gölge oyunu
D) orta oyunu, tuluat tiyatrosu
E) meddah, gölge oyunu

Tahsil görmemiş bir halk adamıdır, sokak dili ile konuşur. Oyunun iki temel kişisinden biridir. Cahil cesareti diyebileceğimiz bir cesarete ve gözü pekliğe sahiptir. Bu yüzden tekin olmayan kişilerle başı sık sık derde girer. Okumamış olsa da zeki ve hazırcevaptır.
2. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen gölge oyunu tipidir?
A) Pişekâr
B) Kavuklu
C) Karagöz
D) Hacivat
E) Efe

Müzik ve dans, olmazsa olmazlarındandır. Oyuncu-seyirci ayrılığı hem vardır hem yoktur. Oyuncuları oyuna seyirciler hazırlar. Sırası gelen oyuncu seyirci içinden çıkarak oyuna katılır. Oyundaki görevi bittikten sonra da yeniden seyircilerin arasına karışır.
3. Parçada sözü edilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?
A) 
Gölge tiyatrosu
B) Köy seyirlik oyunu
C) Tuluat tiyatrosu
D) Orta oyunu
E) Benzetmeci tiyatro

I. Karagöz oyunu oynatan kimse
II. İstanbul ağzıyla konuşan genç mirasyedi tip
III. Gösteri sırasında Karagözcüye yardım eden kişi
IV. Altıkulaç ya da Pişbop diye de anılan cüce tipi
4. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen açıklamaların herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Çelebi
B) Beberuhi
C) Himmet
D) Hayali
E) Yardak

Yukarıya doğru kıvrık sakalıyla, kurnaz görünüşüyle her hareketi önceden hesaplanmış bir tiptir. Karşılaştığı olayları her zaman kabullenmeye hazırdır, düzen ve güçten yanadır. Herkesin huyuna göre konuşur, içten pazarlıklıdır, Karakter olarak her türlü kalıba girmeye uygundur. Okumuş, çelebi bir görünüşü vardır ama bilgisi yüzeyseldir.
5. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen gölge oyunu tipidir?
A) Pişekâr
B) Hüsmen Ağa
C) Hacivat
D) Frenk
E) Kavuklu

Oduncudur. Kastamonulu olarak da bilinir. Karagöz oyunlarının en iri tasviridir. Omzunda baltasıyla gezer. İri yarı olmasına rağmen kolayca aldatılabilen saf bir kişidir. Yumuşak huylu ve iyi yüreklidir. Ancak kızdığında gözü kimseyi görmez. Karagöz onunla konuşmak için tipin üzerine merdiven dayayıp çıkar. Anadolu ağzıyla konuşur. Konuşması kabadır bu da oyunda komik unsur olarak kullanılır.
6. Parçada sözü edilen tip aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüsmen Ağa
B) Arnavut
C) Tuzsuz Deli Bekir
D) Himmet
E) Hımhım

7. Karagöz perdesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenidünya
B) Küşteri meydanı
C) Palanda
D) Hayal-i Zıll
E) Tasvir

Oyunun — bölümünde perdede sadece — vardır ve olay bu kısımda durgundur ve karmaşık bir hareket yoktur. — bölümünden itibaren Karagöz’ün de perdeye gelmesiyle oyunda diyalog, hareketlilik, ses ve hareket komiklikleri başlar.
8. Parçada bırakılan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 
mukaddime, Hacivat, muhavere
B) söyleşi, Pişekâr, girizgah
C) söyleşi, Hacivat, fasıl
D) mukaddime, Hayali, fasıl
E) girizgah, Pişekâr, muhavere

9. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu için söylenemez?
A) Gerçekçi değil, simgesel bir anlatım kullanılır.
B) Müzik, oyunların ayrılmaz bir parçasıdır.
C) Taklit tüm oyunlarda önemli bir yere sahiptir.
D) Yazılı metne dayanmazlar.
E) Genel amaç insanları bilgilendirmektir.

10. Aşağıdakilerden hangisi gölge oyunundaki tiplerden biri değildir?
A) Kavuklu
B) Çelebi
C) Tiryaki
D) Hımhım
E) Zenne

Şehir hayatı ile doğup gelişen orta oyunu, Tanzimat ile gelen Batı tiyatrosu ile kaynaşarak doğaçlamaya dayalı "—" adı verilen yeni bir tiyatro türünün doğuşunu sağlamıştır.
11. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Meddah
B) Fasıl
C) 
Çadır tiyatrosu
D) Kanto
E) 
Tuluat

— de denilen giriş bölümünde kamıştan yapılmış — adı verilen düdüğün çalınması eşliğinde — denilen ve genellikle bir ev ya da bitki benzeri bir manzara tasviri, perdenin alt kısmından yukarıya doğru yavaş yavaş yükseltilir. Sonrasında perdeye — gelir ve bir semai okur.
12. Parçada bırakılan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) mukaddime, nareke, göstermelik, Hacivat
B) muhavere, pastav, yenidünya, 
Karagöz
C) mukaddime, palanga, göstermelik, Hacivat
D) fasıl, nareke, yenidünya, Karagöz
E) muhavere, pastav, ışkırlak, Hacivat

13. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Ortaoyunu, Batılı tiyatroya en yakın Türk halk tiyatrosu dalıdır.
B) Karagöz oyununda tiplerin iki boyutlu şekillerine tasvir denir.
C) Meddahlıkta perde, sahne ve dekor yoktur.
D) Gölge oyununda doğaüstü varlıklara yer verilmemiştir.
E) Köy seyirlik oyunlarının kökeni İslamiyet öncesine dayanmaktadır.

Hacivat:
— Ne dedin Karagöz
Karagöz:
— İstakratoz.
Hacivat:
— Değil, efendim ıstakoz.
Karagöz:
— İstakratoz.
Hacivat:
— Karagöz, senin dilin dönmüyor.
Karagöz:
— Benim dilim makinalı mı?
Hacivat:
— Öyleyse, beraber heceleyelim!
Karagöz:
— Nerede geceleyelim?
14. Yukarıdaki konuşmaların geçtiği bölümün adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mukaddime
B) Fasıl
C) Muhavere
D) Hatime
E) Bitiş

Tek sanatçının rol aldığı bir oyun olup türün esası anlatmaya (tahkiye) dayanır. Hikâyesini anlatırken sesinin yanı sıra jest ve mimiklerini de etkili bir şekilde kullanan sanatçı, hitap ettiği seyirciye göre hikâyede bir takım değişiklikleri doğaçlama olarak yapar.
15. Parçada sözü edilen geleneksel Türk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kukla tiyatrosu
B) Orta oyunu
C) Gölge tiyatrosu
D) Tuluat tiyatrosu
E) Meddahlık

Karagöz'deki Hacivat'ın karşılığıdır. Oyunu başlatır, yürütür ve bitirir. Bir tür yönetmen işlevi üstlenir. Elindeki iki dilimli tahtadan şakşağı adam dövmek, kapı açmak gibi durumlar için kullanır.
16. Parçada sözü edilen orta oyunu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 
Kavuklu Arkası
B) Pişekâr
C) Kavuklu
D) Hayali
E) Şeyh Küşteri

👉 Testi pdf olarak indir!

Cevaplar

1.D  2.C  3.B  4.C  5.C  6.D  7.B  8.A  9.E  10.A  11.E  12.A  13.D  14.C  15.E  16.B

İlgili Sayfalar

👉 Geleneksel Türk Tiyatrosu

👉 Geleneksel Türk Tiyatrosu Konu Testi 1

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.