Lamii Çelebi (1473-1532)

 • Divan şairi, Nakşibendi şeyhi.
 • 1473'te Bursa'da doğdu. 
 • Asıl adı Mahmut'tur.
 • Tüm hayatını Bursa'da geçirdi.
 • Medrese tahsilinin yanında henüz genç yaşlarında tasavvufa yöneldi.
 • Hiçbir devlet görevinde bulunmadı.
 • 1532'de Bursa'da öldü.
Sanat Anlayışı
 • İranlı âlim ve şair Molla Cami'den (öl. 1492) yaptığı çevirilerle tanındı.
 • Hamse sahibidir.
 • Çevirdiği eserleri Türk kültür ve edebiyatına adapte etme konusunda oldukça başarılıdır.
 • Divan edebiyatının en çok eser veren şairlerinden biridir. 
 • Eserlerinde sanat gösterme endişesi yoktur. 
 • Eserlerinin sayısı nazım, nesir ve nazım-nesir karışık olmak üzere otuzu bulmaktadır.
Şairin on bir mesnevisi vardır:
 1. Guy u Çevgan 
 2. Salâmân u Absâl 
 3. Ferhat u Şirin 
 4. Şem ü Pervane 
 5. Vamık u Azra
 6. Veyse vü Râmîn 
 7. Mevlidü’r-Resul 
 8. Maktel-i Âl-i Resûl 
 9. Şehrengiz-i Mevâzı‛-ı Şerife-i Bursa
 10. Mehâbîb-i Dil-firîb-i Bursa 
 11. Hayretnâme
İlgili Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
 • Lamii Çelebi'nin Mesneviciliği, Bekir Belenkuyu
 • Lamii Çelebi, TDV, Günay Kut

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.