Bir Kaz Aldım Ben Karıdan

Bir kaz aldım ben karıdan
Boynu da uzun borudan
Kırk abdal kanın kurutan
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Sekizimiz odun çeker
Dokuzumuz ateş yakar
Kaz kaldırmış başın bakar
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Kaza verdik birkaç akçe
Eti kemiğinden pekçe
Ne kazan kaldı ne kepçe
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Kaz değilmiş be bu azmış
Kırk yıl Kafdağı’nı gezmiş
Kanadın kuyruğun düzmüş
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Kazı koyduk bir ocağa
Uçtu gitti bir bucağa
Bu ne haldır beh ey ağa
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Kazımın kanadı selki
Dişi koyun emmiş tilki
Nuh Nebi'den kalmış belki
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Kazımın kanadı sarı
Kemiği etinden iri
Sağlık ile satma karı!
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Kazımın kanadı ala
Var yürü git güle güle
Başımıza kalma bela
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Suyuna biz saldık bulgur
Bulgur "Allah" deyi kalgır
Be yârenler bu ne haldır!
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Kaygusuz Abdal n'idelim
Ahd ile vefa güdelim
Kaldırıp postu gidelim
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Kaygusuz Abdal

Nazım türü: şathiye

Açıklamalar

Yunus Emre’nin ilk takipçilerinden olan Kaygusuz Abdal, özellikle şathiyeleri ile tanınmıştır.
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz redifli bu şiir, çeşitli sembollerden oluşmuştur.
Tasavvufta kaz hırstır ve bönlüğün simgesidir. 
Kaz, şiirde şeyh-mürit ilişkisi içerisinde müridi simgelemektedir.
Bir başka yoruma göre de Kaygusuz, şiirdeki pişmeyen kaz ile bir türlü yola gelmeyen ve iflah olmayan nefsini anlatmıştır. Bulgur dahi kaynamaktan "Allah" demeye başlamış ancak nefsi temsil eden kaz, kırk gündür pişme aşamasına dahi gelmemiştir.

Sözcükler

karı: kadın, ihtiyar, yaşlı adam
pekçe: iyice, adamakıllı
Kafdağı: Dünyayı çepeçevre kuşattığı söylenen masal dağı
selki: İki ucu birbirine eşit olmayan; sarkık, gevşek
ala: ela
kalgır: oynar
yâren (yâran):dostlar

İlgili Sayfa

Halk Edebiyatı Örnek Metinler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.