Babürname

Babür Şah
 • Babür Şah'ın hatırat (anı) türündeki eseri.
 • Orta Asya Türkçesinin önemli mensur (düzyazı) eserlerinden biridir.
 • Babürname, hatıratın yanı sıra günlük, seyahat ve otobiyografi gibi türlere ait özellikler de gösterir.
 • Eser, Babür'ün 12 yaşında Fergana tahtına çıkışından ölümünden bir yıl öncesine kadar geçen zamanı içermektedir (1494-1529).
 • Babür'ün askerî, siyasi, edebî ve özel hayatı hakkında bilgiler içeren eser, yıllara göre bölümlenmiştir.
 • Babürname, ülkeden ülkeye yapılan yolculuk ve seferlerin anlatıldığı bölümlerde bir seyahatnameye dönüşür. Babür, gezip gördüğü yerleri eserinde tüm ayrıntılarıyla (âdetleri, doğal güzellikleri, bitki örtüsü, hayvanları..) tasvir etmiştir.
 • Kimi zamanda bir tezkireci ya da ansiklopedi yazarı gibi devrinin alimleri, şairleri, şeyhleri, musikişinasları hakkında bilgiler vermiştir.
 • Eserin birkaç yerinde hatıratından "Vekayi" olarak bahsetse de Babür, eserine doğrudan bir isim vermemiştir. Bu nedenle eser daha çok "Babürname" ya da "Vekayi" olarak anılır.
 • Babür, hatıratında sadece başarılarını değil hoş olmayan yönleri ile başarısızlıklarını da anlatmıştır.
 • Akıcı bir dille kaleme alınan eserin en değerli yanı yazarının samimiyetidir.
Babür Şah (1483-1530) 
 • Türk hükümdar, hatırat yazarı, şair, hattat.
 • Tam adı Zahirüddin Muhammed Babür'dür.
 • 14 Şubat 1483 tarihinde Fergana’da doğmuştur.
 • Babası Timur'un torunlarından Ömer Şeyh'tir.
 • Babasının ölümü üzerine henüz 12 yaşında iken Fergana tahtına oturmuştur.
 • 1526-1858 yılları arasında Hindistan'da hüküm süren Babürlüler Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır.
 • Tahtını ülkeden ülkeye taşıyan Babür Şah'ın siyasi hayatını Fergana hâkimiyeti (1494-1504), Kâbil hâkimiyeti (1504-1526) ve Hindistan hâkimiyeti (1526-1530) olmak üzere üç bölüme ayırmak mümkündür.
 • 26 Aralık 1530'da Agra’da ölmüştür.
Sanatkârlık Yönü 
 • Güzel sanatların hemen her türüyle ilgilenmiştir.
 • Divan sahibi olan Babür Şah, Ali Şir Nevai'den sonra Çağatay edebiyatının en güçlü ismidir.
 • Edebiyatın teorik yönleriyle de ilgilenmiştir.
 • Şiir anlayışında Ali Şir Nevai'nin etkisi açıktır.
 • Mübeyyen adlı eserini oğlu Kâmran Mirza’ya öğüt olarak yazmıştır. Bu didaktik eser, 2000 mısralık bir mesnevidir.
 • En önemli eseri ise daha çok Babürname olarak bilinen hatıratıdır.
Eserleri: Divan, Babürname, Aruz Risalesi, Mübeyyen, Risale-i Validiyye Tercümesi

İlgili Sayfalar 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.