1 Mart 2017 Çarşamba

Divan Edebiyatı Genel Özellikleri

 • Yüksek zümre edebiyatı, klasik Türk edebiyatı ya da saray edebiyatı olarak da bilinir. 
 • Başlangıcı 13.yüzyıl olarak kabul edilir. 
 • Özellikle Tanzimat Fermanı ile kesinleşen medeniyet değişimi ile 19.yüzyılda ömrünü tamamlamıştır.
 • Divan edebiyatı, sadece diliyle değil biçim ve içerik olarak da İslâmî bir edebiyattır. İslâmiyet’in insan, hayat ve dünya anlayışına dayanır.
 • İslâm estetiği çerçevesinde şekillenmiştir. Özellikle İran edebiyatını taklitle başlamış, sonradan asıl kimliğini kazanmıştır. 
 • Dinî eserler yanında din dışı eserler de verilmiştir.
 • Divan edebiyatı şiir ağırlıklı bir edebiyattır. Bir roman tutarındaki aşklar ya da cenkler şiirle (manzum) anlatılır. (bkz. mesnevi)
İşlenen konular:
 • Divan şiirinde daha çok sembolize edilmiş kadın, aşk, şarap, klasik aşk hikâyeleri, İran mitolojisi, tasavvuf, zamandan şikayet, Allah'a yakarma, din ve devlet büyüklerine övgü ya da felsefi düşünceler işlenmiştir. 
 • Öte yandan çok önem verilen bir konu da aşk’tır. Aşk teması hem ilahi hem de beşeri olarak ele alınır.
 • Toplumla ilgili bazı konular, genel olarak - Şeyhi'nin Harnamesi, Fuzuli'nin Şikayetnamesi gibi - şairlerin yaşamıyla ilgili sorunlar olarak çıkar karşımıza. 
Anlatım:
 • Konudan çok konunun işlenişine önem verilmiştir. Aynı konu birçok şair tarafından ele alınmış, ustaca söyleyiş temel anlayış olmuştur.
 • Düşünceler ve duygular her şair tarafından kullanılan mazmunlarla anlatılmıştır.
 • Söz ve anlam sanatları ustalık göstermenin bir ölçüsü kabul edilmiş ve sıkça kullanılmıştır.
 • Şiirlerde genel olarak konu bütünlüğü önemsenmemiştir.
Hedef kitle:
 • Divan edebiyatı sanatçıları genel olarak medreselerde öğrenim görmüş insanlardır. 
 • Divan edebiyatı öncelikle seçkinlere, okumuşlara, yönetici sınıfa hitap eden bir edebiyattır.  
Dil:
 • Arapça, Farsça ve Türkçe sözcüklerden oluşan karma bir dil kullanılmıştır. 
 • Karma bir dil olmasına karşın Osmanlıca diye de anılan bu dile Osmanlı Türkçesi denmektedir.
Ölçü (vezin):
 • Divan şiirinde aruz ölçüsü kullanılmıştır. 
 • Aruz ölçüsü, hecelerin uzun ya da kısa oluşuna dayanır.
İlgili Sayfalar 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.