Murabba

  • Sözcük anlamı dörtlü ya da dörtlük demektir.
  • Edebiyatta aynı vezinde dörder dizelik bentlerden oluşan nazım şekli. 
  • Murabbalar genellikle 4 ile 8 bent arasında değişik uzunluklarda yazılır. 
  • Her konuda murabba yazılabilir. Ancak dinî ve didaktik konular ile övgü, yergi, manzum mektup, mersiye gibi türlerde daha çok kullanılmıştır.
  • Murabba 16.yüzyılda altın çağını yaşamıştır. Bu yy.da Aşkî, Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman) ve Taşlıcalı Yahya murabbada öne çıkar.
  • Kafiye şeması: İlk bendin dört dizesi birbiriyle kafiyeli (aaaa), sonraki bentlerin son dizesi ilk bent ile kafiyeli olur (bbba).
Murabba örneği 
Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül – a
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül – a
Etsem de abestir sitem-i hâre tahammül – a
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül - a 

Ellerle o zevk etti ben âteşlere yandım – b
Çektim o kadar cevr ü cefâsın ki usandım – b
Derlerdi kabûl etmez idim şimdi inandım – b
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül - a 

Senden güzelim çâre bana kat’-ı emeldir – c
Etsen dahi ülfet demem ellerle haleldir – c
Ağyâr ile gezsen de gücenmem ki meseldir – c
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül - a 

Gördüm açılırken bu seher goncayı hâra – d
Sordum n’ola bu cevr ü cefâ bülbül-i zâra – d
Bir âh çekip hasret ile dedi ne çâre – d
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül - a 

Bîgâne-edâdır bilir ol âfeti herkes – e
Ümmîd-i visâl eyleme ondan emelin kes – e
Bîhûde yere âh u efgân eyleme Nevres – e
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül - a

İlgili Sayfalar 
Yararlanılan Kaynaklar için Kaynakça sayfasına bakınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.