Nabizâde Nazım (1862 - 1893)

Nabizade Nazım
 • Tanzimat 2.dönem hikâye ve roman yazarı.
 • İstanbul’da doğdu.  Asıl adı Ahmed Nâzım, babasının adı Nâbî’dir. 
 • Annesini hiç tanımadı, babasını da henüz mahalle mektebine devam ettiği sırada kaybetti. Bu sebeple üvey anne ve dadıların elinde büyüdü. 
 • Erkan-ı Harbiye’den 1887 yılında yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 
 • Bir müddet Mekteb-i Harbiye’de matematik hocalığı yapmış sonrasında askerlikle ilgili bazı keşif ve araştırmalar yapmak üzere Suriye’ye gönderilmiştir.
 • 1891'de yakalandığı kemik veremi nedeniyle 1893 yılında henüz 30 yaşında iken vefat etmiştir.
Edebi Yaşamı
 • Edebiyata ilgisi öğrencilik yıllarında başlamıştır. 
 • Devrin gazete ve dergilerinde Ahmet Mithat Efendi tarzında yazılar yazan Nâzım, şiire de heves etmiştir.
 • Şiirlerini Heves Ettim (1885) ve Mini Mini (1886) isimli küçük kitaplarda topladı.
 • Asıl başarısını roman ve hikâyede gösterdi.
 • Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde kendini göstermeye başlayan realist ve natüralist eğilimin temsilcilerinden biridir.
Eserleri
 • Roman: Karabibik, Zehra
 • Hikaye: Yadigârlarım, Zavallı Kız, Bir Hatıra, Sevda, Hâlâ Güzel, Haspa, Seviye-i Tesâmüh
 • Şiir: Heves Ettim, Mini Mini
Karabibik
 • Eser, kimi kaynaklarda uzun hikâye olarak geçmektedir.
 • Karabibik, köy hayatını konu eden ilk romandır.
 • Antalya'nın Kaş İlçesine bağlı Beymelik köyünde geçen eser, kızıyla yaşayan bir çiftçinin günlük yaşamını ele almaktadır.
 • Eser, Akdeniz köylerinin 19.yüzyıldaki yaşamı hakkında ipuçları da içermektedir.  
 • Eserde roman kişileri yöre ağzıyla konuşturulmuştur.
 • Eser realist-natüralist özellikler gösterir.
Zehra
 • Eserde, Zehra adındaki güzel bir kadının kocasını elinden kaptırma korkusu ile kıskançlığın pençesine yakalanışı işlenir.
 • Tanzimat Edebiyatının ikinci dönem ürünü olan eser karakterlerinin çok yönlü ele alınışı ile kendinden önceki romanlardan ayrılır. 
 • Eser kıskançlık teması üzerine yazılmıştır. 
 • Yazar, çevre tasvirlerinde ve kahramanlarını çevrelerine uygun işleme konusunda dönemine göre başarılıdır. Bu açılardan roman natüralizmden izler taşır.
 İlgili Sayfalar
👉 Zehra (Geniş Özet)

👉 Karabibik (Geniş Özet) 

👉 Tanzimat 2. Dönem Genel Özellikleri 
Yararlanılan Kaynaklar
 • Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Nihat Sami Banarlı
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Nabizâde Nazım Maddesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.