Mehmet Fuat Köprülü (1890 - 1966)

Fuat Köprülü
 • Ordinaryüs profesör, edebiyat tarihçisi, siyaset ve devlet adamı.
 • 1890'da İstanbul'da doğdu.
 • 17.asırda Osmanlı İmparatorluğuna parlak bir devir yaşatmış olan Köprülüler sülalesine mensuptur. 
 • 1907'de Mercan İdadisinden mezun oldu. Üç yıl okuduğu Mekteb-i Hukuku terk ederek kendi kendini yetiştirmeyi uygun buldu. Evindeki zengin kütüphaneden yararlanarak tarih ve edebiyat okudu. Özel derslerle Fransızcasını ilerletti.
 • 1909'da Fecriati topluluğuna girdi. Bu sıralarda Servetifünun dergisinde şiirleri ile edebi sorunlara dair yazıları çıktı.
 • 1910'dan itibaren üç yıl boyunca İstanbul'da çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı.
 • İlk zamanlar "Yeni Lisan" hareketini dile müdahale olarak görerek eleştirdi. Ziya Gökalp’in etkisiyle Milli Edebiyat Akımını desteklemeye başladı.
 • Bu tarihten sonra şiirlerinde aruz yerine heceyi tercih eden Köprülü, yazdığı şiirlerin dilinde de sadeleşmeye gitti.
 • Üniversite hocalığı sonrasında şiirden uzaklaşacaktır. 
 • 1913'te Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Türk Edebiyatı müderrisliğine atandı.
 • Üniversitedeki çalışmalarıyla Türk edebiyatı ile ilgili araştırmaları modern ve ilmi metotlara bağlamayı başardı. Başka bir ifade ile Fuat Köprülü modern edebiyat tarihçiliğinin ülkemizdeki kurucusudur.
 • Türk edebiyatını başlangıçtan 20.yüzyıla kadar ilk defa bir bütün halinde inceleyip meydana çıkaran odur.
 • 1919'da ilk büyük ilmî eseri "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar" yayımlandı.
 • 1933'te ordinaryüs profesörlüğe yükseldi.
 • Dünyanın önde gelen birçok üniversitesinde konferans ve seminerler verdi.
 • 1935'te Kars milletvekili olarak Meclise giren Köprülü 1943'e kadar İstanbul ve Ankara Üniversitelerindeki derslerine devam etti.
 • 1945'te Demokrat Partinin kurucuları arasında yer aldı. 1950'de Demokrat Partinin iktidara gelmesinden sonra iki defa Dışişleri Bakanı oldu.
 • 1957'de partisinden istifa etti. 27 Mayıs Askerî Darbesi (1960) sonrasında tutuklanarak Yassıada'ya gönderildi. Dört ay tutuklu olarak kaldıktan sonra beraat etti. 
 • 1965 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında iyileşemeyerek 28 Haziran 1966'da öldü.
Özet Anlatım
 • Türk edebiyatına daha çok "edebiyat tarihçisi" olarak hizmet etti.
 • Edebiyata Fecriati ile başladı.
 • Daha sonra Milli Edebiyata dahil oldu.
 • Dilini sadeleştirerek şiirlerini hece ölçüsüyle yazmaya başladı.
 • Akademik çalışmaları nedeniyle şiirden uzaklaştı.
 • Modern edebiyat tarihçiliğinin ülkemizdeki kurucusudur.
 • Türk edebiyatını ilk defa bir bütün halinde inceleyip meydana çıkaran odur.
Önemli Eserleri  
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarihi, Türk Saz Şairleri Antolojisi, Türk Saz Şairleri (I-IV), Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar, Nasreddin Hoca, Erzurumlu Emrah, Gevheri, Erzurumlu Emrah...
İlgili Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
 • Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Kenan Akyüz
 • TDV İslam Ansiklopedisi, M.Fuat Köprülü Maddesi, Ömer Faruk Akün 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.