14 Temmuz 2019 Pazar

Eylem (Fiil)

 • İş, oluş ve durum bildiren sözcüklerdir.
 • Eylemler; varlıkların yaptıkları işi, bulundukları durumu ya da varlığın kendisinde oluşan değişikliği anlatır.
 • Eylemler kısa çizgiyle gösterilir: al-, bak-, coş-, dur-, eğ-, gel-, gör-, kork-, sev-, şaş-, tut-, yaz-; attır-, sula-, korkut-... 
 • Eylemler temel anlam özelliklerine göre üç bölümde incelenir: kılış, oluş ve durum eylemleri.
Kılış Eylemleri:
 • Öznenin yaptığı işi ve hareketi bildiren bu tür eylemlerde, eylem anlamı belirgindir.
 • İş ya da hareketin, öznenin etkisiyle gerçekleştiğini anlatan bu eylemlerin çoğu nesne alır.
 • Kılış eylemlerine örnekler: yaz-, taşı-, atla-, koş-, gel-, al-, ver-, çek-, iç-...
Oluş Eylemleri:
 • Öznedeki değişimin bir süreç içinde, aşamalı bir biçimde meydana geldiğini anlatan eylemlerdir.
 • Bu değişimde öznenin doğrudan etkisi yoktur.
 • Bu eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde nesne yoktur.
 • Oluş eylemlerine örnekler: uza-, büyü-, gevşe-, bayatla-, sarar-, sol-, geliş-...
Durum Eylemleri
 • Eylem anlamı belirgin değildir.
 • Öznelerin içinde bulunduğu durumu bildirir.
 • Bu eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde de nesne yoktur.
 • Durum eylemlerine örnekler: uyu-, otur-, dur-, sus-, bulun-, yat-...
Çekimli Eylem Nedir?
 • Eylemler cümlede çekimli halde bulunur.
 • Eylemin çekimli olması, kip ve şahıs eki alması demektir.
 • Çekimli eylemler, cümlede yüklem görevindedir.
Eylem Çekim Ekleri Nelerdir?
1. Kip Ekleri
2. Şahıs Ekleri
3. Olumsuzluk Eki
4. Soru Eki
5. Ek Eylem
1. Kip Ekleri
 • Eylemler, zaman ve anlam özelliklerine göre değişik biçimlere girer. 
 • Bu biçimlerin her birine kip denir. 
 • Eylem çekimi sırasında, tek kip ekiyle çekime giren eylemlere "basit zamanlı eylemler" denir. 
 • Bu kiplerden beşi haber kipi, dördü de dilek kipidir: 

  Haber Kipleri
1. Görülen Geçmiş Zaman Kipi: -di (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü)
2. Duyulan (Öğrenilen) Geçmiş Zaman Kipi: -miş (-mış, -miş, -muş, -müş)
3. Şimdiki Zaman Kipi: -(i)yor
4. Gelecek Zaman Kipi: -ecek (-acak, -ecek)
5. Geniş Zaman Kipi: -r, -er, -ir, -z (-ar, -er; -ır, -ir, -ur, -ür)
Dilek Kipi Ekleri
1. Gereklilik Kipi: -meli (-malı, -meli)
2. Dilek-Şart Kipi: -se (-sa, -se)
3. İstek Kipi: -e (-a, -e)
4. Emir Kipi: Kip eki yoktur.
2. Şahıs (Kişi) Ekleri
 • Eylemleri yapan ya da yapılışında yer alan varlıktır.
 • Eylemde kişi, kip eklerinden sonra getirilen eklerle belirlenir. 
 • Eylemlerde üç kişi vardır: birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi. Bunlar tekil ya da çoğul olabilir. 
3. Olumsuzluk Eki (-ma,-me)
 • Olumsuzluk eki ünlü uyumuna göre -ma ya da -me'dir: 
 • Bütün eylemler olumludur, bir işin yapıldığını, olduğunu bildirir. 
 • İşin, eylemin yapılmadığını, olmadığını bildirmek için eylem kök ya da gövdelerine olumsuzluk eki getirilir:  gelmedi, almamış, bilmiyor...
4. Soru Eki 
 • Soru eki olan "mı, mi, mu, mü" gelenekleşmiş olarak yazılır.
 • Soru eki hem isim hem de eylem çekim ekidir.
5. Ek Eylem
 • Hem isim hem eylem çekim ekidir. (bk.isim çekim ekleri)
 • Basit çekimli eylemlere gelerek onları birleşik zaman çekimine sokan eklerdir.
 • Birleşik zamanlı eylemlerde birinci ek, basit zaman eki; ikincisi birleşik zaman ekidir. 
 • Bu eylemler ikinci kip ekine göre adlandırılır. 
 • İşte bu ikinci kip, ek eylemdir ve üç biçimi vardır: 

 • I. Hikaye (-idi)
  II. Rivayet (-imiş)
  III. Şart (-ise)

İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.