Gazel

Âşık olana ışk odından nişân gerek 
Bagrı kebâb gözlerinin yaşı kan gerek 

Yârı diyen gerek kim ola gayrden beri
Cânânı isteyen kişiye terk-i cân gerek 

Cevre kıla tahammül iden yârı arzû 
Sabr ide hâre her kim ana gül-sitân gerek

Şem ü safâdur ol sanem ana irişmege 
Pervâne bigi yanmaga tâb ü tüvân gerek 

Sinün yüzün görene ne hâcet likâ-yı hûr 
Kapunda yir bulana ne bâg-ı cinân gerek 

Gonca-lebünden isder-idüm söz açam veli 
Ol râz-ı nâzüki bilürem kim nihân gerek  

Anun-çun Ahmedî heves ider lebüne kim 
Dil hastadur ana şeker-i nâr-dân gerek


Günümüz Türkçesi

1. Beyit

Âşık olana ışk odından nişân gerek 
Bagrı kebâb gözlerinin yaşı kan gerek 

ışk: aşk
od: ateş
nişan: iz, belirti

Âşık olana aşk ateşinden iz gerek; (aşığın) bağrının yanık, gözlerinin yaşının da kanlı olması gerek.

2. Beyit

Yârı diyen gerek kim ola gayrden beri
Cânânı isteyen kişiye terk-i cân gerek 

yâr: sevgili
kim: ki
gayr: ayrı, başka, özge
canan: sevgili

Sevgili, sözü edenin başka şeylerden kurtulmuş olması gerekir; (çünkü) sevgiliyi isteyen kişiye canını terk etmek düşer.

3. Beyit

Cevre kıla tahammül iden yârı arzû 
Sabr ide hâre her kim ana gül-sitân gerek

cevr: haksızlık, eziyet
hâr: diken
gül-sitan: gülistan, gül bahçesi

Sevgiliyi arzu eden eziyete katlanmalı, kendine gül bahçesi gereken de dikene sabretmelidir.

4. Beyit

Şem ü safâdur ol sanem ana irişmege 
Pervâne bigi yanmaga tâb ü tüvân gerek 

şem: mum
safâ: gönül şenliği, sefa
ol: o
sanem: put
ana: ona
bigi: gibi
tâb ü tüvân: güç kuvvet

O put kadar güzel bir sefa mumudur, pervane gibi yanarak ona erişmek için güç kuvvet gerekir.

5. Beyit

Sinün yüzün görene ne hâcet likâ-yı hûr 
Kapunda yir bulana ne bâg-ı cinân gerek 

hâcet: gereklilik
likâ-yı hûr: peri yüzlü, güzel
cinan: cennetler
bâg: bağ, bahçe

Seni yüzünü gören için hurilerin yüzüne gerek var mı, kapında yer bulana cennet bahçeleri mi gerekir.

6. Beyit

Gonca-lebünden isder-idüm söz açam veli 
Ol râz-ı nâzüki bilürem kim nihân gerek  

leb: dudak
râz: gizli, sır
nihân: gizli

Gonca dudağından söz açmak isterdim ama, o nazik sırrı bilirim ki gizli kalması gerekir.

7. Beyit

Anun-çun Ahmedî heves ider lebüne kim 
Dil hastadur ana şeker-i nâr-dân gerek

dil: gönül
nâr-dân: nar taneleri

Ahmedi gönül hastası olduğu için dudağına heves eder, çünkü ona nar şekeri (kırmızı dudak) gerekir.

İlgili Sayfalar

Ahmedi
Divan Şiiri Örnekleri
Divan Şiiri 13 ve 14.yy. Şairleri

2 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.