6 Eylül 2019 Cuma

Gazel

Sen var iken hüsn iline hiç kimse sultân olmasun
Devrân senündür çün bu gün ayruk kişi hân olmasun

Cândan azizsin sen bana cânlar feda olsun sana
Sensin hayâtum hâsılı sensüz bana cân olmasun

İncü dişün lâl-i lebün genc-i saâdetdür yiter
Kân içre gevher bitmesün lâ'l-i Bedahşân olmasun

İy alnı ay yüzi güneş sensüz cihânda bir nefes
Şems ile Zühre doğmasun hem mâh-ı tâbân olmasun

Bin cân esir olsun her dem perişân zülfüne
Dek yol perişân hâtırun bizden perişân olmasun

Ahmet Dâi


Günümüz Türkçesi

1.Beyit

Sen var iken hüsn iline hiç kimse sultân olmasun
Devrân senündür çün bu gün ayruk kişi hân olmasun


hüsn: güzellik
ayruk: başkası

Sen varken güzellik iline hiç kimse sultan olmasın. Çünkü bugün devran senindir, başkası hân olmasın.

2. Beyit

Cândan azizsin sen bana cânlar feda olsun sana
Sensin hayâtum hâsılı sensüz bana cân olmasun

Sen bana canımdan azizsin, sana canlar feda olsun. Yaşamımın varlık nedeni sensin, sensiz bana can olmasın.


3. Beyit

İncü dişün lâl-i lebün genc-i saâdetdür yiter
Kân içre gevher bitmesün lâ'l-i Bedahşân olmasun

leb: dudak
genc: hazine
gevher: cevher, kıymetli taş
kân: maden ocağı
Bedahşân: Tacikistan'da dağlık bir bölgenin adı  
lâ'l-i Bedahşân: Bedahşan yakutu
bit (mek): çıkmak, yetişmek

İnci dişin, kırmızı dudağın mutluluk hazinesi olarak bana yeter. Artık bundan sonra maden içinde kıymetli taş olmasın.

4. Beyit

İy alnı ay yüzi güneş sensüz cihânda bir nefes
Şems ile Zühre doğmasun hem mâh-ı tâbân olmasun

şems: güneş
mâh-ı tâbân: parlak ay

Ey alnı ay, yüzü güneş, sensiz cihanda bir nefes (almak mümkün olmasın), Güneş ile Zühre doğmasın ve parlak ay olmasın.

5. Beyit

Bin cân esir olsun her dem perişân zülfüne
Dek yol perişân hâtırun bizden perişân olmasun

dem: an
perişân: dağınık, karışık
zülf: yüzün iki yanından sarkan saç lülesi, sevgilinin saçı

Her an perişan saçına bin can tutsak olsun. Tek şu peri gibi güzel bizden perişan olmasın.

İlgili Sayfalar

Gazel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.