Gazel

Dost bî-pervâ, felek bî-rahm, devrân bî-sükûn
Dert çok, hem-dert yok, düşman kavî, tâlih zebûn

Sâye-i ümmid zâ'il, âfitâb-i şevk germ
Rütbe-i idbâr âli paye-i tedbîr dûn

Akl dûn-himmet sadâ-yı tane yer yerden bülend
Baht kem, şefkât belâ-yı aşk gün günden füzûn

Ben garib ü râh-ı mülk-i vasl pür teşvîş ü mekr
Ben harîf-i sade-levh ü dehr pür nakş-i füsûn

Çehre-i zerdin Fuzuli'nin tutuptur eşk-i âl
Gör ana ne rengler geçmiş sipihr-i nil-gûn

Fuzuli


Günümüz Türkçesi

1.Beyit

Dost ilgisiz, felek acımasız, zaman geçici ve kancık. (Buna karşılık) dert çok, dert ortağı yok, düşman güçlü, baht güçsüz...

2.Beyit

Kaybolmuş umudun gölgesi bile; arzuların güneşi yakıcı mı yakıcı... Düşkünlüğün mertebesi yüksek; tedbirinse mevkisi alçak...

3.Beyit

Aşağılık ve küçük şeylere takılı kalmış akıl ve kınama sesleri yükselmekte orada burada... Kalmamış talihte şefkat, artmakta günden güne belası aşkın.

4.Beyit

Gurbetlerde garip düştüm ben; yoluysa hile kargaşayla dolu kavuşma yurdunun. Ben bir saf gönüllü, felekte ise işvenin binbir türlüsü.

5.Beyit

Sarı yüzünü kızıl gözyaşları kaplamış Fuzuli'nin. Meğer gök renkli felek ona ne renkler geçmiş (ne hileler yapmış, ne oyunlar oynamış)

İlgili Sayfalar

Gazel
Fuzuli

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.