Küçük Ünlü Uyumu

 • Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu olarak da bilinir.
 • Bu uyum ancak Türkiye Türkçesinde görülen bir uyumdur. Eski Anadolu Türkçesinde böyle bir uyum yoktur.
 • Bu nedenle daha çok Küçük Ünlü Uyumu olarak anılır.
Ön Bilgi
 • Düz Ünlüler: a, e, ı, i
 • Yuvarlak Ünlüler: o, ö, u, ü
 • Düz-geniş: a,e
 • Dar-yuvarlak: u,ü
Düzlük Yuvarlaklık Uyumuna Göre:
a, e, ı, i ➜ a, e, ı, i
 • Düz ünlüyü düz ünlü takip eder.
 • Ör: anlaşmalı, bilek, çilek, ısırmak, ılıklaşmak, kayıkçı, seslenmek, yeşil vb.
o, ö, u, ü ➜ a, e, u, ü
 • Bir sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak bir ünlü (o, ö, u, ü) varsa onu takip eden hecelerde dar-yuvarlak (u, ü) ya da düz-geniş (a, e) gelir.
 • Bu uyuma göre Türkçede "o, ö" ünlüleri sadece ilk hecede bulunur.
 • Ör: boyunduruk, börekçi, çocuk, güreşmek, ocakçı, odun, özlemek, sürmek, vurmak, yoklamak, yorgunluk, yumurta, yüreksiz vb.
Uyarılar
 • Bir sözcük Küçük Ünlü Uyumuna göre incelenirken ünlülere sırayla bakılmalıdır: o-da-cı (yuvarlak-düz-geniş, düz) Buna göre "odacı" sözcüğü Küçük Ünlü Uyumuna uyar.
 • Türkçede ekler, eklendiği sözcüğün son hecesine uyar: yaz-, gel-di, sor-du, gör-; say-, ver-gi, sor-gu, gör-gü; sat-ıcı, ver-ici, kur-ucu, gör-ücü vb.
 • Şimdiki zaman kip eki olan "- yor" düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırıdır.
Uygulama
 • sa-man (düz, düz): uyar
 • se-pet-çi (düz, düz, düz): uyar
 • kü-rek (yuvarlak, düz-geniş): uyar
 • si-li-kon (düz, düz, yuvarlak): uymaz
 • de-kont (düz, yuvarlak): uymaz
 • te-le-fon (düz, düz, yuvarlak): uymaz
 • ku-lak (yuvarlak, düz-geniş): uyar
 • ko-lay-cı-lık (yuvarlak, düz-geniş, düz, düz): uyar
 • kon-trol (yuvarlak, yuvarlak-geniş): uymaz
 • sa-lon (düz, yuvarlak): uymaz
 • a-bo-ne (düz, yuvarlak, düz): uymaz
 • or-man-cı (yuvarlak, düz-geniş, düz): uyar
Bilinmesi Gerekenler
 • Küçük ünlü uyumuna uymayan sözcükler büyük bir ihtimalle dilimize başka dillerden gelip yerleşmiş, alıntı sözcüklerdir: horoz, doktor, alkol, polis, koro, radyo, kablo, teknoloji...
 • Küçük ünlü uyumuna aykırı Türkçe kelimeler de vardır: avuç, avurt, çamur, kabuk, kavuk, kavun, kavurmak, kavuşmak, savurmak, yağmur vb.
İlgili Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.