Münazara

 • Bir konuya ait karşıt görüşleri savunan iki grubun dinleyiciler ve jüri önünde yaptığı tartışmadır.
 • Münazara bir fikir egzersizidir. 
 • Münazara daha çok orta dereceli okullarda düzenlenen eğitim amaçlı bir tartışma türüdür.
 • Diğer tartışma türlerinden farklı olarak yarışma şeklinde kurgulanır.
 • Münazarada hangi tezin daha doğru olduğu önemli değildir. Önemli olan tezin savunmasıdır. Tezini daha doğru ve etkili savunan grup münazarayı kazanır.
 • Münazarada süre genelde 60 - 75 dakikayı aşmayacak şekilde düzenlenir. 
Münazarada Konu Seçimi
 • Konu hayatın gerçeklerine uygun olmalı 
 • Tez ve antitez özelliğine sahip olmalı
 • Öğrencilerin ilgisini çekecek türden olmalı 
 • Öğrencilerin yaşına ve öğrenim düzeylerine uygun olmalı 
 • Konuyla ilgili kaynaklara kolay ulaşabilmeli
 • Soyut olmamalı
Hazırlık ve Münazara
 • Münazaranın konusu ve savunacakları tez, gruplara önceden bildirilir ve hazırlanabilmeleri için süre verilir. 
 • Münazarada, gruplar üç veya dört kişiden oluşur. 
 • Grup üyeleri aralarından birini başkan olarak seçer. 
 • Grup başkanlarının öncülüğünde iş bölümü yapılır.
 • Bu aşamada tezle ilgili kaynak araştırması yapılır. Toplanan bilgiler sıraya konularak düzenlenir.
 • Daha sonra münazara metni hazırlanır. Münazara metni, bir mantık çerçevesinde karşı tarafın tezini çürütecek şekilde yazılır.
 • Jüri başkanı, jüri üyelerini ve grup temsilcilerini tek tek dinleyicilere tanıtır. 
 • Jüri başkanı, münazaranın sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Gerekirse konuşmacılara münazara kurallarını hatırlatır ve uyarılarda bulunur. 
 • Daha sonra jüri başkanı, hangi ekibin söze önce başlayacağını kura ile belirleyerek münazarayı başlatır.
 • Konuşmacılara genelde on - on beş dakikalık süre verilir.
 • İlk konuşmacılar konuya genel bir giriş yaparak grubun tezlerini ortaya koyar. 
 • Münazarada karşı tarafın konuşmaları dikkatli dinlenmeli. Konuşmaların eksik ve açık noktaları da not alınarak konuşma sırası geldiğinde bunlar kullanılmalıdır.
 • Karşı tezle ilgili asıl eleştiriyi ise konuşmalardan sonra grup başkanları yapar.
Temel İlkeler
 • Konuşmalar, inandırıcı ve etkileyici olmalı 
 • Kullanılan dil yalın, akıcı ve açık olmalı
 • Demagojiden uzak durulmalı
 • Yapılan eleştiriler hoşgörüyle karşılanmalı
Değerlendirme
 • Jürinin görevi, hangi ekibin, fikrini daha başarılı savunduğunu tespit etmektir. 
 • Jüri üyeleri münazaradan önce toplanarak bir başkan seçer. 
 • Jüri daha sonra konuşmaların değerlendirilmesinde nasıl bir yol izleneceğini kararlaştırır. 
 • Jüri üyeleri her konuşmacıya 100 üzerinden puan verir. Ekip sözcüleri ikişer kez konuşacakları için, jüri üyelerinden iki kez puan alırlar. 
 • Jüri, değerlendirmesini bir tutanakla belirleyerek kazanan tarafı ilân eder. 
Jüri üyeleri, konuşmacıları genelde şu ölçütlere göre değerlendirir:
 • Karşı tezin çürütülmesi
 • Konuya hakimiyet ve inandırıcılık
 • Doğru ve etkili konuşma (vurgu, tonlama, telaffuz)
 • Zamanı verimli kullanma
 • Konuşmada yeni buluş ve özgün düşüncelere yer verme
Münazaranın Amaçları
 • Okumaya ve araştırmaya özendirmek
 • Konuşma yeteneklerini geliştirmek
 • Öğrencilere inandıkları bir düşünceyi özgürce savunma şansı vermek
 • Eleştirel bakış açısı kazandırmak
 • Hoşgörü kültürü kazandırmak
 • Grup çalışması konusunda tecrübe kazandırmak
 • Türkçeyi güzel ve etkili kullanmaya özendirmek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.