20 Ekim 2019 Pazar

Doksan Beşe Doğru

Bir devr-i şeâmet, yine çiğnendi yeminler;
Çiğnendi, yazık, milletin ümmid-i bülendi!
Kânun diye topraklara sürtüldü cebinler,
Kânun diye, kânun diye, kânun tepelendi...
Beyhûde figanlar yine, beyhûde eninler!

Eyvâh! Otuz üç yıl o zehir giryeleriyle,
Hüsranları, buhranları, ehvâli, melâli,
Âmâl ü devâhisi ve sulh ü zaferiyle
Bir sel gibi akmış, mütevekkil, mütehâli...
Yazsın bunu târih-i iber hatt-ı zeriyle!

Ey bir dem-i rüya gibi geçmiş kara günler,
Bir lahza edin seyr-i cahiminizi tekrar;
Dönsün bize mâzi, o derin nazra-i muğber...
Heyhât! Otuz üç yıl, otuz üç yıl bütün ekdâr;
Heyhât... Ne bir ders ne bir fikr-i mukarrer!

Silmez fakat elvâhını târih-i müânnid;
Doksan beşi aç, gölgesi bir tâc-i harisin
Saklar mütelâşi, mütereddid, mütemerrid
Evza-ı şeb-engizini bir bûm-i habîsin;
Hâlâ o vesâvis, o desâyis, o mefâsid!

Hâlâ o şebin zeyl-i temâdisi bu izlâm;

Hâlâ o cehâlet, o tecâhül ve o techil;
Hâlâ vatanın hissesi bir tûde-i âlâm;
Hâlâ düşünen başlara hep lâtme-i tenkîl,
Hâlâ sırıtan dişlere hep lokma-i in'âm!

Hâlâ tarafiyyet, hasebiyyet, nesebiyyet;
Hâlâ "Bu senindir, be benim!" kısmeti câri;
Hâlâ gazab altında hakikatle hamiyyet...
Hep dünkü terennüm, sayıdan saygıdan âri;
Son nağmesi yalnız: Yaşasın sevgili millet!

Millet yaşamaz, hakka tahassürle solurken
Sussun diye vicdanına yumruklar inerse;
Millet yaşamaz, Meclisi müstahkar olurken
İğfâl ile tehdid ile titrer ve sinerse;
Millet yaşamaz, maşer-i millet boğulurken

Kanun diyoruz, nerde o mescûd-i muhayyel?
Düşman diyoruz, nerde bu? Haricde mi, biz mi?
Hürriyetimiz var diyoruz, şanlı, mübeccel;
Düşman bize kanun mu ya hürriyetimiz mi?
Bir hamlede biz bunları kahrettik en evvel

Bir hamle-i mahmum-i tegallüble değiştik
Hürriyeti şahsiyyete, kanunu gurûra;
Heyhât! Otuz üç yıl geri düştük ve bu mühlik
Yoldan şu nedâmetli ve gafletli mürûra
Bî-şüphe o hummâ-yı cünûn oldu muharrik

Ey millete bir sille olan darbe-i münker!
Ey hürmet-i kanunu tepen sadme-i bidad!
Milliyeti, kanunu mukaddes tanıyan her
Vicdan seni iânetle mezelletle eder yâd...
Düşsüz sana - meyyal-i tahakküm - eğilen ser
Kopsun seni - bir hak diye - alkışlayan eller!

Tevfik Fikret


İlgili Sayfalar

Yağmur Şiiri
Yağmur Şiiri (Günümüz Türkçesi)
Sis (Günümüz Türkçesi)
Balıkçılar
Promete
Rücu ve Günümüz Türkçesi
Haluk'un Amentüsü
Millet Şarkısı
Han-ı Yağma
Ferda Şiiri
Ferda Şiiri (Günümüz Türkçesi)

Tarih-i Kadim'e Zeyl (Günümüz Türkçesi) (yeni)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.