Gazel

Nâzenîn bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi
Geldi geçdi tuymaduk bir kuş konup uçmış gibi

Nice geçdi bilmedük bu rûzgâr önden sona
Eyle tut şimdi bize bir yil esüp geçmiş gibi

Niceler geldi bu mülke gitdi vü göçdi girü
Şöyle kim bir kârban bir dem konup göçmüş gibi

İşbu dünyâya gelenler bir dem eğlenmediler
Hânümânın dökdi gitdi yağıdan kaçmış gibi

Sinlere var kim bilesin bu halâyık neydüğin
Sanasın kim bir ekindür Azrâil biçmiş gibi

Bahtludur şol kişi kim dünyede adı kala
Ölmedi diri durur âb-ı hayât içmiş gibi

Bu ömür ser-mâyesin olmaz yire harc eyledün
Şöyle ki bir key delü nakdin suya saçmış gibi

İy Âşık sen ömrüni Hak ışkına sarf eylegil
Tâ iresin hazrete bir göz yumup açmış gibi


Âşık Paşa

Günümüz Türkçesi

I.Bu nazlı ömrümüz bir göz yumup açmış, bir kuş konup uçmuş gibi gelip geçti, duymadık.
II. Bu zaman baştan sona nasıl geçti, anlamadık; şimdi bize bir yel esip geçmiş gibi farz et.
III. Bir kervan bir an konup göçmüş gibi, bu dünyaya birçok kişi gelip gitti ve tekrar göçtü.
IV. Bu dünyaya gelenler bir an durup dinlenmediler, düşmandan kaçmış gibi evlerini terk edip gittiler.
V. Mezarlara gidersen bu yaratıklara ne olduğunu anlarsın, sanki Azrail’in biçtiği bir ekindir.
VI. Dünyada adı kalan bahtlı kişidir, abıhayat içmiş gibi canlıdır, ölmemiştir.
VII. Bir zırdeli parasını suya saçmış gibi, bu ömür sermayesini boş yere harcadın.
VIII. Ey Âşık, sen ömrünü Tanrı aşkına sarf eyle ki, bir göz yumup açmış gibi huzuruna ulaşasın.


İlgili Sayfa

Aşık Paşa 
Divan Şiiri Örnekleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.