Nabizâde Nazım (1862 - 1893)

Nabizade Nazım
 • Tanzimat 2.dönem hikâye ve roman yazarı.
 • İstanbul’da doğdu.  Asıl adı Ahmed Nâzım, babasının adı Nâbî’dir. 
 • Annesini hiç tanımadı, babasını da henüz mahalle mektebine devam ettiği sırada kaybetti. Bu sebeple üvey anne ve dadıların elinde büyüdü. 
 • Erkan-ı Harbiye’den 1887 yılında yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 
 • Bir müddet Mekteb-i Harbiye’de matematik hocalığı yapmış sonrasında askerlikle ilgili bazı keşif ve araştırmalar yapmak üzere Suriye’ye gönderilmiştir.
 • 1891'de yakalandığı kemik veremi nedeniyle 1893 yılında henüz 30 yaşında iken vefat etmiştir.
Edebi Yaşamı
 • Edebiyata ilgisi öğrencilik yıllarında başlamıştır. 
 • Devrin gazete ve dergilerinde Ahmet Mithat Efendi tarzında yazılar yazan Nâzım, şiire de heves etmiştir.
 • Şiirlerini Heves Ettim (1885) ve Mini Mini (1886) isimli küçük kitaplarda topladı.
 • Asıl başarısını roman ve hikâyede gösterdi.
 • Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde kendini göstermeye başlayan realist ve natüralist eğilimin temsilcilerinden biridir.
Eserleri
 • Roman: Karabibik, Zehra
 • Hikaye: Yadigârlarım, Zavallı Kız, Bir Hatıra, Sevda, Hâlâ Güzel, Haspa, Seviye-i Tesâmüh
 • Şiir: Heves Ettim, Mini Mini
Karabibik
 • Eser, kimi kaynaklarda uzun hikâye olarak geçmektedir.
 • Karabibik, köy hayatını konu eden ilk romandır.
 • Antalya'nın Kaş İlçesine bağlı Beymelik köyünde geçen eser, kızıyla yaşayan bir çiftçinin günlük yaşamını ele almaktadır.
 • Eser, Akdeniz köylerinin 19.yüzyıldaki yaşamı hakkında ipuçları da içermektedir.  
 • Eserde roman kişileri yöre ağzıyla konuşturulmuştur.
 • Eser realist-natüralist özellikler gösterir.
Zehra
 • Eserde, Zehra adındaki güzel bir kadının kocasını elinden kaptırma korkusu ile kıskançlığın pençesine yakalanışı işlenir.
 • Tanzimat Edebiyatının ikinci dönem ürünü olan eser karakterlerinin çok yönlü ele alınışı ile kendinden önceki romanlardan ayrılır. 
 • Eser kıskançlık teması üzerine yazılmıştır. 
 • Yazar, çevre tasvirlerinde ve kahramanlarını çevrelerine uygun işleme konusunda dönemine göre başarılıdır. Bu açılardan roman ilk natüralist roman ya da roman denemesi olarak kabul edilmektedir.
 İlgili Sayfalar
👉 Zehra (Geniş Özet)

👉 Karabibik (Geniş Özet) 

👉 Tanzimat 2. Dönem Genel Özellikleri 
Yararlanılan Kaynaklar
 • Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Nihat Sami Banarlı
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Nabizâde Nazım Maddesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.