Vaveyla

Feminin rengi aks edip tenine
Yeni açmış güle misâl olmuş
İnitâfıyla bak ne âl olmuş
Serv-i sîmîn safâlı gerdenine
O letâfetle ol nihâl-i revân
Giriyor göz yumunca rüyâma
Benziyor aynı, kendi hülyâma
Bu tasavvur dokundu sevdâma
Âh böyle gezer mi hiç cânân?
Gül değil arkasında kanlı kefen
Sen misin? Sen misin? Garîb vatan!

Bu güzellikte hiç bu çağında
Yakışır mıydı boynuna o kefen?
Cisminin her mesâmı yâre iken
Tuttun evlâdını kucağında.
Sen gidersen bizi kalır sanma
Şühedân oldu mevt ile handân
Sağ kalanlar durur mu hiç giryân
Tende yaştan ziyadedir al kan
Söyleyen söylesin sen aldanma
Sen gidersen bütün helak oluruz
Koynuna cân atar da hâk oluruz

Git vatan! Kâbe’de siyâha bürün
Bir kolun Ravza-i Nebî’ye uzat
Birini Kerbelâ'da Meşhed’e at
Kâinâta o heyetinle görün!
O temâşâya Hakk da âşık olur
Göze bir âlem eyliyor izhâr
Ki cihândan büyük letâfeti var
O letâfet olunsa ger inkâr
Mezhebimce demek muvâfık olur:
Aç vatan göğsünü İlah’ına aç!
Şühedânı çıkar da ortaya saç!

De ki yâ Rab! Bu Hüseyn’indir
Şu mübârek Habîb-i Zî-şân’ın
Şu kefensiz yatan Şehîdânın
Kimi Bedr’in kimi Huneyn’indir
Tazelensin mi kanlı yâreleri?
Mey dökülsün mü kabr-i Ashâb’a?
Yakışır mı sanem bu mihrâba?
Haç mı konsun bedel şu mîzâba?
Dîninin kalmasın mı bir eseri?
Âdem evlâdı birtakım câni
Senden alsın mı sâr-i şeytânî?


Namık Kemal

İlgili Sayfalar

Namık Kemal

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.