Hüseyin Nihal Atsız (1905 - 1975)

Nihal Atsız
 • Türkçü-Turancı yazar, tarihçi ve öğretmen.
 • 12 Ocak 1905’te İstanbul’da doğdu.
 • 1922’de Askerî Tıbbiyeye girdi, disiplin cezası nedeniyle üçüncü sınıfta iken okuldan çıkarıldı. 1930’da Yüksek Muallim Mektebinden mezun oldu.
 • Fuat Köprülü tarafından Türkiyat Enstitüsüne asistan olarak alındı (1931). Asistanlığa girişinden kısa bir süre sonra çıkarmaya başladığı Atsız Mecmua'daki milliyetçi yazıları ile kısa zamanda tanındı. Reşit Galip'in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde üniversitedeki görevine son verildi (1933).
 • Sonrasında öğretmen olarak çalışmaya başladı. Edirne Lisesi edebiyat öğretmeni iken Orhun adıyla bir dergi çıkardı. Eleştirel yazıları nedeniyle derginin yayımı birkaç kez durduruldu. Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından da öğretmenliğine son verildi (1944).
 • Tarihe "Irkçılık-Turancılık Davası" adıyla geçen davada altı buçuk yıl ağır hapse mahkum edildi (1945). Ancak Askerî Yargıtayın kararı bozması üzerine tahliye edildi. Ağustos 1946’da yeniden görülmeye başlanan dava Atsız ve öteki yirmi iki sanığın beraatıyla sonuçlandı.
 • 1949'da Süleymaniye Kütüphanesinde çalışan tasnif heyetine uzman olarak atandı.
 • Demokrat Partinin iktidara gelişiyle Orkun adıyla bir dergi daha çıkarır. 
 • Bir ara öğretmenliğe dönse de verdiği bir konferans nedeniyle tekrar uzmanlık görevine verildi (1952). Atsız, on yedi yıl süren bu görevinden sonra kendi isteğiyle emekliye ayrılır (1969).
 • 1964’ten itibaren Ötüken adıyla çıkardığı dergide, yazdıkları nedeniyle on beş ay hapse mahkûm edildi. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından cezası affedilerek iki buçuk ay sonra tahliye edildi. 
 • 11 Aralık 1975’te bir kalp krizi sonucu öldü. 
Edebi Kişiliği
 • Türk milletinin tarihini konu edindiği edebî eserleri, tarih araştırmaları ve Turancı dünya görüşüyle meşhurdur. 
 • Türkçülük akımının Ziya Gökalp'ten sonraki en önemli ismidir.
 • Atsız Mecmua, Orhun, Orkun ve Ötüken adıyla çıkardığı dergiler, Türkçülük akımının önde gelen yayınlarıdır.
 • Daha çok tarihî romanları ile tanınmaktadır. 
 • Eserlerinde Türk tarih ve mitolojisine, yer adlarına, tarihî şahsiyetlere sık sık yer vermiştir. 
 • Şiiri inandığı fikirleri anlatmak için bir araç olarak görmüştür. 
 • Atsız'ın şiirlerinde coşkun bir lirizm görülür.
 • Şiirlerinde genellikle vatan, Türklük, Turancılık ve kahramanlık temaları üzerinde durmuştur.
 • Genellikle hece ölçüsü kullanan sanatçı, şiirlerini çoğunlukla beyit esasına göre kurmuştur. Türk halk şiirinin nazım şekillerinden de yararlanan Atsız, bu şiirlerinde ise koşma ve varsağı tarzını tercih etmiştir. 
 • Genel olarak yalın ve akıcı bir dil kullanan yazar eserlerinde kullanımda olmayan Eski Türkçe sözcüklere de yer verir.
Romanlarının Kısa Özetleri
Bozkurtlar 
 • Bozkurtların Ölümü romanı, Göktürklerin yıkılış dönemini konu alan bir eserdir. 1949 yılında tamamlanan Bozkurtlar Diriliyor ise birinci kitabın devamıdır. Eserde Çinlilere esir düşen Göktürklerin bu esaretten kurtularak Göktürk Kağanlığını yeniden kurmaları bir aşk hikâyesi ile anlatılmaktadır. Bu iki roman 1973'te Bozkurtlar adıyla tek ciltte toplanarak basılmıştır. ➤ Geniş özet için tıklayınız.
Deli Kurt
 • Yazarın son tarihî romanıdır. Eser, "Fetret Devri" diye anılan dönemin tarihî romanıdır. Roman bir bakıma yazarın Göktürklerin var olma mücadelesini anlattığı "Bozkurtlar" romanının yüzyıllar sonra yeni vatan Anadolu'daki devamıdır. Romanın asıl kişisi Murat, taht mücadelesi yapan İsa Bey'in oğludur. Deli Kurt tarihi roman olduğu kadar bir aşk romanıdır. İsa Bey'in oğlu olduğunu bilmeden yaşayan Deli Kurt (Murat) doğaüstü güçlere sahip Gökçen'e aşıktır. ➤ Geniş özet için tıklayınız.
Ruh Adam
 • Romanın başında bir Uygur masalı anlatılır. Masala göre evli olan Yüzbaşı Burkay, buna rağmen Açığma-Kün adlı bir genç kadına aşık olur ancak karşılık alamaz. Derdine çare bulması için gittiği Şeytan, Burkay'dan karısını kurban etmesini ister. Burkay, sevdiği kadına kavuşmak için karısını tereddüt etmeden kurban eder. Burkay'ın karısı ölmeden önce: “Kıyamete kadar dünyaya her gelişinde ruhun ızdırap içinde çalkalansın!” diyerek beddua eder. Yüzbaşı, sevdiği kıza kavuşmuş olsa da bir türlü mutlu olamaz. Romanda asıl vurgulanmak istenen nokta, "ruhun tekrar dünyaya dönüşü"dür. Uygur masalı, romanda bu açıdan önem taşır çünkü romanın başkişisi olan Yüzbaşı Selim Pusat, aslında masaldaki Yüzbaşı Burkay'ın tekrar dünyaya dönmüş halinden başkası değildir. ➤ Geniş özet için tıklayınız.
Dalkavuklar Gecesi - Z Vitamini
 • Siyasi eleştiriler içeren bu, iki roman tek bir ciltte toplanmıştır. Dalkavuklar Gecesi adlı eserde yazar, İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu tek parti dönemine yönelik eleştirilerini kendi kurguladığı hayali bir devlet üzerinden yapar. Hatti Uygarlığı adını verdiği bu antik çağ devletindeki yöneticilerin de gerçek birer tarihî kişiye denk geldiği açıktır.
 • Aynı dönemin yine mizahi bir dille eleştirildiği Z Vitamini ise romanın yazıldığı tarihten elli yıl sonrasına ait bir kurgudur. Bu romanın ilk romandan en önemli farkı eleştirilen kişilerin bu sefer gerçek isimleriyle verilmesidir. Elli yıl geçmesine rağmen onları hala yaşatan ise her toplantı öncesinde aldıkları Z vitaminidir.
Tüm Eserleri
 • Roman: Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Deli Kurt, Ruh Adam, Dalkavuklar Gecesi, Z Vitamini
 • Şiir: Yolların Sonu
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • 20. Yüzyılın Büyük Türkçüsü, Toker 1977 Aralık Sayısı, Osman Nuri Ekiz
 • Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam Romanında Yer Alan Tip ve Karakterlerin İncelenmesi, Ahmet Evis
 • Hüseyin Nihal Atsız'ın Romanlarında Fantastiğin İzleri, Ahmet Evis
 • Dalkavuklar Gecesi - Z Vitamini, Furkan Küçüktepe

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.