Gazel

Cihân-ârâ cihân içindedir ârâyı bilmezler
O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler

Harâbât ehline dûzah azâbın anma ey zâhid
Ki bunlar ibn-i vakt oldu gam-ı ferdâyı bilmezler

Şafak-gûn kan içinde dâğını seyretse âşıklar
Güneşte zerre görmezler felekte ayı bilmezler

Hamîde kadlerine rişte-i eşki takıp bunlar
Atarlar tîr-i maksûdu nedendir yayı bilmezler

Hayâlî fakr şalına çekenler cism-i uryânı
Anunla fahr ederler atlas u dîbâyı bilmezler


Hayali

Açıklama

I.Beyit

Cihân-ârâ cihân içindedir ârâyı bilmezler 
O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler

cihan-ârâ: dünyayı süsleyen, bezeyen

ârâ: süsleyen, bezeyen 
mâhî: balık 
deryâ: deniz

Dünyanın güzellikleri dünyada olmasına rağmen onlar o güzelliği bilmezler. Denizin içindeki balıklar denizdedirler ama denizi bilmezler.

II. Beyit

Harâbât ehline dûzah azâbın anma ey zâhid  

Ki bunlar ibn-i vakt oldu gam-ı ferdâyı bilmezler

harâbât: yıkık dökük yer, meyhane
ehl: sahip, usta, kabiliyetli
dûzah: cehennem
zâhid: kaba sofu
ibn-i vakt: zamana göre hareket eden
gam: kaygı, tasa
ferdâ: gelecek zaman, yarın

Meyhanedekilere cehennem azabını boşuna anlatma (zira) onlar zamana uydular ki gelecek kaygısı bilmezler.

III. Beyit


Şafak-gûn kan içinde dâğını seyretse âşıklar
Güneşte zerre görmezler felekte ayı bilmezler

şafak-gûn: şafak renkli, kızıl  
dâğ: yanık yarası 
zerre: ufak parça 
felek: gökyüzü, semâ

Âşıklar, şafak rengi kan içinde yaranı görseler, (artık) güneşte zerre göremedikleri (gibi) felekte ayı (da) bilemezler.

IV. Beyit

Hamîde kadlerine rişte-i eşki takıp bunlar
Atarlar tîr-i maksûdu nedendir yayı bilmezler


hamîde: Eğrilmiş, bükülmüş, kambur  
kadd: Boy  
rişte-i eşk: Gözyaşı ipliği  
tîr-i maksûd: istek oku 
yay: ok atma aleti

Bunlar (âşıklar), bükülmüş boylarına gözyaşı ipliğini takıp istek oklarını atarlar (ama, her nedense oku attıkları) yayı bilmezler.

V. Beyit

Hayâlî fakr şalına çekenler cism-i uryânı
Anunla fahr ederler atlas u dîbâyı bilmezler

Fakr: yoksul, muhtaç
cism-i üryân: çıplak vücut
fahr: övünme, böbürlenme
atlas: üstü ipek, altı pamuk kumaş
dîbâ: süslü ipek kumaş


Çıplak vücutlarına fakirlik örtüsü ile kapatanlar övünürler, (onlar) atlas ve dibayı bilmezler.

İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.