Hayali Bey (1497?-1557?)

Hayali Bey
 • 16.yüzyıl divan şairi.
 • Asıl ismi Mehmet'tir. Geç evlendiği için lakabı Bekâr Memi'dir.
 • Bir Balkan şehri olan Vardar Yenicesi’nde doğdu.
 • Kuvvetli bir medrese tahsili görmediği eserlerinden anlaşılır.
 • Bir kalenderi şeyhinden tasavvuf terbiyesi alan şair, İstanbul'a gelinceye kadar rint bir derviş olarak avare bir hayat sürdü.
 • İstanbul'a geldikten sonra sanat çevresine giren şair, bir süre sonra Sadrazam İbrahim Paşa'nın vasıtasıyla Kanuni Sultan Süleyman tarafından tanınmıştır.
 • Hayatının sonuna doğru Kanuni tarafından kendisine bir sancak ve Bey unvanı verilmiştir.
Edebi Kişiliği
 • Fuzuli ve Baki'den sonra bu yüzyılın en önemli şairidir.
 • Hayali şiirlerinde genelde din dışı kalarak rindane bir tavır sergilemiştir.
 • Asıl şahsiyetini yansıtan şiirleri gazelleridir.
 • Şiirlerinde parlak ve ince imgeler, yeni buluşlar, renkli betimlemeler, akıcı bir söyleyiş vardır.
 • Bilinen tek eseri Divan'ıdır. 
Bilmezler Redifli Gazeli
Cihân-ârâ cihân içindedir ârâyı bilmezler
O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler

Harâbât ehline dûzah azâbın anma ey zâhid
Ki bunlar ibn-i vakt oldu gam-ı ferdâyı bilmezler

Şafak-gûn kan içinde dâğını seyretse âşıklar
Güneşte zerre görmezler felekte ayı bilmezler

Hamîde kadlerine rişte-i eşki takıp bunlar
Atarlar tîr-i maksûdu nedendir yayı bilmezler

Hayâlî fakr şalına çekenler cism-i uryânı
Anunla fahr ederler atlas u dîbâyı bilmezler
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Hayali Bey Divanı, Ali Nihat Tarlan
 • Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Nihat Sami Banarlı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.