Gazel

Sen var iken hüsn iline hiç kimse sultân olmasun
Devrân senündür çün bu gün ayruk kişi hân olmasun

Cândan azizsin sen bana cânlar feda olsun sana
Sensin hayâtum hâsılı sensüz bana cân olmasun

İncü dişün lâl-i lebün genc-i saâdetdür yiter
Kân içre gevher bitmesün lâ'l-i Bedahşân olmasun

İy alnı ay yüzi güneş sensüz cihânda bir nefes
Şems ile Zühre doğmasun hem mâh-ı tâbân olmasun

Bin cân esir olsun her dem perişân zülfüne
Dek yol perişân hâtırun bizden perişân olmasun

Gül yanağun cennet güli ben karşusında bülbüli
Murg-i seherhân ötmesün hergiz gülistan olmasun

Korkaram ol hûni gözün kasd eyleye bir gün bana
Dai ölürse gam değül nâ-hak yire kan olmasun

Ahmet Dâi


Günümüz Türkçesi

1.Beyit

Sen var iken hüsn iline hiç kimse sultân olmasun
Devrân senündür çün bu gün ayruk kişi hân olmasun


hüsn: güzellik
ayruk: başkası

Sen varken güzellik iline hiç kimse sultan olmasın. 
Çünkü bugün devran senindir, başkası hân olmasın.

2. Beyit

Cândan azizsin sen bana cânlar feda olsun sana
Sensin hayâtum hâsılı sensüz bana cân olmasun

Sen bana canımdan azizsin, sana canlar feda olsun. 
Yaşamımın varlık nedeni sensin, sensiz bana can olmasın.

3. Beyit

İncü dişün lâl-i lebün genc-i saâdetdür yiter
Kân içre gevher bitmesün lâ'l-i Bedahşân olmasun

leb: dudak
genc: hazine
gevher: cevher, kıymetli taş
kân: maden ocağı
Bedahşân: Tacikistan'da dağlık bir bölgenin adı  
lâ'l-i Bedahşân: Bedahşan yakutu
bit (mek): çıkmak, yetişmek

İnci dişin, kırmızı dudağın mutluluk hazinesi olarak bana yeter. 
Artık bundan sonra maden içinde kıymetli taş olmasın.

4. Beyit

İy alnı ay yüzi güneş sensüz cihânda bir nefes
Şems ile Zühre doğmasun hem mâh-ı tâbân olmasun

şems: güneş
mâh-ı tâbân: parlak ay

Ey alnı ay, yüzü güneş, sensiz cihanda bir nefes (almak mümkün olmasın), 
Güneş ile Zühre doğmasın ve parlak ay olmasın.

5. Beyit

Bin cân esir olsun her dem perişân zülfüne
Dek yol perişân hâtırun bizden perişân olmasun

dem: an
perişân: dağınık, karışık
zülf: yüzün iki yanından sarkan saç lülesi, sevgilinin saçı

Her an perişan saçına bin can tutsak olsun. 
Tek şu peri gibi güzel bizden perişan olmasın.

6. Beyit

Gül yanağun cennet güli ben karşusında bülbüli
Murg-i seher-hân ötmesün hergiz gülistan olmasun

murg: kuş
murg-i seher-hân: seher kuşu
hergiz: asla
gülistan: gül bahçesi

Gül yanağın cennet gülü, ben karşısında bülbülü
Seherde öten kuş (bülbül) ötmesin, gül bahçesi olmasın (sen ve ben yeteriz)


7. Beyit

Korkaram ol hûni gözün kasd eyleye bir gün bana
Dai ölürse gam değül nâ-hak yire kan olmasun

ol: o
hûni: kanlı, kan dökmeye meyilli
nâ-hak: haksız

O kan dökücü gözün bir gün beni öldürür diye korkuyorum.
Dai ölürse gam değil, haksız yere kan dökülmesin.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.