Münazara

 • Bir konuya ait karşıt görüşleri savunan iki grubun dinleyiciler ve jüri önünde yaptığı tartışmadır.
 • Münazara bir fikir egzersizidir. 
 • Münazara daha çok orta dereceli okullarda düzenlenen eğitim amaçlı bir tartışma türüdür.
 • Diğer tartışma türlerinden farklı olarak yarışma şeklinde kurgulanır.
 • Münazarada hangi tezin daha doğru olduğu önemli değildir. Önemli olan tezin savunmasıdır. Tezini daha doğru ve etkili savunan grup münazarayı kazanır.
 • Münazarada süre genelde 60 - 75 dakikayı aşmayacak şekilde düzenlenir. 
Münazarada Konu Seçimi
 • Konu hayatın gerçeklerine uygun olmalı 
 • Tez ve antitez özelliğine sahip olmalı
 • Öğrencilerin ilgisini çekecek türden olmalı 
 • Öğrencilerin yaşına ve öğrenim düzeylerine uygun olmalı 
 • Konuyla ilgili kaynaklara kolay ulaşabilmeli
 • Soyut olmamalı
Hazırlık ve Münazara
 • Münazaranın konusu ve savunacakları tez, gruplara önceden bildirilir ve hazırlanabilmeleri için süre verilir. 
 • Münazarada, gruplar üç veya dört kişiden oluşur. 
 • Grup üyeleri aralarından birini başkan olarak seçer. 
 • Grup başkanlarının öncülüğünde iş bölümü yapılır.
 • Bu aşamada tezle ilgili kaynak araştırması yapılır. Toplanan bilgiler sıraya konularak düzenlenir.
 • Daha sonra münazara metni hazırlanır. Münazara metni, bir mantık çerçevesinde karşı tarafın tezini çürütecek şekilde yazılır.
 • Jüri başkanı, jüri üyelerini ve grup temsilcilerini tek tek dinleyicilere tanıtır. 
 • Jüri başkanı, münazaranın sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Gerekirse konuşmacılara münazara kurallarını hatırlatır ve uyarılarda bulunur. 
 • Daha sonra jüri başkanı, hangi ekibin söze önce başlayacağını kura ile belirleyerek münazarayı başlatır.
 • Konuşmacılara genelde on - on beş dakikalık süre verilir.
 • İlk konuşmacılar konuya genel bir giriş yaparak grubun tezlerini ortaya koyar. 
 • Münazarada karşı tarafın konuşmaları dikkatli dinlenmeli. Konuşmaların eksik ve açık noktaları da not alınarak konuşma sırası geldiğinde bunlar kullanılmalıdır.
 • Karşı tezle ilgili asıl eleştiriyi ise konuşmalardan sonra grup başkanları yapar.
Temel İlkeler
 • Konuşmalar, inandırıcı ve etkileyici olmalı 
 • Kullanılan dil yalın, akıcı ve açık olmalı
 • Demagojiden uzak durulmalı
 • Yapılan eleştiriler hoşgörüyle karşılanmalı
Değerlendirme
 • Jürinin görevi, hangi ekibin, fikrini daha başarılı savunduğunu tespit etmektir. 
 • Jüri üyeleri münazaradan önce toplanarak bir başkan seçer. 
 • Jüri daha sonra konuşmaların değerlendirilmesinde nasıl bir yol izleneceğini kararlaştırır. 
 • Jüri üyeleri her konuşmacıya 100 üzerinden puan verir. Ekip sözcüleri ikişer kez konuşacakları için, jüri üyelerinden iki kez puan alırlar. 
 • Jüri, değerlendirmesini bir tutanakla belirleyerek kazanan tarafı ilân eder. 
Jüri üyeleri, konuşmacıları genelde şu ölçütlere göre değerlendirir:
 • Karşı tezin çürütülmesi
 • Konuya hakimiyet ve inandırıcılık
 • Doğru ve etkili konuşma (vurgu, tonlama, telaffuz)
 • Zamanı verimli kullanma
 • Konuşmada yeni buluş ve özgün düşüncelere yer verme
Münazaranın Amaçları
 • Okumaya ve araştırmaya özendirmek
 • Konuşma yeteneklerini geliştirmek
 • Öğrencilere inandıkları bir düşünceyi özgürce savunma şansı vermek
 • Eleştirel bakış açısı kazandırmak
 • Hoşgörü kültürü kazandırmak
 • Grup çalışması konusunda tecrübe kazandırmak
 • Türkçeyi güzel ve etkili kullanmaya özendirmek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.